10 Beroemdste Griekse filosofen – Beschrijving met quotes

Beroemdste Griekse filosofen
Beroemdste Griekse filosofen

Beroemdste Griekse filosofen

Belangrijker dan de Duitse filosofen en de Franse filosofen zijn natuurlijk de Griekse filosofen. Zij hebben de basis gelegd voor onze liefde voor wijsheid. Lees meer over de beroemdste Griekse filosofen…


Lees hier ->>> meer over filosofie op deze website.


Top 10 – Beroemdste Griekse filosofen


10. Epicurus

(341-270 voor Christus)

Epicurus is op het eiland Samos geboren uit Atheense ouders. Hij was de stichter van een zeer invloedrijke filosofische school genaamd Epicurisme. Zei bepleiten dat het grootste goed is om te zoeken een bescheiden genoegen was. Dit zou leiden tot een rustig leven gekenmerkt door ataraxie, vrede en vrijheid, en aponia, wat betekent dat zonder pijn.

Epicurus geloofde dat mensen geen controle hadden over hun lot en niet in de goden geloofden. Hij geloofde ook dat het universum oneindig was. Hij was er vast van overtuigd dat de grootste angst voor de mens de dood is. Epicurus Epicurus schreef honderden werken, maar geen ervan is bewaard gebleven.

Uitspraken van Epicurus:

 • Men is niet rijk door wat men bezit, maar door wat men met waardigheid ontberen kan.
 • Wees niet bang en geniet.
 • De kunst om goed te leven en de kunst om goed te sterven is dezelfde.

9. Anaximander

(610 – 546 voor Christus)

Anaximander is ook geboren in Miletus, een stad in Ionië en hij was de eerste leerling van Thales. Hij hield vooral van de theorie van zijn leraar over de kosmos en breidde deze verder uit door wiskundige verhoudingen te gebruiken om de sterren in kaart te brengen.

Anaximander was ervan overtuigd dat de wereld helemaal niet plat was. Hij nam de leerstellingen van Thales over en is de tweede meester op zijn school, waar Pythagoras later studeerde. Anaximander sprak ook over eeuwige beweging veroorzaakt door tegenstellingen en gebruikte zijn theorieën om warm en koud uit te leggen.

Uitspraken van Anaximander:

 • De bron waaraan bestaande dingen hun bestaan ​​ontlenen, is ook dat waarnaar ze terugkeren bij hun vernietiging.
 • Onsterfelijk en onverwoestbaar, omringt alles en leidt alles.
 • Er zijn veel werelden en vele systemen van universums die allemaal tegelijkertijd bestaan, allemaal vergankelijk.

8. Anaxagoras

(510- 428 voor Christus)

Anaxagoras was een pre-socratische Griekse filosoof die isgeboren in een rijke familie in Ionië in Klein-Azië. Hij verhuisde naar Athene en zijn naam betekent ‘heer van de vergadering’. Zijn filosofie concentreerde zich op de natuur en hij ontwikkelde verschillende theorieën over de vorming van het universum uit een oneindig aantal deeltjes in plaats van de vier elementen lucht, water, aarde en vuur.

Hij ontdekte de ware oorzaak van verduisteringen. Anaxagoras verwierp de traditionele Griekse mythologie en hedendaagse ideologieën, dus werd hij veroordeeld voor atheïsme en werd hij uit Athene verbannen.

Uitspraken van Anaxagoras:

 • Er is geen kleinste onder de kleine en geen grootste onder de grote, maar altijd iets nog kleiner en iets nog groter.
 • Alles heeft een natuurlijke verklaring. De maan is geen god maar een grote rots en de zon een hete rots.
 • In alles is deel van alles.

7. Empedocles

(483- 330 voor Christus)

Empedokles was één van de belangrijkste pre-socratische filosofen. Hij is geboren in de stad Akragas, een Griekse stad op Sicilië. Hij stichtte een medische school en haar fundamentele leer was de kosmogene theorie van de vier klassieke elementen.

Empedokles geloofde dat alle materie is samengesteld uit vier primaire elementen: aarde, lucht, vuur en water. Hij stelde ook krachten voor genaamd Liefde en Strijd die de elementen zouden vermengen en scheiden. Hij geloofde dat we door alle poriën van het lichaam ademen en dat het hart en niet de hersenen het bewustzijnsorgaan was.

Uitspraken van Empedocles:

 • Iedereen gelooft alleen zijn eigen ervaring.
 • Geen van de goden heeft de wereld gevormd, en mensen ook niet, ze is er altijd geweest.
 • Veel branden branden onder de oppervlakte.

6. Democritus

(460- 370 voor Christus)

Democritus, geboren in Abdera in Griekenland, was een invloedrijke oude Griekse filosoof die de bijnaam ‘de lachende filosoof’ had. Dit omdat hij altijd de nadruk legde op geluk. Met zijn leraar, Leucippus, ontwikkelde hij het idee van het ‘atoom’ dat afkomstig is van het Griekse woord dat ‘ondeelbaar’ betekent. Hij was er vast van overtuigd dat alles uit atomen bestond en dat er een oneindig aantal atomen was die allemaal microscopisch en onverwoestbaar waren.

Hij geloofde dat de menselijke ziel was gemaakt van een vuuratoom en dat die gedachte werd veroorzaakt door de beweging van atomen. Velen beschouwen hem als de ‘vader van de moderne wetenschap’. Democritus geloofde in de rechtvaardigheidstheorie en dat mensen de wapens moesten opnemen om zichzelf te verdedigen.

Uitspraken van Pythagoras:

 • Het tevele bijeengaren van bezit voor de kinderen is een voorwendsel van hebzucht en verraadt het eigen karakter.
 • Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder kroegen.
 • Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.

Top 5 – Beroemdste Griekse filosofen


5. Pythagoras

(570- 495 voor Christus)

Pythagoras was een andere pre-socratische Griekse filosoof en ook een wiskundige. Hij is geboren op het eiland Samos en is vooral bekend om zijn stelling van Pythagoras. Dit is nog steeds een van de belangrijkste berekeningen in de meetkunde is en is gebaseerd op rechthoekige driehoeken.

Pythagoras begon een groep wiskundigen genaamd Pythagoreërs die getallen en berekeningen aanbaden en leefden als monniken. Hij krijgt de credits voor de ontdekking dat de aarde rond is. Maar ook zag hij het bestaan ​​van de planeet Venus en het feit dat er zowel ochtend- als avondsterren zijn.

De filosofieën van Pythagoras omvatten zijn geloof in onsterfelijkheid en reïncarnatie en dat alle levende wezens zich menselijk zouden moeten gedragen tegenover elkaar. Hij geloofde in cijfers en zei dat ze de geest leegmaakten waardoor het mogelijk werd de werkelijkheid echt te begrijpen.

Uitspraken van Pythagoras:

 • Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.
 • Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.
 • Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
 • Zeg niet weinig dingen in vele woorden, maar vele dingen in weinig woorden.
 • Beklaag u niet over de kortheid van het leven; er zijn meer mensen die te laat dan te vroeg sterven.

4. Thales van Miletus

(625- 546 voor Christus)

Thales van Miletus was een wiskundige, astronoom en filosoof uit Miletus in Ionië, Klein-Azië. Hij was één van de zeven wijzen van Griekenland. Hij is vooral bekend als een van de grondleggers van de Griekse filosofie en staat bekend om het voorspellen van een zonsverduistering. Ook het bedenken van vijf stellingen in de geometrie, waaronder het feit dat een driehoek om in een halve cirkel te passen een rechte hoek moet hebben komen bij hem vandaan.

Thales probeerde te ontdekken waar alles in de natuur van gemaakt is en besloot dat de kernsubstantie water moest zijn. Thales zou ook de grondlegger zijn van de school voor natuurfilosofie.

Uitspraken van Thales:

 • Het is een troost in het ongeluk, iemand te zien die nog ongelukkiger is.
 • Hoop is het enige goede dat alle mensen bezitten; zij die niets anders hebben, hebben nog steeds hoop.
 • Doe niet waar je anderen voor zou beschuldigen.

Top 3 – Beroemdste Griekse filosofen


3. Aristoteles

(385-323 voor Christus)

Aristoteles is geboren in Stagira en kreeg les van Plato. Hij was de oprichter van het Lyceum, de Peripatetic School of Philosophy en de Aristotelische traditie.

Hij wordt beschouwd als een van de grootste filosofen uit de oudheid. Aristoteles studeerde veel vakken, waaronder wetenschap, overheid, natuurkunde en politiek, en schreef over alle onderwerpen. Hij was de eerste die een formele manier van redeneren ontwikkelde, bekend als het veld van de formele logica.

Ook identificeerde Aristoteles de verschillende wetenschappelijke disciplines en hun relaties en interactie. Aristoteles is misschien wel de bekendste filosoof, aangezien zijn citaten en geschriften van generatie op generatie zijn doorgegeven. Ze zijn nog steeds het onderwerp van academische studie.

Uitspraken van Aristoteles:

 • Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
 • Twijfel is het begin van wijsheid.
 • Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.
 • Armoede is de vader van revolutie en misdaad.
 • We moeten er eerder naar streven onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
 • Goed beginnen is het halve werk.
 • We zijn dat, wat we bij herhaling doen.

2. Plato

(428-348 voor Christus)

Plato is geboren in Athene in een aristocratische en invloedrijke familie. tijdens de klassieke periode en hij was een leerling van Socrates en leraar van Aristoteles. Hij was de oprichter van de platonische denkschool en van de Academie, de eerste instelling voor hoger onderwijs ter wereld in Athene.

Plato is de uitvinder van de geschreven dialoog. Hij geloofde dat de ziel drie functies had: rede, emotie en verlangen. Plato schreef één van de eerste en meest invloedrijke werken over politiek, De republiek, waarin hij een ideale of utopische samenleving beschreef. Net als zijn mentor Socrates was Plato een sterke criticus van de democratie.

Uitspraken van Aristoteles:

 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
 • Het begin is het belangrijkste deel van het werk.
 • Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
 • Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
 • Het doen van onrecht is onwaardiger dan het ontvangen daarvan.

1. Socrates – Nummer één op de lijst beroemdste Griekse filosofen

(469- 399 voor Christus)

Socrates is geboren in Alopece en wordt beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie. Hij is ook de bekendste van de oude Griekse filosofen. Socrates was een meester-steenhouwer die nooit iets opschreef. Zijn filosofische ideeën zijn overedragen door zijn studenten, waaronder Plato.

Socrates had een grote invloed op de filosofie. Hij geloofde dat filosofie praktische resultaten kon bereiken voor het grotere goed van de samenleving in het dagelijks leven. Hij was er vast van overtuigd dat de menselijke keuze werd ingegeven door het verlangen naar geluk. Socrates moedigde mensen aan om alles kritisch in twijfel te trekken.

Zijn grootste bijdrage aan de filosofie was de socratische methode. Hierbij worden discussie, argumentatie en dialoog gebruikt om tot de waarheid te komen. Uiteindelijk leidden zijn overtuigingen en zijn benadering van filosofie tot zijn ondergang. Socrates is berecht en veroordeeld voor het bekritiseren van religie en het corrumperen van de jeugd van Athene. Hij koos ervoor zelfmoord te plegen in plaats van uit zijn vaderland te worden verbannen.

Uitspraken van Socrates:

 • Onwetendheid is de bron van alle kwaad.
 • Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
 • Wijsheid begint met verwondering.
 • Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.
 • Wie Socrates vroeg, tot welke nationaliteit hij behoorde, kreeg niet ten antwoord: `Ik ben een Athener’, maar: `Ik ben een burger der wereld.’
 • Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken.

Zie hier de top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland.