10 Dodelijkste bacteriën ter wereld

0
Dodelijkste bacteriën ter wereld
Dodelijkste bacteriën ter wereld

Dodelijkste bacteriën ter wereld

Bacteriën zijn eencellige organismen die je met het blote oog niet ziet. Sommige bacteriën heb je nodig, voor bijvoorbeeld de spijsvertering. Er bestaan ook bacteriën die ziekte veroorzaken. Zie hier de bacteriën waar je flink ziek van kan worden of erger.


Lees hier ->>> meer over gezondheid op deze website.


Top 10 – Dodelijkste bacteriën ter wereld


10. E. Coli

Gemiddeld komen zo’n tien miljard van deze bacteriën per dag via de ontlasting van de mens naar buiten. Als Escherichia coli in water wordt aangetroffen is dat een indicatie dat het water met uitwerpselen vervuild is. E. coli is belangrijk voor de darmgezondheid. Er bestaan verschillende stammen en de meeste veroorzaken geen ziekteverschijnselen. Een aantal stammen kunnen echter wel gevaarlijk zijn. Zij kunnen voorkomen op rauw vlees, rauwe groente en rauwe melkproducten.


9. Clostridium Botulinum

Deze bacterie veroorzaakt botulisme. Hij kan onder meer eiwitten als koolstof- en energiebron verwerken. Clostridium Botulinum produceert het toxine botuline, een van de giftigste stoffen op aarde. Een miljoenste gram van dit gif is voldoende om een mens te doden. Deze bacterie komt onder andere voor in het slik van sloten en plassen.

Hij kan niet leven in het water van zo een sloot of plas: door de in het water opgeloste zuurstof wordt de bacterie onmiddellijk gedood. In sterk vervuild water, waarin het zuurstofgehalte tot nul is teruggelopen, vermenigvuldigt de bacterie zich snel. Dit leidt tot een vergiftiging van het water die botulisme genoemd wordt. Sterfte onder waterdieren zoals eenden is hiervan het gevolg.


8. Salmonella

Salmonella kan bij de mens via besmet voedsel ons ziek maken. Denk aan onvoldoende verhitte eieren, kip of vlees en rauwe groenten en fruit. Het veroorzaakt ziekte als gastro-enteritis (maagdarmpathologie), systeemziekten van organen (beenmerg) en buiktyfus en paratyfus.

Ongeveer 85% van de besmettingen vindt op deze wijze plaats en 5 tot 10% door direct contact met dieren. In ernstige gevallen kan longontsteking, gewrichtsontsteking, nierfalen, bloedvergiftiging en shock optreden. Het grootste risico lopen jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere mensen en mensen met een lage weerstand. Een (voedsel)infectie veroorzaakt door Salmonella wordt salmonellose genoemd. De incubatieperiode is 12-24 uur, maar kan oplopen tot 72 uur. Bij de dieren treden vaak geen ziekteverschijnselen op.


7. Vibrio cholera

De bacterie Vibrio cholerae veroorzaakt cholera. Hoewel er tweehonderd verschillende typen bestaan, zijn er maar twee die ziekte veroorzaken bij de mens. Deze veroorzaken epidemieën met een kenmerkende, heftige diarree. Deze diarree wordt veroorzaakt door de gifstof choleratoxine, die de bacterie uitscheidt.

Bij de meeste mensen verloopt cholera meestal mild en gaat ook vanzelf weer over. In die gevallen lijkt het ziektebeeld op dat van andere ziekteverwekkers die diarree veroorzaken.

Het typische ziektebeeld van cholera is plotseling overgeven en grote hoeveelheden waterdunne diarree. Deze lijkt op ‘rijstwater’, is licht geelgroen van kleur met vlokjes en heeft bijna geen geur.

Cholerapatiënten hebben geen buikkrampen, maar kunnen wel een zeurende buikpijn of drukpijn hebben. Het grootste gevaar bij cholera is uitdroging, omdat patiënten veel vocht kwijtraken. Dit kan oplopen tot een liter per uur. De behandeling bestaat uit herstellen van het vochtverlies.


6. Tetanus

Tetanus, ook wel kaakklem of wondkramp genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De bacterie bevindt zich algemeen in aarde en straatvuil, vroeger speelde paardenmest hierin een belangrijke rol. De spore van de bacterie kan bij een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen.

Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden (trappen in een roestige spijker). Ook bij beten door dieren kan men tetanus krijgen, omdat de tetanusbacterie het best groeit in een zuurstofarme omgeving. Ook brandwonden zijn vooral in ontwikkelingslanden berucht. De incubatietijd bedraagt gemiddeld 3 tot 21 dagen.


Top 5 – Dodelijkste bacteriën ter wereld


5. Klebsiella

Klebsiella-soorten zijn overal in de natuur aanwezig . Verondersteld wordt dat dat te maken heeft met het vermogen dat klebsiellesoorten zich goed kunnen aanpassen aan heel specifieke leefomstandigheden. Ze worden gevonden in water, slib, planten, insecten, dieren en mensen.

Gezonde mensen worden over het algemeen niet ziek van de bacterie en raken hem op den duur vanzelf weer kwijt.
Mensen met een ziekte; bijvoorbeeld chronische longziekten, na een operatie of met verwondingen, die in een verpleeghuis of ziekenhuis zijn opgenomen kunnen een infectie krijgen door Klebsiella. Voorbeelden van een dergelijke infectie zijn: longontsteking, wondinfecties en bloedinfecties.


4. Stafylokokken

Staphylococcus aureus is één van de meest voorkomende bacteriën op de huid en in de neus van mensen en dieren. Hoewel meestal onschuldig voor de mens, veroorzaakt deze bacterie bij het doorbreken van de huidbarrière (ernstige) infecties. Soms is ze betrokken bij uitbraken van voedselvergiftigingen.


Top 3 – Dodelijkste bacteriën ter wereld


3. Syfilis

Syfilis is een seksueel overdraagbare ziekte. De spirocheet Treponema pallidum ssp. pallidum dringt waarschijnlijk de huid of mucosa binnen door microlaesies, ontstaan tijdens seksuele activiteit of pre-existent aanwezig. Vermoedelijk kunnen treponema’s een intacte huid niet penetreren.

Ook via bloedproducten of orgaantransplantatie kan de infectie worden overgebracht. Met de huidige routinematige screening van donoren is die route van transmissie echter bijna geheel uitgesloten. Na inoculatie binden treponema’s zich aan gastheercellen, waarbij ze zich ook kunnen delen.

Enkele uren na inoculatie kunnen treponema’s migreren naar regionale lymfeklieren en daar groeien en zich vervolgens via de circulatie verspreiden naar verschillende organen, waaronder de ogen en het centraal zenuwstelsel. Het histopathologisch beeld wordt gekarakteriseerd door vasculaire veranderingen, met endarteritis en periarteritis en later de zogenaamde gummateuze ontstekingsreacties (Holmes 2008, Singh 1999).


2. Streptococcus

Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard.

Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een invasieve infectie waarbij ernstige klachten kunnen ontstaan zoals bloedvergiftiging. De bacterie wordt ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.


1. Tuberculosis

De bacterie is in 1882 ontdekt door Robert Koch. Door het gebruik van meerdere daartoe geschikte antibiotica tegelijk is tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort anno 2018 wereldwijd tot de meest voorkomende doodsoorzaken. De sterfte aan de ziekte is mondiaal gezien ongeveer gelijk aan die door verkeersongevallen.