, , , , , ,

10 meest voorkomende vlinders in Nederland

Kleine vos - 10 meest voorkomende vlinders in Nederland

10 meest voorkomende vlinders in Nederland

Vlinders spreken vele mensen tot de verbeelding, ook ons. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de natuur in Nederland op deze website.


10 meest voorkomende vlinders in Nederland

Meer info: www.vlinderstichting.nl


Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia

De gehakkelde aurelia is in Nederland en België een algemene soort, die bij bosranden, struwelen en in parken en tuinen kan worden waargenomen.

Met de dagpauwoog, atalanta, kleine vos en landkaartje is de gehakkelde aurelia een van de ‘brandnetelsoorten’ onder de dagvlinders, waarvan de rupsen vooral op brandnetel te vinden zijn.

Het menu van de rups van de gehakkelde aurelia kan echter ook uit andere planten bestaan. De vlinder overwintert als volwassen dier verstopt in boomholtes of tussen afgevallen blad.


Zie hier de Top 5 meest biodiverse landen ter wereld.


Citroenvlinder

Citroenvlinder

Citroenvlinder

De citroenvlinder komt voor in grote delen van Noord-Afrika, delen van Azië en in grote delen van Europa, ook in Nederland en België.

De vlinder is een zwervende soort die overal kan worden aangetroffen maar vlak voordat er gepaard moet worden zoeken de vlinders de waardplanten op.


Koolwitje

Klein koolwitje- Nr. 1 meest voorkomende vlinders in België 2020

Klein koolwitje

Zie hier de meest voorkomende vlinders in België 2020.


Oranjetip

Oranjetip - Mannetje

Oranjetip – Mannetje

Het oranjetipje komt in grote delen van Europa voor, waaronder Nederland en België. Het oranjetipje is een algemene standvlinder die verspreid over heel Nederland voorkomt, met de meeste waarnemingen in het oosten.

De vlinder geeft de voorkeur aan matig vochtige graslanden bij bossen als leefgebied. De vliegtijd is van maart tot en met juni.


Zie hier de Top 10 grootste vlinders ter wereld.


Atalanta

Atalanta

Atalanta

Je kan deze vlinders vrijwel overal tegenkomen, tot meer dan 2.000 meter hoogte in de Alpen. Ze overwinteren in Zuid-Europa en trekken in het voorjaar naar het noorden.

De vliegtijd in Noordwest-Europa is van mei tot oktober. In het najaar trekt een deel van de aanwezige vlinders weer terug en plant zich in het zuiden voort.


Kolibrivlinder

Kolibrivlinder

Kolibrivlinder

De kolibrievlinder kan in hooggebergten worden waargenomen tot een hoogte van 3.000 meter boven zeeniveau. Ook in poolgebieden zoals de kuststreken van de noordelijke Noordelijke IJszee wordt de vlinder wel gevonden.

De vlinders trekken het ene jaar massaal naar het noorden vanuit het Middellandse Zeegebied maar in andere jaren zijn ze juist zeldzaam. In westelijk en noordelijk Europa kan de vlinder echter niet overwinteren.

In streken waar het vriest sterven de dieren vaak na de eerste nachtvorst.[5] Er zijn wel waarnemingen bekend van overwinterende dieren maar deze trekken vaak naar het zuiden en vestigen zich niet permanent.


Distelvlinder

Distelvlinder

Distelvlinder

De vliegtijd van de distelvlinder in de Benelux is van april tot oktober. In het najaar vindt remigratie plaats, in hoeverre die vanuit Nederland en België succesvol is, is niet duidelijk. In tropische gebieden zijn distelvlinders heel het jaar door te vinden.


Koninginnepage

Koninginnepage

Koninginnepage

De koninginnenpage heeft een voor een page relatief grote spanwijdte tot 75 millimeter, en is een van de grootste vlinders die in België en Nederland wordt gevonden.


Zie hier de Top 10 meest bijzondere dieren in Ierland.


Kleine vos

Kleine vos

Kleine vos

Deze vlinder komt in geheel Europa en het noordelijk deel van het Arabisch Schiereiland tot Siberië, China en Japan algemeen voor. De kleine vos heeft geen specifieke eisen aan zijn habitat en ook zijn waardplant is zeer algemeen.

In Nederland en België is de kleine vos een algemene tot zeer algemene vlinder. De laatste jaren is de soort in aantal achteruitgegaan.


10 meest voorkomende vlinders in Nederland

  • Gehakkelde aurelia
  • Citroenvlinder
  • Koolwitje
  • Oranjetip
  • Atalanta
  • Kolibrivlinder
  • Distelvlinder
  • Koninginnepage
  • Kleine vos

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie