, , , , , ,

10 Mooiste stadhuizen van Nederland – Een overzicht

Mooiste stadhuizen van Nederland - Het Koninklijk Paleis Amsterdam

Mooiste stadhuizen van Nederland

Door de geschiedenis heen heeft Nederland rijkdom gekend. Deze rijkdom laat zich zien in de diverse schitterende stadhuizen in Nederland. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over architectuur op deze website.


Top 10 – Mooiste stadhuizen van Nederland


10. Stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward

De ontwerper en bouwmeester is Jacob Gysbert, de vader van de Friese dichter Gysbert Japicx. Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1614 – 1617 in de stijl van het Fries maniërisme. Het verving een gebouw uit 1474. Boven het trapbordes, dat in 1768 werd vernieuwd, bevinden zich boven de hoofdingang drie beelden met gouden voorwerpen: een weegschaal, een anker en een boek. Daarboven bevinden zich nog een beeld en een zonnewijzer. Het gebouw heeft aan de bovenzijde van de voorgevel een fries met rolwerk: een zogenaamde rolwerkgevel.


9. Raadhuis van Hilversum

Raadhuis van Hilversum

Raadhuis van Hilversum

Stadsarchitect en directeur van de dienst publieke werken van de gemeente, Willem Marinus Dudok ontwierp dit stadhuis. Het is gebouwd in de periode 1928-1931 en wordt beschouwd als Dudoks belangrijkste werk. en is een rijksmonument. Het gebouw geniet ook internationaal grote bekendheid en waardering en trekt al tientallen jaren bezoekers uit het buitenland.

Volgens de vakliteratuur heeft Dudok zichzelf na deze schepping nooit meer overtroffen, al heeft hij wel enkele gebouwen ontworpen die – vrijwel altijd gebouwd op een kleinere schaal – bewonderd worden. Het raadhuis is gebouwd op de grond van het voormalige landgoed “Witten Hull” dat voor de bouw door de gemeente werd gekocht.


8. Stadhuis van Haarlem

Stadhuis van Haarlem

Stadhuis van Haarlem

Het stadhuis van Haarlem bevindt zich op de Grote Markt. Op deze locatie stond eerst een complex (jachtslot) van de graven van Holland en een door Floris V in 1296 gesticht dominicanenklooster.

Het jachtslot, dat dienstdeed als militair en bestuurlijk centrum, is in de 14de eeuw door brand verwoest. Het stadhuis, een rechthoekig gebouw bestaande uit het Zaalgebouw en de Gravenzaal, met kantelen en een toren, werd in 1370 op dezelfde plaats opgericht. In de eeuwen daarop werden diverse verbouwingen uitgevoerd. De stadhuistoren werd tussen 1465 en 1468 opgetrokken, maar werd in 1772 afgebroken en pas in 1913 herbouwd.


7. Stadhuis van Franeker

Stadhuis van Franeker

Stadhuis van Franeker

Het Stadhuis van Franeker is een raadhuis in Franeker in Friese renaissance stijl. De eerste steen werd gelegd op 24 juni 1591. De bouw duurde drie jaar. Boven de hoofdingang is het Wapen van Friesland afgebeeld. Bij de glas-in-loodramen van de eerste verdieping zijn 27 wapenschilden geplaatst.


6. Stadhuis van Delft

Stadhuis van Delft

Stadhuis van Delft

Het stadhuis van Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, staat aan de Markt tegenover de Nieuwe Kerk. De eerste bouw van het stadhuis dateert van 1200. In 1400 werd het her- of verbouwd. Het gebouw overleefde de grote stadsbrand van 1536, maar op 4 maart 1618 brandde het stadhuis af. Daarna is het naar een ontwerp van Hendrick de Keyser in 1618-1620 herbouwd rondom het oudste gebouw dat Delft tegenwoordig nog heeft: een belfort genaamd het Oude Steen.

In de loop der tijd werd het stadhuis aangepast. Daarbij moest de dubbele trap naar de hoofdingang wijken, werd de hoofdingang ten koste van twee vensters verbreed, en verdwenen de luiken en de glas-in-loodramen. In de twintigste eeuw werd het stadhuis gerestaureerd onder leiding van architect Jo Kruger, en is nu weer in de staat van het ontwerp van Hendrick de Keyser. Het stadhuis is een voorbeeld van de Hollandse renaissancestijl.


Top 5 – Mooiste stadhuizen van Nederland


5. Stadhuis Leiden

Stadhuis Leiden

Stadhuis Leiden

Aan de Breestraat in Leiden staat de oude renaissancegevel uit 1600, ontworpen door Lieven de Key, de stadssteenhouwer van Haarlem, en Lüder von Bentheim. Aan de zijde van de Vismarkt staat het vernieuwde stadhuis dat in 1932 is ontworpen door architect C.J. Blaauw, na een verwoestende brand op 12 februari 1929.


4. Stadhuis van Rotterdam

Het stadhuis van Rotterdam aan de Coolsingel

Het stadhuis van Rotterdam aan de Coolsingel

Het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel is gebouwd tussen 1914 en 1920 naar een ontwerp van Henri Evers. Het is één van de weinige gebouwen in het centrum van Rotterdam die het bombardement van 14 mei 1940 hebben doorstaan.

Het stadhuis heeft een grondoppervlakte van 86 bij 106 meter en is gebouwd rond een groot binnenterrein met aan weerszijden twee doorgangen naar de Stadhuisstraat en het Doelwater. Evers ging uit van een beaux-artsstijl met Byzantijnse, Romaanse en Art Deco-invloeden.

Het stadhuis heeft een betonnen skelet. De gevels zijn bekleed met zandsteen boven een hardstenen plint.


Zie hier de top 25 mooiste Art Deco gebouwen ter wereld.


Top 3 – Mooiste stadhuizen van Nederland


3. Stadhuis van Gouda

Stadhuis van Gouda

Stadhuis van Gouda

Het stadhuis van Gouda bevindt zich op de Markt. Het vijftiende-eeuwse stadhuis is een van de oudste gotische stadhuizen van Nederland. Het gebouw is opgetrokken uit Belgische kalksteen. Voor de fundering werd niet geheid, maar werd gebruikgemaakt van enkele vlotten van zware eiken balken. In 1459 was de bouw van het stadhuis, na de oplevering van het torentje, voltooid, al was het reeds in 1450 in gebruik genomen.

In 1497 werd het stadhuis opgeknapt ter gelegenheid van het bezoek van Filips de Schone aan de stad. In 1517/1518 werd het gebouw verbouwd. Volgens de geschiedschrijver Walvis werd het stadhuis tot 1603 omgeven door water en zou het door middel van een valbrug bereikbaar zijn. In dat jaar (1603) werd het huidige bordes in renaissancestijl door de stadsbeeldhouwer Gregorius Cool vervaardigd.


2. Stadhuis van Middelburg

Stadhuis van Middelburg

Stadhuis van Middelburg

Het stadhuis van Middelburg, gelegen aan de Markt, is een stadhuis dat in laat-gotische stijl is gebouwd. De bouw begon in 1452, geleid door meerdere generaties van de uit Mechelen afkomstige architectenfamilie Keldermans, en duurde tot 1520. Het stadhuis heeft een toren met een klok en een carillon. Middelburgers noemen de toren Malle Betje, omdat de klok altijd achterloopt bij die van de Lange Jan.


1. Koninklijk Paleis Amsterdam

Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis Amsterdam

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is een paleis op de Dam in de binnenstad van Amsterdam. Het paleis is in gebruik door het Koninklijk Huis als ontvangstpaleis en wordt gebruikt voor tentoonstellingen.

Het is tussen 1648 en 1665 gebouwd als stadhuis, naar ontwerp van architect Jacob van Campen, en ingewijd op 29 juli 1655. Het bouwwerk is één van Nederlands belangrijkste historische en culturele monumenten van de Gouden Eeuw.

Het paleis is een monumentaal gebouw, sober van versiering, maar helder van opzet, in de stijl van het Hollands classicisme. Het beeldhouwwerk mocht nergens de aandacht afleiden van het grootse geheel.

Website: www.paleisamsterdam.nl


Top 10 Mooiste stadhuizen van Nederland


  1. Koninklijk Paleis Amsterdam
  2. Stadhuis van Middelburg
  3. Stadhuis van Gouda
  4. Stadhuis van Rotterdam
  5. Stadhuis Leiden
  6. Stadhuis van Delft
  7. Stadhuis van Franeker
  8. Stadhuis van Haarlem
  9. Raadhuis van Hilversum
  10. Stadhuis Bolsward