25 moeilijkste woorden in de Nederlandse taal volgens Google

0
25 moeilijkste in de Nederlandse taal volgens Google
25 moeilijkste in de Nederlandse taal volgens Google

25 moeilijkste in de Nederlandse taal volgens Google

Google houdt alles, maar dan ook alles bij. Zie hier de 25 woorden die wij Nederlanders en Vlamingen het meeste opzoeken.


Lees hier ->>> meer over taal op deze website.


25 moeilijkste in de Nederlandse taal volgens Google

Website: www.vandale.nl


Abstract – losgemaakt van de werkelijkheid, tegenovergestelde van concreet

Voorbeeld: Ze maakte kunstwerken variërend van figuratief tot mythisch en abstract.


Adequaat – passend, zoals nodig is

Voorbeeld: Hij was niet in staat hier adequaat op te reageren.


Zie hier veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal.


Alternatief – andere mogelijkheid

Voorbeeld: Een gezonder alternatief verkoopt niet automatisch beter.


Aspect – kant of onderdeel van een zaak

Voorbeeld: Onder meer Greenpeace wijst op het vervuilende aspect van ruimtereizen.


Belangeloos – onbaatzuchtig, zonder voordeel te willen

Voorbeeld: Eerlijk gezegd is mijn motief niet geheel belangeloos.


Braakliggend – ongebruikt (grond)

Voorbeeld: Er wordt steeds vuil gedumpt op dat braakliggende terrein.


Complex – 1: ingewikkeld; 2: geheel van dingen die bij elkaar horen

Voorbeeld 1: Het voorstel is te complex en het remt de werkgelegenheid.
Voorbeeld 2: Ook is nog onbekend hoe groot de schade is aan het complex.


Zie hier de Top 10 kortste boeken om te lezen voor je Nederlandse lijst.


Compromis – overeenkomst waarbij beide partijen iets toegeven

Voorbeeld: Het was een compromis dat haar uitstekend beviel.


Conservatief – behoudend, die niet van veranderingen houdt

Voorbeeld: In sociaal opzicht lijkt hij conservatief.


Concreet – werkelijk bestaand, duidelijk; tegenovergestelde van abstract

Voorbeeld: Kijk hoe u concreet voorbeeld in een zin kunt gebruiken.


Consensus – overeenstemming van mening

Voorbeeld: Het was een spontane discussie die een consensus opleverde.


Zie hier de Top 10 beste Nederlandse songs 2023.


Convocatie – oproep, uitnodiging voor een vergadering

Voorbeeld: Het uitvoerend comité vergadert op convocatie van de voorzitter.


Eloquent – welbespraakt, welsprekend

Voorbeeld: Kim is scherpzinnig, eloquent, belezen, financieel onafhankelijk.


Fractie – 1: heel klein deel; 2: groep volksvertegenwoordigers van dezelfde politieke partij

Voorbeeld 1: Een fractie van een seconde verroerde niemand zich.
Voorbeeld 2: Ook bij het CDA moet de fractie een nieuwe voorzitter kiezen.


Gremia – adviserende organen

Meervoud van gremium

Voorbeeld: Dit raadgevend gremium moet waken over de naleving van de voorwaarden.


Idyllisch – aangenaam en vredig

Voorbeeld: Kortom, het was een idyllische plek om op te groeien.


Integratie – opname in een geheel

Voorbeeld: Integratie werkt in twee richtingen.


Interpreteren – eigen uitleg geven aan iets

Voorbeeld: Ik wist niet hoe ik de data moest interpreteren.


Kwantiteit – grootte, hoeveelheid

Voorbeeld: Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.


Lucratief – waar je geld mee verdient

Voorbeeld: En dat was allemaal minder lucratief dan ik het me had voorgesteld.


Objectief – gebaseerd op feiten en niet op meningen

Voorbeeld: Ze beschreef alles precies en objectief.


Pragmatisch – praktisch, nuttig, bruikbaar

Voorbeeld: We moeten samen een pragmatische oplossing voor het milieuprobleem zoeken.


Profileren (zich) – de aandacht vestigen op

Voorbeeld: Die commissie zal nadrukkelijk ook etnisch profileren onderzoeken.


Reduceren – verminderen, terugbrengen naar een kleiner aantal of lager peil

Voorbeeld: Uiteindelijk kon je het allemaal reduceren tot een kwestie van geld.


Traditiegetrouw – volgens de oude gewoonte

Voorbeeld: Die vitrine, de ereplaats van de winkel, was waar we traditiegetrouw de kostbaarste exemplaren bewaarden.


25 moeilijkste in de Nederlandse taal volgens Google

 • Abstract
 • Adequaat
 • Alternatief
 • Aspect
 • Belangeloos
 • Braakliggend
 • Complex
 • Compromis
 • Conservatief
 • Concreet
 • Consensus
 • Convocatie
 • Eloquent
 • Fractie
 • Gremia
 • Idyllisch
 • Integratie
 • Interpreteren
 • Kwantiteit
 • Lucratief
 • Objectief
 • Pragmatisch
 • Profileren
 • Reduceren
 • Traditiegetrouw

Geef een reactie