6.600 dodelijke slachtoffers door schietincidenten in de Verenigde Staten in 2016

Dodelijke slachtoffers door door schietincidenten in de Verenigde Staten
Dodelijke slachtoffers door door schietincidenten in de Verenigde Staten

Aantal slachtoffers door schietincidenten in de Verenigde Staten

Natuurlijk, regelmatig hoor je van de zoveelste schietpartij in de Verenigde Staten, maar wij houden hier van feiten.

Hoeveel zijn het er dan, hoe zit dat met de afgelopen jaren, komen er nu veel kinderen bij om en hoe staat dit nu in verhouding tot Nederland? Dat hebben we uitgezocht met behulp van de website gunvilencearchive.com want zij houden dit allemaal precies in de gaten.

The second amendment: the right of the people to keep and bear Arms

Het draait hier allemaal om het tweede amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten en dat is een onderdeel van de Bill of Rights, dat op 15 december 1791 werd toegevoegd aan de grondwet. Dit fijne artikel geeft mensen het recht op het bezitten en dragen van wapens en luidt:

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

In het Nederland betekent het zoiets als: ‘Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen.’

Helemaal in de sfeer van die dagen. Dat had te maken met verschrikkelijke despoten (koningshuizen) waardoor vele mensen het Europese vasteland ontvluchten vanwege de armoede en onderdrukking op zoek naar een beter leven en vrijheid. Er lijk wel niets veranderd de laatste 200 jaar…

De NRA en de pro-wapen lobby

De voorstanders van de letterlijke uitvoering van deze wet worden aangevoerd door de National Rifle Association (NRA).

Bij iedere te betreuren schietpartij roepen zij: geef nou iedereen wapens, want dan kun je de dader uitschakelen. Een ander belangrijk argument is: wapens maken niemand dood, dat doet de persoon met het wapen in de hand.

Nu is er wel bij de aanschaf van een nieuw wapen een zgn. ‘background check’. De winkel waar het wapen wordt gekocht stuurt dan een formulier met de naam van de persoon naar een federaal instituut.

Dit instituut heeft een beperkte tijd om de persoon te controleren of ie al eerder stout ig=s geweest met wapens en of ie een beetje goed in zijn of haar velletje zit.  Wordt de tijd voor de check overschreden, dan krijgt men automatisch toestemming.

Vanwege het grote aantal aanvragen en omdat het systeem niet in een computer is opgeslagen, maar papieren dossiers betreft, is het bijna ondoenlijk om zo’n check uit te voeren.

De NRA heeft overigens door goed lobbywerk de automatisering van dit systeem weten te verbieden met een beroep op privacy.

Een ander gaatje is dat zo’n check niet nodig is als een particulier een wapen aan een particulier wilt verkopen. Je wandelt dus vrolijk één van de vele wapenmarkten binnen en je kunt van alles aanschaffen.


Zie hier de top 50 beste staten om in te leven in de Verenigde Staten.


Deze lacune heeft men natuurlijk geprobeerd te dichten, net als het verbieden van zware en (semi-)automatische wapens. Allemaal niet gelukt omdat de NRA dan zegt: dit is het begin van het einde.

De NRA wordt zwaar gesponsord door de wapenlobby en heeft vele miljoenen leden. Hiermee kunnen zij politici maken en breken bij verkiezingen. Dus wil je worden (her-)verkozen, dan is het steuntje in de rug van de NRA altijd handig.


Zie hier de Top 10 rijkste staten in de Verenigde Staten 2022.


Nederland, de VS en dodelijke slachtoffers

In Nederland worden steeds minder mensen vermoord. Zoals je in ons artikel Aantal moorden in Nederland kunt lezen waren dat er 2015 115 volgens d Elsevier. Overigens gebeurt dit lang niet altijd met een vuurwapen.

Een verhouding: in de Verenigde Staten zijn er acht keer zo veel slachtoffers door schietincidenten, dan er in Nederland in totaal aan mensen jaarlijks worden vermoord.


Aantal slachtoffers door schietincidenten in de Verenigde Staten

Bron: gunvilencearchive.com

2014 2015 2016
Totaal aantal incidenten  51.819 53.303 25.711
Aantal doden  12.590 13.433 6.617
Aantal gewonden  23.025 27.018 13.660
Aantal kinderen(0-11) dood/gewond  628 699 279
Aantal teeners (12-17) dood/gewond 2.367 2.697 1.436
Schietpartijen  277 332 163
Politieagent beschoten/dood  260 319 159
Politieagent beschiet/dood verdachte  795 896 404
Wapengebruik bij inbraak  2.612 2.359 1.080
Wapengebruik ter verdediging  1.591 1.298 799
Schiet-'ongelukjes'  1.605 1.966 1.111

Photo credit: Pia-Louise Sourvinou via Source / CC BY-ND