Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?

0
Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?
Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?

Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?

Als we kijken naar de bijna 80 sportbonden die Nederland rijk is, kunnen we stellen dat het niet echt goed gaat met sport en het verenigingsleven. In iets meer dan tien jaar is 12% van de sportverenigingen verdwenen (of gefuseerd wellicht). Voetbal is nog steeds de grootste met ruim 3.300 verengingen, maar dat waren er tien jaar eerder ruim 3.900! Verder in deze lijst ook frisbeeën, lacrosse en klootschieten. Een geweldige lijst waar zo goed als georganiseerde sportbond op staat met het aantal verenigingen bijeengebracht door de statistici van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?
Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?

Wat is het aantal sportverenigingen in Nederland?

Ontwikkeling van het aantal aangesloten verenigingen per sportbond (in absolute cijfers)
Bron: SCP, Rapportage sport 2014 (januari 2015)

2001 2004 2007 2010 2012 in % tov 2001
Kon. Ned. Voetbal Bond 3.918 3.713 3.417 3.275 3.325 -18%
Kon. Ned. Lawn Tennis Bond 1.804 1.800 1.744 1.739 1.711 -5%
Kon. Ned. Biljart Bond 1.957 1.726 1.553 1.387 1.431 -37%
Kon. Ned. Hippische Sportfederatie 2.535 2.259 2.313 1.343 1.248 -103%
Ned. Volleybal Bond 1.534 1.406 1.247 1.166 1.119 -37%
Ned. Bridge Bond 1.088 1.062 1.057 1.067 1.074 -1%
Kon. Ned. Gymnastiek Unie 1.245 1.197 1.168 1.118 1.057 -18%
Judo Bond Nederland 743 730 766 756 766 3%
Kon. Ned. Schutters Associatie 682 674 709 731 763 11%
Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 758 755 738 729 724 -5%
KNBLO (Wandel Sport Organisatie) 415 430 560 590 642 35%
Ned. Tafeltennis Bond 694 653 634 608 592 -17%
Kon. Ned. Korfbal Verbond 589 582 572 556 538 -9%
Ned. Badminton Bond 635 612 595 585 537 -18%
Kon. Ned. Schaak Bond 626 557 582 500 493 -27%
Ned. Toer Fiets Unie 469 488 513 536 485 3%
Kon. Ned. Zwem Bond 474 449 434 428 446 -6%
Watersportverbond 469 469 417 370 441 -6%
Ned. Wandelsport Bond 393 406 470 509 410 4%
Ned. Handbal Verbond 492 479 420 407 394 -25%
Kon. Ned. Kegel Bond 580 23 502 486 376 -54%
Atletiekunie 275 274 285 290 358 23%
Ned. Basketball Bond 417 395 397 362 356 -17%
Fed. Oosterse Gevechtskunsten 10 150 401 201 341 97%
Kon. Ned. Hockey Bond 308 308 309 319 320 4%
Ned. Alg. Danssport Bond 282 265 265 265 296 5%
Kon. Ned. Motorrijders Vereniging 275 273 277 278 276 0%
Ned. Golf Federatie 168 208 194 233 266 37%
Ned. Onderwatersport Bond 254 298 266 265 254 0%
Ned. Handboog Bond 259 253 248 241 234 -11%
Kon. Ned. Dam Bond 306 282 254 230 220 -39%
Kon. Ned. Wielren Unie 189 187 194 205 213 11%
Ned. Jeu de Boules Bond 222 221 227 215 204 -9%
gemiddeld aantal leden per vereniging 156 171 178 192 196 20%
Aikido Nederland 177 178
Karate Do Bond Ned. 204 186 185 185 175 -17%
Kon. Ned. Baseball en Softball Bond 186 184 182 180 174 -7%
Reddingbrigade Nederland 179 183 182 177 171 -5%
Taekwondo Bond Ned. 170 171 178 157 157 -8%
Kon. Ned. Kaats Bond 127 126 125 123 124 -2%
Ned. Bowling Federatie 147 144 138 128 120 -23%
Kon. Ned. Roei Bond 100 108 113 114 116 14%
Ned. Triathlon Bond 154 92 91 93 108 -43%
KNAF Nationale Autosport Federatie 72 72 81 86 99 27%
Squash Bond Nederland 159 57 54 73 87 -83%
Ned. Rugby Bond 94 90 85 80 84 -12%
Ned. Boks Bond 65 67 82 81 80 19%
Fed. Van Klootschieters en Kogelwerpers 80 84 79 77 77 -4%
Alg. Ned. Sjoelbond 109 105 91 87 74 -47%
Ned. Kruisboog Bond 88 67 64 70 73 -21%
Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfed. 85 149 128 89 71 -20%
Kon. Ned. Alg. Schermbond 61 72 71 69 70 13%
Kon. Ned. Motorboot Club 25 25 31 58 67 63%
Kon. Ned. Cricket Bond 69 70 65 62 60 -15%
Ned. Ski Vereniging 60 50 58 62 59 -2%
Ned. IJshockey Bond 47 51 41 31 38 -24%
Ned. Indoor en Outdoor Bowls Bond 49 49 45 40 35 -40%
Ned. Go Bond 24 21 19 18 31 23%
Ned. Beugel Bond 34 34 33 31 31 -10%
Ned. Waterski en Wakeboard Bond 43 42 43 35 31 -39%
Ned. Minigolf Bond 44 36 36 30 31 -42%
Kon. Ned. Kolf Bond 33 32 30 30 30 -10%
Ned. Floor en Unihockeybond 28 30
Ned. Darts Bond 27 27 25 25 25 -8%
Ned. Frisbee Bond 16 19 17 21
Lacrosse Nederland 20
American Football Bond Nederland 8 22 22 22 19 58%
Ned. Rollersport en Bandy Bond 15 18
Ned. Drakenboot Fed. 11 14
Ned. Curling Bond 4 4 4 4 4 0%
Bob- en Sleebond Nederland 3 3 3 3 3 0%
Ned. Racquetball Associatie 5 5 3 2 2 -150%
Ned. Klim- en Bergsport Vereniging 1 1 1 1 1 0%
Kon. Ned. Ver. Voor de Luchtvaart 1 1
Holland Surfing Association 0 0
totaal aantal verenigingen 27.777 26.200 26.313 24.754 24.715 -12%

Geef een reactie