Analfabetisme het hoogst in Nederland in Rijnmond

0
Analfabetisme-het-hoogst-in-Nederland-in-Rijnmond
Analfabetisme-het-hoogst-in-Nederland-in-Rijnmond

Analfabetisme het hoogst in Nederland in Rijnmond

Misschien is laaggeletterdheid een beter woord, maar dat is toch echt het meest te vinden in en om Rotterdam. Je hebt dan stevige problemen om een formuliertje in te vullen voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag, om een straatnaambord te lezen of laat staan je kinderen voor te lezen. Hieronder meer over analfabetisme, laaggeletterdheid en hoe dat verdeeld is in Nederland.

Analfabetisme het hoogst in Nederland in Rijnmond
Analfabetisme het hoogst in Nederland in Rijnmond

Even een officiële definitie: Geletterdheid is het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om de eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Laaggeletterdheid is een vorm van meer of minder geletterdheid.

Zo’n één op de negen Nederlanders heeft grote problemen met lezen en schrijven en dat zijn er nogal wat want dat zijn dat ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders. Tweederde is van Nederlandse afkomst en een derde is van buitenlandse afkomst. Vrouwen hebben er vaker last van, want zij maken voor 57 procent deel uit van deze groep en bij mannen is dit 43 procent. Even ter vergelijking: de Duitsers kennen ruim 35% laaggeletterden en bij de Amerikanen gaat het om 40% en meer als zij dezelfde definitie en dezelfde testen hanteren als in Nederland. In Nederland wonen daarbij ook nog eens 250.000 mensen die in het geheel niet kunnen lezen en schrijven, bij hen is daarbij sprake van echt analfabetisme.

In Nederland zijn er projecten om iets aan laaggeletterdheid te doen. Zo is er ieder jaar op 8 september de Wereldalfabetiseringsdag. In de week rond deze dag organiseren vele organisaties in Nederland en daarbuiten diverse evenementen rondom taal en geletterdheid. Al deze activiteiten te samen noemen we de Week van de Alfabetisering.

Analfabetisme het hoogst in Nederland in Rijnmond

1. Rijnmond 17.1%
2. Haaglanden 16.5%
3. Groot Amsterdam 16%
4. Friesland 14.3%
5. Helmond-De Peel & Limburg 13.8%
6. Twente & Achterhoek 13.1%
7. Groningen 12.5%
8. Stedendriehoek; Flevoland & Gelderland 10.9%
9. Brabant (Noordoost) & Rivierenland 10.7%
10. Noord-Holland Noord & Zaanstreek/Waterland 10.6%
11. Drenthe & IJsselvechtstreek 10.4%
12. Brabant (West; midden & Zuidoost) 10.1%
13. Zuid-Kennemerland; Rijnland & Zoetermeer 9.7%
14. Utrecht; Midden-Holland; Drechtsteden & Gorichem 8.1%

Lezen-II

Geef een reactie