Atheïsten en gelovigen hebben beiden een moreel kompas, maar wel anders

Atheïsten en gelovigen hebben beiden een moreel kompas
Atheïsten en gelovigen hebben beiden een moreel kompas

Atheïsten en gelovigen hebben beiden een moreel kompas

Vele mensen hebben de overtuiging dat atheïsten geen moreel kompas bezitten. Er zijn echter nog nooit studies gedaan naar de verschillen tussen atheïsten en theïsten. Tomas Ståhl van de Universiteit van Illinois in Chicago deed daarom onderzoek. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over religie op deze website.


Atheïsten en gelovigen hebben beiden een moreel kompas


Ståhl voerde daarom ook twee onderzoeken uit naar de morele waarden van 429 Amerikaanse atheïsten en theïsten. Dit deed hij via het Mechanical Turk-platform van Amazon. Hij voerde ook twee grotere onderzoeken uit onder 4.193 atheïsten en theïsten uit de VS (een overwegend religieus land) en Zweden (een overwegend niet-religieus land).

Analyse van de resultaten laat zien dat theïsten meer dan atheïsten geneigd zijn om morele waarden te onderschrijven die groepscohesie bevorderen. Atheïsten beoordelen de moraliteit van een actie eerder op de gevolgen ervan.


Zie hier de top 10 landen met het grootste aantal moslims 2021.


Atheïsten en theïsten onderschrijven beide morele waarden die verband houden met het beschermen van kwetsbare individuen. Ook vrijheid versus onderdrukking en rationeel zijn is beiden even lief. Tezamen geloven ze in beweringen wanneer ze op bewijs zijn gebaseerd en zijn sceptisch over beweringen die niet door bewijs worden gestaafd.

Tomas Ståhl: ‘De meest algemene boodschap van deze studies is dat mensen die niet in God geloven een moreel kompas hebben. In feite delen ze veel van dezelfde morele zorgen die gelovigen hebben. Denk aan zorgen over eerlijkheid en over het beschermen van kwetsbare individuen tegen onrecht. Niet-gelovigen zijn echter minder geneigd dan gelovigen om morele waarden te onderschrijven die de groepscohesie dienen. Denk aan respect voor autoriteiten en loyaliteit binnen de groep. Het is mogelijk dat het negatieve stereotype van atheïsten als immoreel, gedeeltelijk voortkomt uit het feit dat ze minder geneigd zijn dan religieuze mensen om respect voor gezag en loyaliteit in groepsverband als relevant voor moraliteit te beschouwen. Ze zullen eerder morele oordelen vellen over de schade die een handeling of actie achter teweeg brengt.’


Bron en meer informatie: Tomas Ståhl:. The amoral atheist? A cross-national examination of cultural, motivational, and cognitive antecedents of disbelief, and their implications for morality. PLOS ONE, 2021