Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen

0
Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen
Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen

Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen

Nu konden we op deze website al lezen: Hoe religieuzer een land, hoe slechter ze zijn in wiskunde en andere wetenschappelijke vakken. Deze stelling wordt extra bewezen en verklaard na het bestuderen van 63 onderzoeken die een relatie hebben met intelligentie en religiositeit. Tevens probeert men een aantal verklaringen te geven. Lees meer…

Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen
Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen


Atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen

Een aardige conclusie uit het onderzoek was dat de relatie het sterkst bleek op universiteiten. Atheïstische studenten bleken significant intelligenter dan de reli’s. Bij kinderen op de lager school was deze relatie (nog) het zwakst.

Ook bleek er samenhang te zijn tussen de mate van religiositeit en het religieuze gedrag (zoals naar de kerk gaan en Bijbelstudies) en intelligentie. Hoe dieper je je inlaat met hogere machten, hoe meer je gaat inleveren aan intellect.


Conformisme en non-coformisme

Het lijkt best wel logisch dat atheïsten non-conformistischer zijn dan mensen die houvast hebben aan religie. Bij wetenschap is een nieuwsgierige en open houding natuurlijk een pré. Die onderzoekende houding zorgt voor nieuwe inzichten en maakt dat je ook meer open staat voor andere inzichten.


Using analytic (as opposed to intuitive) thinking, more intelligent college students may be more likely to eschew religion. If atheism is disapproved of at home, higher intelligence may facilitate resistance to conformity pressure.

Uit: The relation between Intelligence and religiosity


Verder zijn er nog een aantal andere kip-ei zaken die maken dat atheïsten over het algemeen slimmer zijn. Intelligente mensen hebben vaak weer betere banen en blijven ook vaak gedurende hun leven meer leren. Dat zorgt weer voor een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Hieruit volg weer dat religie minder ruimte krijgt in hun leven omdat ze dat als ‘steuntje in de rug’ niet meer nodig hebben.


Bron en meer inormatie: Miron Zuckerman, Jordan Silberman en Judith A. Hall: The relation between Intelligence and religiosity: a meta-analysis and some proposed explanations, Personality and Social Psychology Review, 2013

Geef een reactie