Bekendste Romeinse goden – De Top 10

Bekendste Romeinse goden
Bekendste Romeinse goden met Jupiter op één

Bekendste Romeinse goden – De Top 10

Het zijn mooie verhalen over die Romeinse goden. Het zijn daarbij vaak ook wrede verhalen. Ze moorden en bedriegen er op los. Zie hier de bekendste…


Lees hier ->>> meer interessante artikelen over cultuur op deze website…


Top 10 – Bekendste Romeinse goden


10. Bacchus, de god van de wijn en de vruchtbaarheid

Bacchus, de god van de wijn en de vruchtbaarheid door Caravaggio
Bacchus, de god van de wijn en de vruchtbaarheid door Caravaggio

Hij is de zoon van Jupiter en Semele, de dochter van Kadmos. Als zijn moeder zwanger van hem is, wordt zij door Jupiters bliksem gedood. Het ongeboren kind is vervolgens in Jupiters dij genaaid, en komt drie maanden later ter wereld.

Bacchus trekt rond met een stoet van dieren, maar ook van Maenaden en satyrs om de mensen de teelt van fruitbomen en vooral van de wijnstok te leren. Naast dronkenschap brengt hij ook beschaving en inspiratie in de schone kunsten.


9. Mercurius, de god van de handel, reizigers en winst

Mercurius, de god van de handel, reizigers en winst
Mercurius, de god van de handel, reizigers en winst

In verschillende straten van Rome had hij beelden en kapellen, door de kramers en kooplieden, die iedere straat bewoonden, opgericht. Zijn oudste en voornaamste tempel lag bij het Circus Maximus.

Op de Idus van mei (15 mei) offerden de kooplieden hem en zijn moeder Maia. Dit festival, Mercuralia of Mercuraliën genoemd, ging gepaard met het besprenkelen van hun hoofd, schepen en koopwaar met water van een heilige bron door de kooplieden.


8. Vulcanus, de god van het vuur

Vulcanus geschilderd door Peter Paul Rubens.
Vulcanus geschilderd door Peter Paul Rubens.

Hij is een zoon van Jupiter en Juno. Vulcanus is de man van Venus en is de Romeinse god van het vuur, de edelsmeden, smeden en de vulkanen. Hij is de smid die de bliksemschichten maakt voor Jupiter. Hij wordt afgebeeld met een hamer of met een bliksem in de hand.

Vulcanus is bij zijn geboorte zo lelijk dat zijn moeder hem niet wil en hem van de Olympus afwerpt. Hij komt in zee terecht en kan opgroeien doordat hij is gevonden door twee nimfen. Als hij volwassen is bouwt hij een smidse onder de vulkaan Etna.

Later neemt hij wraak op zijn moeder door een prachtige troon voor haar te maken waaruit zij niet kan opstaan. Hij zou haar alleen weer bevrijden als hij terug mag op de Olympus als smid voor Jupiter en als hij mag trouwen met de godin van de liefde, Venus. Dit gebeurt uiteindelijk ook.


7. Saturnus, de god van de landbouw en het uitgezaaide graan

Saturnus, de god van de landbouw en het uitgezaaide graan
Saturnus, de god van de landbouw en het uitgezaaide graan

Hij is getrouwd met zijn zus Rhea. Ze hebben kinderen, maar die eet hij op uit angst voor een voorspelling dat z’n kinderen hem van de troon zullen stoten. Nadat Jupiter hem heeft verdreven verhuist Saturnus zich in Italië.


6. Cupido, de god van de liefde

Cupido, de god van de liefde
Cupido, de god van de liefde

Hij is de goddelijke, eeuwig jonge zoon van Venus, de godin van de liefde, en haar minnaar Mars. Cupido is in bezit van twee soorten pijlen, één om mensen verliefd te maken, een mooie scherpe pijl met een gouden punt.

De andere pijl zorgt er voor om mensen elkaar te laten haten, een pijl met een stompe punt en een loden schacht. In verschillende mythes haalt hij er wrede grappen mee uit.

Cupido was het hulpje, volgens sommigen zelfs de zoon, van de godin van de liefde en de vruchtbaarheid Venus. In sommige mythen is hij de zoon van Venus en Vulcanus, maar er zijn ook verhalen waarin hij de zoon is van Venus en haar minnaar Mars.


Top 5 – Bekendste Romeinse goden


5. Mars, de god van de oorlog

Mars, de god van de oorlog
Mars, de god van de oorlog

Hij was de zoon van Juno, de koningin der goden, en Jupiter, de vader der goden. Mars is de meest vereerde god van het Romeinse Rijk. Dit is waarschijnlijk zo omdat zijn zonen, Romulus en Remus, gezien worden als de stichters van Rome.


4. Apollo, god van de schoonheid, zon en muziek

Phoebus Apollo in het schilderij Apollo op zijn Zonnewagen (1664-1668) door Jan Boeckhorst uit de collectie van The Phoebus Foundation.
Phoebus Apollo in het schilderij Apollo op zijn Zonnewagen (1664-1668) door Jan Boeckhorst uit de collectie van The Phoebus Foundation.

Hij is de zoon van Zeus (Jupiter) en Leto en de tweelingbroer van Artemis. Als Leto zwanger is wordt zij door Hera, de jaloerse echtgenote van Apollo’s verwekker Zeus, lange tijd vervolgd.

Ze kan geen schuilplaats vinden om de geboorte van haar kinderen rustig af te wachten, behalve op het eiland Delos waar Apollo en Artemis worden geboren.


Top 3 – Bekendste Romeinse goden


3. Pluto, de god van de onderwereld

Pluto, de god van de onderwereld
Pluto, de god van de onderwereld

Hij is verantwoordelijk voor de afweging van de levens van de zielen die naar de onderwereld komen en voor hun bestaan in de onderwereld.  Dit kon bestaan uit een normaal bestaan, een verheerlijkt bestaan of een bestraffend lijden.

Pluto is vaak afgebeeld met zijn driekoppige hond Cerberos en een twee-tandige scepter. Ook had hij een hoorn des overvloeds.

De bekendste mythe waarin Pluto een hoofdrol speelt, is die over het ontstaan van de winter. Volgens de overlevering heerst Pluto alleen over zijn rijk en werd hij eenzaam. De godin Venus en haar zoon Amor schieten te hulp en Amor beschoot Pluto met zijn pijlen.

Meteen hierna vertrekt Pluto naar de bovenwereld, alwaar zijn oog valt op de beeldschone Proserpina, de dochter van de godin van de aarde Ceres. Pluto ontvoert haar naar de onderwereld en maakte haar tot zijn vrouw.

Uit wanhoop over het lot van haar dochter laat Ceres de aarde vruchteloos worden. Zij stampvoet over de wereld, waarbij ieder van haar voetsporen een woestijn wordt.

Ziende dat het zo niet langer kon, zend Jupiter de god Mercurius naar Pluto met het bevel Proserpina aan haar moeder te retourneren. Pluto gehoorzaamt, maar haalde wel een list uit. Voordat Proserpina mag vertrekken, laatt Pluto haar zes zaden van een granaatappel uit de onderwereld eten.

Hierdoor wordt Proserpina voor zes maanden van ieder jaar gebonden aan Pluto en moet zij tot in de eeuwigheid ieder half jaar met hem doorbrengen in de onderwereld. In deze tijd rouwt Ceres in haar eenzaamheid en laat zij de aarde afkoelen. Eerst in de herfst, daarna in de winter. Granaatappelzaden zijn overigens sindsdien een symbool van trouw in het huwelijk.


2. Neptunus, de god van zee

Neptunus, de god van zee
Neptunus, de god van zee

Hij was oorspronkelijk een god van de golven en van alle stromend water, later meer bepaald een god van de zee. Als zeegod is hij nu eens een geweldige, barse en trotse godheid, dan weer hij, die de door storm bewogen zee tot bedaren brengt.


1. Jupiter, de koning van alle goden

Jupiter, de koning van alle goden
Jupiter, de koning van alle goden

Hij is de oppergod en god van de hemel en het onweer. Jupiter is de zoon van Rhea en Saturnus, en de jongste broer van Ceres, Vesta, Pluto, Neptunus en Juno. Jupiter trouwt met Juno, maar hij heeft talloze minnaressen. Dit zijn zowel lagere natuurgodinnen als menselijke vrouwen, bij wie hij vele halfgoden verwekte.

Als Jupiter volwassen is, geeft hij Saturnus een braakmiddel, waardoor de vijf kinderen uitgebraakt worden. Hij bevrijdt ook Saturnus’ broers, de Cyclopen, die hem als dank bliksemschichten als wapen geven.


Zie hier de top 10 beste boeken over het Romeinse Rijk volgens The Guardian.