Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd 2019 – De Top 10

Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd 2019
Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd 2019

Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd 2019

Dood gaan we waarschijnlijk allemaal en de WHO en keek waaraan we vorig jaar overleden. Het gaat over het jaar 2019 en COVID was nog niet onder ons. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over gezondheid op deze website.


In 2019 waren de top 10 doodsoorzaken goed voor 55% van de 55,4 miljoen sterfgevallen wereldwijd.

De belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd, in volgorde van het totale aantal verloren levens, worden in verband gebracht met drie brede onderwerpen: cardiovasculaire (hartziekte, beroerte), respiratoire (chronische obstructieve longziekte, luchtweginfecties) en neonatale aandoeningen – waaronder geboorte verstikking en geboortetrauma, neonatale sepsis en infecties en vroeggeboorte complicaties.

Doodsoorzaken kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: overdraagbaar (infectie- en parasitaire ziekten en maternale, perinatale en voedingsaandoeningen), niet-overdraagbare (chronisch) en verwondingen.


Top 10 – Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd


Op mondiaal niveau waren 7 van de 10 belangrijkste doodsoorzaken in 2019 niet-overdraagbare ziekten. Deze zeven oorzaken waren goed voor 44% van alle sterfgevallen of 80% van de top 10. Alle niet-overdraagbare ziekten samen waren echter goed voor 74% van de sterfgevallen wereldwijd in 2019.

De grootste doodsoorzaak ter wereld is hartziekte, verantwoordelijk voor 16% van het totale aantal sterfgevallen in de wereld. Sinds 2000 is de grootste stijging van het aantal sterfgevallen te wijten aan deze ziekte. Dit met meer dan 2 miljoen tot 8,9 miljoen sterfgevallen in 2019. Beroerte en chronische longziekte zijn de 2e en 3e belangrijkste doodsoorzaak, verantwoordelijk voor ongeveer 11% en 6 % van de totale sterfgevallen.


Luchtweginfecties: minder het geval

Luchtweginfecties bleven de meest dodelijke overdraagbare ziekte ter wereld, gerangschikt als de 4e belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal doden is echter aanzienlijk gedaald. In 2019 eiste het 2,6 miljoen levens, 460.000 minder dan in 2000.

Neonatale aandoeningen staan ​​op de 5e plaats. Sterfgevallen als gevolg van neonatale aandoeningen zijn echter een van de categorieën waarvoor de wereldwijde daling van het aantal sterfgevallen in absolute aantallen in de afgelopen twee decennia het grootst is. Deze omstandigheden hebben in 2019 2 miljoen pasgeborenen en jonge kinderen gedood. Dit is 1,2 miljoen minder dan in 2000.

Sterfgevallen door niet-overdraagbare ziekten nemen toe. Het aantal sterfgevallen door luchtpijp, bronchiën en longkanker is gestegen van 1,2 miljoen naar 1,8 miljoen. Dit staat nu op de zesde plaats van de belangrijkste doodsoorzaken.

In 2019 werden de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie gerangschikt als de 7e belangrijkste doodsoorzaak. Vrouwen worden onevenredig zwaar getroffen. Wereldwijd zijn 65% van de sterfgevallen als gevolg van Alzheimer en andere vormen van dementie vrouwen.

Een van de grootste dalingen in het aantal sterfgevallen is te wijten aan diarreeziekten. De wereldwijde sterfte daalde van 2,6 miljoen in 2000 tot 1,5 miljoen in 2019.


Zie hier de top 10 beste boeken over geheugenverlies volgens The Guardian.


Belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd 2019: diabetes in de lift

Diabetes staat in de top 10 van doodsoorzaken, na een aanzienlijke procentuele stijging van 70% sinds 2000. Deze ziekte is ook verantwoordelijk voor de grootste stijging van het aantal sterfgevallen onder mannen in de top 10. Diabetes kent en stijging van 80% sinds 2000.

Andere ziekten die in 2000 tot de top 10 van doodsoorzaken behoorden, staan ​​niet meer op de lijst. HIV / AIDS is er één van. Sterfgevallen als gevolg van hiv / aids zijn de afgelopen 20 jaar met 51% gedaald. Dit betekent een daling van de 8e doodsoorzaak ter wereld in 2000 naar de 19e in 2019.

Nierziekten zijn gestegen van ’s werelds 13e belangrijkste doodsoorzaak naar de 10e. Het sterftecijfer is gestegen van 813.000 in 2000 tot 1,3 miljoen in 2019.