Belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden – De Top 10

0
Belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden - De Top 10
Belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden - De Top 10

Belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden – De Top 10

Nederland heeft op het gebied van wetenschap de afgelopen eeuwen een aardige bijdrage gehad. Ook internationaal vergaarden zij veel roem. Zo staan er natuurlijk ook een aantal Nobelprijswinnaars bij. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over wetenschap op deze website…


Belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden – De Top 10


10. Warner T. Koiter: grote naam in de mechanica
(1914 – 1997)

Koiter was een invloedrijk mechanicus en hoogleraar toegepaste mechanica verbonden aan de Technische Universiteit Delft van 1949 tot 1979. Koiter heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de wetenschap, in het bijzonder de toegepast mechanica zoals sterkte, stijfheid en stabiliteit van constructies.


9. Niko Tinbergen
(1907 – 1988)

Tinbergen was een etholoog, die zich in zijn leven vooral gericht heeft op het gedrag van dieren. Dit was indertijd nog een heel nieuwe tak van de biologie, hij wordt dan ook wel als een van de grondleggers van de ethologie (gedragsleer) gezien.

In 1973 ontving hij een Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, gedeeld met Konrad Lorenz en Karl von Frisch, die net als hij baanbrekend werk op het gebied van de gedragsleer hebben gedaan. De evolutiebioloog Richard Dawkins werd in Oxford onder anderen door Tinbergen opgeleid.


Zie hier een overzicht van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede sinds 1901.


8. Simon Stevin

(1548-1620)
Stevin was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen. Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag.

Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde.

Het Nederlands kreeg dankzij Stevin, die de woorden bedacht of populariseerde, eigen wetenschappelijke termen zoals “wiskunde”, “natuurkunde”, “scheikunde”, “sterrenkunde”, “meetkunde”, “wijsbegeerte”.


Zie hier de Top 10 vrouwelijke wetenschappers die ons verder brachten.


7. Johannes Diderik van der Waals

(1837 – 1923)

Van der Waals was eennatuurkundige. Hij werd bekend door zijn werk op het gebied van gassen en vloeistoffen, waarvoor hij in 1910 de Nobelprijs voor de Natuurkunde kreeg.


6. Desiderius Erasmus

(circa 1469-1536)

Erasmus was priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.

‘Hij breekt met de ernst die zo kenmerkend is voor de Middeleeuwen en bepleit een levenshouding zonder dogma’s: niets is namelijk zeker in het leven, en dat ontkennen is ijdelheid en hoogmoed. In zijn klassieker Lof der zotheid neemt hij priesters, pausen en geleerden van zijn tijd op de hak. Het boekje maakt hem zo populair dat hij als eerste schrijver in Europa kan leven van de pen.

Omdat volgens Erasmus de gangbare Latijnse bijbelvertaling (de Vulgaat) vol fouten zit, brengt hij een nieuwe, tweetalige bijbel uit, zodat mensen zelf de vertaling kunnen controleren.

Ook schrijft hij een vernietigend boek over Paus Julius II, de oorlogspaus die met legers steden binnentrok.’

Bron: www.filosofie.nl/desiderius-erasmus


Top 5 belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden


5. Jacobus van ’t Hoff

(1852-1911)

Van ’t Hoff was een scheikundige en winnaar van de eerste Nobelprijs voor Scheikunde (1901). Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de stereochemie en de fysische chemie.


4. Baruch Spinoza

(1632-1677)

Spinoza was filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege Verlichting. Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedig, rustig en bescheiden mens.[1]

Onder de natuurfilosofen is hij een radicaal die elke vorm van Openbaring of profetie ontkende en geen verklaring accepteerde dan die gebaseerd op de rede.

Hij stelde dat de Bijbelse profeten niet namens God spraken, maar gewone mensen waren met een verbeeldingskracht. In zijn filosofie speelde theologie geen rol. Spinoza wordt beschouwd als de grondlegger van het neutraal monisme en de dubbel-aspecttheorie.

Zijn boeken waren tweehonderd jaar lang verboden in Europa, omdat zijn historische Bijbelkritiek zou leiden tot atheïsme en fatalisme. Als politiek denker vond hij dat de macht van de staat nooit aan een enkeling toevertrouwd mocht worden, omdat daar misbruik van gemaakt zou worden.


Top 3 belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden


3. Hendrik Lorentz

Hendrik Lorentz
Hendrik Lorentz

(1853-1928)

Lorentz was een van Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde 1902. Hij ontving de Nobelprijs samen met Pieter Zeeman voor hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op spectraallijnen: het Zeemaneffect.

Lorentz deed vooral theoretisch onderzoek naar de elektromagnetische eigenschappen van materie: zijn elektronentheorie.

Hij kwam tot de veronderstelling, dat de afmeting van voorwerpen beïnvloed wordt door hun snelheid (de lorentzcontractie) evenals hun massa.

Ook nam hij aan dat de lichtsnelheid de hoogst mogelijke snelheid is. Daarmee legde hij de basis voor de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein. Lorentz was de nestor van de natuurkundigen in zijn tijd: Einstein keek tegen hem op.

De lorentzkracht op een stroomvoerende draad of geleider in een magneetveld is naar hem vernoemd, evenals onder meer de lorentztransformatie uit de speciale relativiteitstheorie, de Lorentz-Lorenz-formule voor de brekingsindex en de lorentzverdeling uit de statistiek.


2. Antoni van Leeuwenhoek

(1632-1723)

Antoni van Leeuwenhoek
Antoni van Leeuwenhoek

Van Leeuwenhoek was een Nederlandse handelsman, landmeter, wijnroeier, glasblazer en microbioloog.

Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelfgefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie.

Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal Society in Londen.


1. Christiaan Huygens

Christiaan Huygens
Christiaan Huygens

(1629 – 1695)
Huygens was een vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver van vroege sciencefiction.

Hij was een van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap.

In de wiskunde was hij een pionier van de kansrekening en een wegbereider van de differentiaal- en integraalrekening.

Aan de natuurkunde droeg hij op vele gebieden bij: hij formuleerde als eerste correcte wetten voor de elastische botsing, en uitdrukkingen voor de periode van de mathematische slinger en de middelpuntvliedende kracht in de mechanica.

Tevens verklaarde hij in zijn Traité de la lumière (1690) als eerste licht als een golfverschijnsel met het Principe van Huygens-Fresnel. Dat vanaf de negentiende eeuw de algemeen aanvaarde optische theorie werd en nu deel uitmaakt van het begrip van de dualiteit van golven en deeltjes.

Onderzoek naar de dubbele breking van licht in IJslands kristal bracht Huygens tot het opstellen van een theorie voor gepolariseerd licht. Verder verklaarde hij geluidsverschijnselen met interferentie. Omdat Huygens als eerste wiskundige formules gebruikte in de natuurkunde, wordt hij gezien als de eerste theoretische natuurkundige.


Geef een reactie