Belangrijkste werken in het Rijksmuseum – Een Top 10

0
Belangrijkste werken in het Rijksmuseum
Belangrijkste werken in het Rijksmuseum

Belangrijkste werken in het Rijksmuseum

Je zou het natuurlijk ook een poging kunnen noemen om de beroemdste schilderijen van het Rijksmuseum te laten zijn. Het zijn in ieder geval schilderijen waar Nederlanders en mensen uit de hele wereld voor naar het Rijksmuseum komen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over kunst op deze website…
Hier ->>> vind je 100 beroemdste schilders aller tijden op deze website…
Zie hier ->>> ook de de 100 beroemdste schilderijen aller tijden op deze website…

Top 10 – Belangrijkste werken in het Rijksmuseum


10. Portret van Don Ramón Satué, Francisco Goya, 1823

 Portret van Don Ramón Satué, Francisco de Goya
Portret van Don Ramón Satué door, Francisco de Goya

Goya is beroemd vanwege de portretten die hij maakte van het Spaanse hof en zijn eigenaardige prentenkunst. De heer op schilderij is Satué. hij was rechter bij het hoogste gerechtshof van Castilië.

Zie hier tien ->>> beroemde werken van Francisco de Goya op deze website.


9. Winterlandschap met ijsvermaak, Hendrick Avercamp, circa 1608

Winterlandschap met ijsvermaak, Hendrick Avercamp
Winterlandschap met ijsvermaak, Hendrick Avercamp

Avercamp was één van de eerste Noord-Nederlandse kunstschilders die zich specialiseerde in een min of meer realistische weergave van het landschap. Hij specialiseerde zich in wintertaferelen, die later in de volksmond “Wintertjes” zouden gaan heten. De populariteit ervan sloot aan bij de tijd, vallend in de zogenaamde Kleine IJstijd, waarin de winters vaak extreem koud waren.


8. Stilleven met vergulde bierkan, Willem Claesz. Heda, 1634

Stilleven met vergulde bierkan, Willem Claesz. Heda, 1634
Stilleven met vergulde bierkan, Willem Claesz. Heda, 1634

Willem Claesz. Heda was een meester in het weergeven van de stofuitdrukking van de voorwerpen. Vaak hebben de stillevens van Heda een compositie in de vorm van een driehoek, waarbij de hoogste voorwerpen aan één zijde werden geplaatst.


7. De Slag bij Waterloo, Jan Willem Pieneman, 1824

De Slag bij Waterloo, Jan Willem Pieneman, 1824
De Slag bij Waterloo, Jan Willem Pieneman, 1824

Met zijn afmetingen van ruim vijf bij acht meter is De Slag bij Waterloo het grootste schilderij in de collectie van het Rijksmuseum.

Het schilderij toont een strijdtoneel met daarin centraal Arthur Wellesley, de hertog van Wellington en bevelvoerder van de het Brits-Nederlands leger. Op een brancard ligt prins Willem II die mee had gestreden. Een boodschapper te paard komt aan om het nieuwe te vertellen dat de Pruisen nabij zijn om mee te strijden.

Pieneman schilderde het stuk voor Wellington maar het is door Koning Willem I opgekocht en geschonken aan zijn zoon prins Willem II.


6. De Singelbrug bij de Paleisstraat in Amsterdam, George Hendrik Breitner, 1896

De Singelbrug bij de Paleisstraat in Amsterdam, George Hendrik Breitner, 1896
De Singelbrug bij de Paleisstraat in Amsterdam, George Hendrik Breitner, 1896

Dit schilderij toont een wintergezicht met figuren die de Amsterdamse Singelbrug oversteken, in een impressionistische stijl.

Nadat Breitner in 1886 in Amsterdam is komen wonen, vindt hij in het Amsterdamse stadsleven een onuitputtelijke inspiratiebron. Hij maakt schilderijen en vele foto’s van de stad. Het geeft zijn persoonlijke beeld van de Nederlandse hoofdstad van rond de vorige eeuw.


Top 5 – Belangrijkste werken in het Rijksmuseum


Belangrijkste werken in het Rijksmuseum
Belangrijkste werken in het Rijksmuseum

5. Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648

Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648
Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648

Het is een schuttersstuk met daarop de compagnie van kapitein Cornelis Jan Witsen, die de Vrede van Münster viert. Met de afkondiging van de Vrede van Münster op 5 juni 1648 komt een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Vooral de Amsterdamse burgerij had zich ingezet voor deze vrede, niet in de laatste plaats uit economische overwegingen.


4. Het vrolijke huisgezin, Jan Havicksz. Steen, 1668

Het vrolijke huisgezin, Jan Havicksz. Steen, 1668
Het vrolijke huisgezin, Jan Havicksz. Steen, 1668

Het is de tweede voorstelling van Steen die het spreekwoord ‘Zoals de ouden zongen, piepen de jongen’ verbeeldt. Het andere is van enkele jaren eerder. Dit betekent zoiet als de jongeren leren het van de ouderen.

Op het schilderij doen de kinderen precies wat slecht voor hen is. Ze drinken uit een kan wijn en het jongetje in de vensterbank rookt een pijp. Niemand maakt zich er druk om. Kortom: het is een rommelig huishouden waarin geen regels zijn, waardoor orde ontbreekt. Vandaar het spreekwoord: ‘een huishouden van Jan Steen’. Jan Steen heeft zichzelf afgebeeld, spelend op een doedelzak, het muziekinstrument van geilaards en zotten, dat ook wel lullepijp werd genoemd.


Top 3 – Belangrijkste werken in het Rijksmuseum


3. Zelfportret, Vincent Van Gogh, 1887

Zelfportret, Vincent Van Gogh, 1887
Zelfportret, Vincent Van Gogh, 1887

Van Antwerpen gaat Vincent in 1886 naar Parijs, waar hij zeer geïnteresseerd is in het schilderen van portretten. Hij heeft geen geld om modellen te huren. In plaats daarvan gaat hij via het spiegelbeeld zijn zelfportretten maken. Van Gogh maakt er ongeveer twintig in de tijd dat hij in Parijs woont en hij experimenteerde met kleur en techniek. De eerste portretten zijn nog steeds donker van kleur, zoals de schilderijen die hij in Drenthe maakte. Later ogen ze vrolijker. Hij is 34 jaar als hij in februari 1888 Parijs verlaat.

Zie hier ->>> de tien belangrijkste werken van Vincent Van Gogh op deze website.


2. Het melkmeisje, Johannes Vermeer, 1660

Het melkmeisje - Johannes Vermeer
Het melkmeisje – Johannes Vermeer

Hoe kan het ook anders? De ruimte die te zien is op het schilderij is schaars ingericht, rechts is een voetenstoof afgebeeld. De muur achter haar suggereert een kamer met een verleden. Er zitten wat gaten in de muur en er steken twee spijkers uit.

Met radiografisch en infraroodonderzoek is vastgesteld dat Vermeer oorspronkelijk op de muur achter de meid iets had geschilderd. Het is een soort een rechthoek , mogelijk een schoorsteenmantel of een plattegrond. Rechts beneden stond eerst een wasmand afgebeeld, die vervangen is door de voetenstoof en een rij blauwwitte tegeltjes. Vermeer creëert door die wijzigingen meer rust in de compositie. Zo komt aandacht van de toeschouwer nog meer op het meisje en haar handeling te liggen.

Zie hier ->>> de tien belangrijkste schilderijen van Vermeer op deze website.


1. De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, 1642

Rembrandt, De Nachtwacht 1642
Rembrandt, De Nachtwacht 1642

Natuurlijk staat de Nachtwacht op één. Zie hier ->>> andere meesterwerken van Rembrandt op deze website.