Beste democratie ter wereld is Noorwegen, de top 167

0
Beste democratie ter wereld is Noorwegen, de top 167
Beste democratie ter wereld is Noorwegen, de top 167

Beste democratie ter wereld is Noorwegen

Onze vrienden en vriendinnen van ‘The Economist‘ nemen jaarlijks de stand van zaken van de democratie in de wereld onder loep. Op één, twee, drie, vier en vijf staan natuurlijk weer de Scandinaviërs. Nederland is gezakt naar een 12e plaats. Niet slecht, maar we gaan dus wel achteruit. The Economist naar verschillende factoren gekeken als ‘pluralisme’, ‘regering’ en ‘politieke participatie’. Hier een overzicht van de top 167 landen met wat informatie over de lijst.

Beste democratie ter wereld is Noorwegen, de top 167
Beste democratie ter wereld is Noorwegen, de top 167

Beste democratie ter wereld is Noorwegen

Nederland zakt en zakt

De roep om hardere aanpak en de onvrede heeft waarschijnlijk gezorgd dat we zakken als het gaat om het Nederlandse rapportcijfer. Scoorden we in 2006 nog een 9,66, in 2012 een 8,99 en dalen we in 2016 door naar een 8,8. Het is niet precies te achterhalen waarom we in cijfers zo zakken, maar het ‘gevoel’ wordt wel bevestigd.

De afkortingen en hun betekenis

Tot
Het gemiddelde / totale cijfer.

VP/Plur.: Verkiezingsproces en pluralisme
Loopt het proces van verkiezingen een beetje soepel zonder corruptie bijvoorbeeld en valt er wat te kiezen uit verschillende partijen.

Reg: Functioneren regering
Houdt de regering zich een beetje aan haar eigen wetten, kommen wetten een beetje democratische tot stand en is ze niet al te corrupt.

P par: Politieke participatie
Mag iedereen stemmen en hoe hoog zijn de drempeltjes om je stem te mogen laten horen.

P cul: Politieke cultuur
Wordt je een beetje opgevoed tot democraat of speelt dit in het dagelijks leven niet of nauwelijks een rol.

VH: bescherming van vrijheid / burgerrechten
Houden ze zich een beetje aan de rechten van de mens, mag je je meninkje geven, mag je wat demonstreren en wordt je niet zomaar opgepakt.

Bron en meer informatie: Democracy Index 2016 – Revenge of the “deplorables”, The Economist, Intelligence Unit, 2017

Beste democratie ter wereld: de volledige democratieën

Geef een reactie