, , ,

Beste non-fictie boeken volgens de Guardian – De top 75

Beste non-fictie boeken volgens de Guardian

Beste non-fictie boeken volgens de Guardian – De top 75

Hier 75 prachtige Britse non-fictie boeken op een rij voor de kleinere en grotere intellectueel. Een aantal van deze titels hebben een korte toelichting en een aantal zijn gratis via PDF of online te lezen. Elitair? Ja, zeker, maar daar is weinig mis mee. Lees meer…


Lees hier->>> meer over boeken op deze website…


Beste non-fictie boeken volgens de Guardian – De top 75


75. The Autobiography of Benjamin Franklin (1793)

Nederlandse vertaling genaamd De Autobiografie van de beroemde autobiografie van een van de Founding Fathers. Het boek wordt vaak beschouwd als het eerste Amerikaanse boek dat in Europa serieus werd genomen.

Benjamin Franklin (1706-1790) was tijdens zijn leven waarschijnlijk de bekendste Amerikaan ter wereld. Toen hij in 1776, na het tekenen van de Verklaring van Onafhankelijkheid, als diplomaat Frankrijk bezocht, stonden juichende menigten hem op te wachten. Alom werd hij gezien als de verpersoonlijking van het Amerikaanse leven en een voorbeeld van de gelukkige en optimistische mens van de Verlichting.


74. Travels in the Interior Districts of Africa – Mungo Park (1799)

73. Tales from Shakespeare – Charles and Mary Lamb (1807)

72. Confessions of an English Opium-Eater – Thomas De Quincey


71. An American Dictionary of the English Language – Noah Webster


70. Domestic Manners of the Americans – Frances Trollope (1832)

69. Essays – RW Emerson (1841)

68. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave – Frederick Douglass (1845)

67. Household Education – Harriet Martineau (1848)

66. London Labour and the London Poor – Henry Mayhew (1851)


65. Thesaurus – Dr. Peter Mark Roget (1852)


64. Walden – Henry David Thoreau (1854)

Thoreau publiceerde Walden in 1854, na er negen jaar aan te hebben gewerkt. Walden beschrijft een poging die Thoreau deed om een tijdlang eenvoudig te leven in een zelfgebouwd huisje in een bos vlak bij een meer. Het boek is vernoemd naar de naam van dit meer: Walden Pond. In werkelijkheid duurde deze periode in Thoreaus leven twee jaar en twee maanden, maar in het boek zijn de gebeurtenissen verteld alsof ze in één jaar hebben plaatsgevonden.

Walden is niet eenvoudig in een bepaald genre te plaatsen. Het heeft een duidelijk autobiografisch aspect, maar het is vooral bekend geworden om zijn filosofische, spirituele en maatschappij-kritische boodschap die aansluit bij het transcendentalisme. In het boek levert Thoreau (gedeeltelijk impliciet) kritiek op een aantal waarden in de Amerikaanse maatschappij; met name op de waardering van persoonlijk bezit en hard werken. Hij stelt daar zijn eigen manier van leven tegenover als alternatief.


63. The Life of Charlotte Brontë – Elizabeth Gaskell (1857)

62. The Wonderful Adventures of Mrs Seacole in Many Lands (1857)


61. On Liberty – John Stuart Mill (1859)

In het boek Over Vrijheid stelt Mill de vraag welke beperkingen legitiem aan de vrijheid van het individu mogen worden opgelegd. Omdat volgens Mill geluk bestaat uit de bevrediging van behoeften, moet politieke vrijheid bestaan uit de vrijheid om daarin te voorzien. Die vrijheid moet maximaal zijn. Haar grens ligt daar waar de vrijheid van het individu schade brengt aan een ander individu. Dit is het zogeheten schadebeginsel.


60. On the Origin of Species – Charles Darwin (1859)

59. Culture and Anarchy – Matthew Arnold (1869)


58. Nonsense Songs – Edward Lear (1871)

Een bloemlezing uit het werk van de bekende nonsensdichter en landschapsschilder, die niet alleen ut poëzie, maar ook uit proza bestaat. Na een inleiding over zijn dichtkunst en een literatuuropgave volgt in speelse, uitstekende vertaling bekend en onbekend werk geïllustreerd met humoristische krabbeltjes van hemzelf.


57. Travels With a Donkey in the Cévennes – Robert Louis Stevenson (1879)

56. Life on the Mississippi – Mark Twain (1883)


55. Personal Memoirs – Ulysses S. Grant (1885)


54. Brief Lives – John Aubrey (edited by Andrew Clark, 1898)

53. The Varieties of Religious Experience – William James (1902)


52. De Profundis – Oscar Wilde (1905)

De Profundis is de lange brief die Oscar Wilde na zijn veroordeling wegens sodomie en zijn echtscheiding van zijn vrouw Constance vanuit de gevangenis naar zijn vriend Lord Alfred Douglas schreef. De brief werd geschreven in de maanden januari tot maart 1897 in de gevangenis van Reading.

Na zijn dood werd deze brief gepubliceerd onder de huidige naam. De eerste gedeeltelijke publicatie vond plaats in 1905 door Wildes literair executeur Robert Ross. Deze gaf er ook de titel De Profundis aan, kennelijk naar aanleiding van een suggestie van de criticus E.V. Lucas, aan wie hij het manuscript had laten zien. Het zijn de openingswoorden van psalm 130 in de Bijbel.

De brief omvat 24 foliovellen en Wilde kreeg tijdens het schrijven pas nieuw papier als een vel volledig volgeschreven was.

Hier ->>> De Profundis in het Nederlands online en hier->>> andere versies.


51. The Souls of Black Folk – W.E.B. Du Bois (1903)

William Edward Burghardt Du Bois (23 februari 1868, Great Barrington – 27 augustus 1963, Accra), was de meest vooraanstaande Afro-Amerikaanse mensenrechtenactivist en academicus van de eerste helft van de 20e eeuw. Hij wordt wel de ‘vader van het Panafrikanisme’ genoemd, en was actief als socioloog, historicus, schrijver, redacteur, dichter en docent. Op 95-jarige leeftijd werd hij genaturaliseerd tot Ghanees staatsburger, nadat de Amerikaanse overheid hem een nieuw paspoort had ontzegd.

Hier->>> de link naar het complete boek The Souls of Black Folk in PDF


50. Eminent Victorians – Lytton Strachey (1918)

49. The American Language – HL Mencken (1919)


48. The Economic Consequences of the Peace – John Maynard Keynes (1919)

John Maynard Keynes (Cambridge, 5 juni 1883 – Firle, East Sussex, 21 april 1946) was een Brits econoom. Hij is vooral bekend geworden door het in 1936 verschenen boek The General Theory of Employment, Interest and Money (De algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld), waarin hij de keynesiaanse theorie beschrijft, waarmee hij de grondlegger zou worden van het naar hem vernoemde keynesianisme (ook wel anticyclische begrotingspolitiek genoemd). De General Theory gold zo’n dertig jaar, vanaf kort na het verschijnen tot eind jaren zestig als de grondslag van de hedendaagse macro-economie.

Hier->>> vind je het complete boek van Keynes…


47. Ten Days That Shook the World – John Reed (1919)

46. The Waste Land – TS Eliot (1922)


45. A Room of One’s Own – Virginia Woolf (1929)


44. Goodbye to All That – Robert Graves (1929)

43. My Early Life: A Roving Commission – Winston Churchill (1930)

42. Testament of Youth – Vera Brittain (1933)

41. How to Win Friends and Influence People – Dale Carnegie (1936)


40. The Road to Oxiana – Robert Byron (1937)


39. The Road to Wigan Pier (1937)

38. Enemies of Promise – Cyril Connolly (1938)

37. How to Cook a Wolf – MFK Fisher (1942)

36. Black Boy: A Record of Childhood and Youth – Richard Wright (1945)


35. The Open Society and Its Enemies – Karl Popper (1945)

De open samenleving en haar vijanden (1945) is het politiek-filosofische hoofdwerk van Karl R. Popper. Het is één groot pleidooi voor de democratie, die Popper als de enige staatsvorm beschouwt waarin de menselijke rede zich kan ontplooien en geweldloze hervormingen tot stand kunnen worden gebracht. Het is ook een legendarische aanval op de filosofieën van Plato, Hegel en Marx en een fundamentele uitzetting van de gevaren die centraal geleide politieke systemen met zich meebrengen.

Poppers toegankelijke stijl, zijn erudiete uitleg van het gedachtegoed van grote filosofen en het feit dat er overal ter wereld weer totalitaire regimes opduiken, zijn slechts drie redenen voor de blijvende populariteit van De open samenleving en haar vijanden. Alleen daarom al zou dit boek nu en in de komende jaren door iedereen moeten worden gelezen.


34. Hiroshima – John Hersey (1946)

33. The Common Sense Book of Baby and Child Care – Dr. Benjamin Spock (1946)


32. The Last Days of Hitler – Hugh Trevor-Roper (1947)


31. The Great Tradition – FR Leavis (1948)

30. A Book of Mediterranean Food – Elizabeth David (1950)


29. Waiting for Godot – Samuel Beckett (1952/53)

Samuel Barclay Beckett (Foxrock, Dublin, 13 april 1906 — Parijs, 22 december 1989) was een Ierse (toneel)schrijver en dichter. Wachten op Godot is een absurd toneelstuk van de waarin twee personages tevergeefs wachten op een zekere Godot, een persoon die nooit zal komen. Wachten op Godot wordt thans algemeen beschouwd als een der hoogtepunten uit de Franse literatuur. In 1999 werd het verkozen in Le Mondes verkiezing van de 100 beste boeken van de eeuw.

Hier ->>> vind je het complete werkje van Beckett.


28. The Hedgehog and the Fox – Isaiah Berlin (1953)

27. The Nude: A Study of Ideal Art – Kenneth Clark (1956)

26. Notes of a Native Son – James Baldwin (1955)


25. The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life –


24. The Affluent Society – John Kenneth Galbraith (1958)

John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 – Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) was een Amerikaanse econoom van Canadese afkomst. Galbraith was een progressieve Keynesiaan die in staat was toegankelijke en populaire economische boeken te schrijven waarin hij trachtte uit te leggen dat economische theorieën niet altijd in strijd hoeven te zijn met hoe het er in de praktijk aan toegaat. In totaal schreef hij bijna vijftig boeken en meer dan duizend artikelen. Galbraith was voorts een aanhanger van de zogeheten Institutionele School die veel aandacht schenkt aan de inwerking van allerlei maatschappelijke organisaties op de economie.

Zijn boek The Affluent Society (in vertaling: De Economie van de Overvloed) uit 1958 werd een bestseller. Daarin ontvouwde hij zijn mening dat Amerika na de Tweede Wereldoorlog wel rijk was geworden wat de private sector aangaat maar arm was gebleven vanwege het gebrek aan een solide sociaal-economische infrastructuur in de publieke sector, en voorts dat de Verenigde Staten maar door zouden blijven gaan om de inkomensongelijkheid in het land in stand te houden.


23. The Elements of Style – William Strunk and EB White (1959)

22. A Grief Observed – CS Lewis (1961)


21. The Structure of Scientific Revolutions – Thomas S. Kuhn (1962)

De structuur van wetenschappelijke revoluties van Thomas Kuhn, is een analyse van de wetenschapsgeschiedenis. De publicatie was een mijlpaal in de geschiedenis, filosofie en de wetenschapssociologie. Het werk zette een nog steeds voortdurende wereldwijde beoordeling in gang – ook buiten de wetenschappelijke gemeenschappen.

In dit werk daagde Kuhn de toen heersende opvatting van vooruitgang in de “normale wetenschap” uit. Hij pleitte voor een episodisch model waarin periodes van zulke conceptuele continuïteit in de normale wetenschap worden onderbroken door periodes van revolutionaire wetenschap.

Tijdens de revoluties in de wetenschap leiden de ontdekkingen van anomalieën tot een geheel nieuw paradigma, dat de regels van het spel en de “agenda”, die leiding geeft aan nieuw onderzoek, verandert en dat ​​nieuwe vragen stelt aan oude data. Het gaat verder dan het oplossen van puzzels in de normale natuurwetenschap.


20. Silent Spring – Rachel Carson (1962)

19. The Making of the English Working Class – EP Thompson (1963)


18. The Feminine Mystique – Betty Friedan (1963)

Betty Friedan, geboren als Bettye Naomi Goldstein (Peoria (Illinois), 4 februari 1921 – Washington D.C., 4 februari 2006) was een Amerikaanse feministe, sociaal activiste en publiciste.

In 1963 schreef zij dat boek, een baanbrekend feministisch werk, The Feminine Mystique. De eerste druk bedroeg 1,3 miljoen exemplaren en het werd het best verkochte boek van dat jaar. Het boek beschrijft de rol van de middenklasse-vrouw in een van arbeidssegregatie gespeende industriële samenleving: het huisvrouwenbestaan, en de afstomping die die rol met zich meebrengt, het huisvrouwensyndroom. Deze bestseller wordt algemeen beschouwd als het begin van de Tweede feministische golf.


17. Ariel – Sylvia Plath (1965)

16. Against Interpretation – Susan Sontag (1966)


15. The Double Helix – James D. Watson (1968)

De dubbele helix is het opwindende verhaal van de race om de ont-dekking van het DNA. Samen met Francis Crick deed James Watson een van de belangrijkste ontdekkingen van de twintigste eeuw: de dubbele helixstructuur van het DNA-molecuul, de sleutel tot het ontraadselen van de erfelijkheid. Daarmee stonden zij aan de wieg van een wetenschappelijke revolutie die nog steeds gaande is. De moleculaire biologie en de moderne genetica zijn zonder hen ondenkbaar.


14. Awopbopaloobop Alopbamboom – Nik Cohn (1969)

13. The Female Eunuch – Germaine Greer (1970)

12. Awakenings – Oliver Sacks (1973)


11. North – Seamus Heaney (1975)


Zie hier de top 10 beste boeken over het menselijke bewustzijn volgens The Guardian.


10. The Selfish Gene – Richard Dawkins

9. Dispatches – Michael Herr (1977)


8. Orientalism – Edward Said (1978)

Edward Wadie Said, achternaam ook wel Saïd (Jeruzalem, 1 november 1935 – New York, 25 september 2003) was een Palestijns-Amerikaans literatuurwetenschapper en voorvechter van de Palestijnse zaak.

In dit wereldwijd geprezen en veel geciteerde boek, na ruim een kwarteeuw eindelijk in het Nederlands vertaald, beschouwt Said de aard en de geschiedenis van de houding van het Westen ten aanzien van het Oosten. Said beschouwt ‘oriëntalisme’ als een invloedrijke, effectieve, Europees-ideologische creatie, die schrijvers, filosofen en koloniale bestuurders de mogelijkheid bood om te kunnen gaan met het ‘andere’ van de oosterse cultuur, gewoonten en godsdienstige overtuigingen.


7. The Right Stuff – Tom Wolfe (1979)


6. A Brief History of Time – Stephen Hawking (1988)

Hoewel Hawking in vakkringen al wereldberoemd was, werd door dit boek, Het Heelal in Nederlands, zijn naam ook bekend bij het grote publiek. Wereldwijd zijn er inmiddels in vele tientallen vertalingen ettelijke tientallen miljoenen exemplaren van dit boek verkocht.

Het boek probeert een aantal complexe onderwerpen uit de kosmologie, waaronder de oerknal, zwarte gaten en de snaartheorie op een eenvoudige manier te beschrijven.

Hoewel het boek complexe theorieën behandelt, bevat het in zijn geheel niet meer dan één natuurkundige vergelijking: E=mc². Dit vanwege de overtuiging van de auteur en diens uitgever, dat “Iedere formule in een boek het aantal lezers halveert”.


5. Dreams from My Father – Barack Obama (1995)


4. Birthday Letters – Ted Hughes (1998)

Een gebreide roze jurk als trouwjapon, het blauwflanellen pakje dat haar steun moest geven bij haar eerste optreden in Cambridge, de sokjes in Spanje. Ted Hughes weet nog precies wat Sylvia Plath aanhad en wanneer. En hij beschrijft het allemaal in zijn ‘Verjaardagsbrieven’. In februari 1963 zette Sylvia Plath boterhammen en melk voor haar twee kinderen klaar, deed de gasoven aan en stak haar hoofd erin. In de 35 jaar die volgden, schreef haar gewezen echtgenoot, Ted Hughes, 98 gedichten aan haar, die hij in februari van dit jaar uitgaf. Hughes stierf vorige week op 68-jarige leeftijd. Hij had kanker.”

 

Bron: Trouw, Nelleke Rademaker, 6 november 1998


3. No Logo – Naomi Klein (1999)

Dit boek werd een manifest voor de antiglobaliseringsbeweging. Het boek hekelt de negatieve invloed van de merkgerichte consumptiecultuur door de werkwijze te beschrijven van grote bedrijven die alleen maar proberen hun producten verkopen en,volgens Klein, van mensen levende reclamepanelen te maken. Werknemers uit de armste landen worden, volgens haar, door dezelfde bedrijven dikwijls uitgebuit om hun winst te vergroten.

Zij richtte zich met name op Nike. Hierop plaatste het bedrijf een reactie waarin het stelt dat Klein de vooruitgang in arbeidsomstandigheden negeert die het bedrijf zelf meent te hebben geboekt. Het stelt tevens dat de lonen die het betaalt in ontwikkelingslanden eerlijk zijn, omdat deze voldoen aan lokale normen.


2. The Year of Magical Thinking – Joan Didion (2005)

Zelden is het verlies van een grote liefde zo overweldigend, indringend en eerlijk beschreven als in Het Jaar Van Magisch Denken van Joan Didion, een van de fijnzinnigste schrijvers van de Amerikaanse literatuur. Zij beschrijft het jaar na het overlijden van haar man, de schrijver John Gregory Dunne, na een huwelijk van bijna veertig jaar.


1. The Sixth Extinction – Elizabeth Kolbert (2014)

The Sixth Extinction: An Unnatural History, dat in het Nederlands is vertaald als Het zesde uitsterven met de ondertitel: hoe de mens even catastrofaal is als de asteroïde die de dinosauriërs wegveegde. In dit boek toont de de Amerikaanse journalist Elizabeth Kolbert aan dat de wereld verkeert in het midden van een recente, door de mens veroorzaakte zesde massa-extinctie of massa-uitsterving, waarbij wereldwijd planten, dieren en andere levende organismen uitsterven in een relatief korte tijdsduur.

Zij beschrijft in haar boek een aantal speciaal gekozen diersoorten die door toedoen van de mens werden uitgeroeid en de ecologische achtergronden van dit uitsterven zowel in prehistorische als zeer recente perioden. Voor dit boek ontving zij de Pulitzerprijs voor non-fictie in 2015.


zie hier de top 100 gratis boeken 2021 Project Gutenberg.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie