Beste parken in Nederland 2020 – De top 10 volgens Holidu

0
Vondelpark - Beste parken in Nederland 2020
Vondelpark - Beste parken in Nederland 2020

Beste parken in Nederland 2020

De website www.holidu.nl heeft uitgezocht wat bij Google de meest gewaardeerde parken in Nederland zijn. Zie hier de fijnste parken van Nederland.


Lees hier ->>> meer over de natuur op deze website.


Top 10 – Beste parken in Nederland 2020


10. Prinses Beatrixpark – Amsterdam

Het Prinses Beatrixpark is aangelegd in 1938. Het geldt als typisch voor de overgang van de romantische ontwerpstijl van de 19e eeuw naar de meer functionalistische stijl van na de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp is van Ko Mulder en de aanleg is vooral een werkverschaffingsproject geweest. Mulder heeft ook het in 1960 verplaatste pierenbad, een speelbad voor kinderen, met pergola, ontworpen.

Sinds 2005 staat het noordelijke, meest oorspronkelijke, deel van het Beatrixpark op de gemeentelijke monumentenlijst. Hiermee is beschermd “de parkaanleg, omvattende de padenstructuur, waterlopen en bosschages”.


9. Park Sonsbeek – Arnhem

Het landgoed waar het park zich bevindt, is in 1821 gekocht door H.J.C.J. baron van Heeckeren. Hij ging door met de toen gebruikelijke tuinaanleg in Engelse landschapsstijl. Wegens geldproblemen verkocht de baron delen van het landgoed, waar nu drie wijken van Arnhem op gebouwd zijn.

In 1899 kocht Ir. J.W.C. Tellegen, de toenmalige directeur Gemeentewerken, het landgoed aan voor de helft van het bedrag dat in dat jaar op de gemeentebegroting stond.

In het park staat het monument voor Hendrik Lorentz. Lorentz was één van Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde 1902. De initiatiefnemer tot aankoop van het park wordt herdacht met de zogenaamde Tellegenbank. Deze is ontworpen door de Arnhemse beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof en op 23 februari 1928 onthuld.


Zie hier de top 10 mooiste nationale parken ter wereld 2022


8. Landgoed Oosterbeek – Den Haag

Landgoed Oosterbeek ontstond in de 17e eeuw. Jonathan van Luchtenburch, rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen in Noord-Holland, kocht in 1629 een boerenwoning met wat land. Dit stuk land lag tussen landgoed Clingendael en het Haagse Bos. Hij bouwde er een huis omringd door een gracht, er kwamen stallen en een tuinhuis. tevens legde hij een stuk bos aan. Tegenover het huis kwam een vijver met een eiland.

Op 11 augustus 1953 kocht de gemeente Den Haag het landgoed. Op de weilanden aan de oostelijke (Wassenaarse) kant werden sportvelden aangelegd.


zie hier de top 10 meest bezochte nationale parken in de Verenigde Staten 2021.


7. Stadstuin Emma’s Hof – Den Haag

De Stichting Stadstuin Emma’s Hof kocht met de hulp van veel subsidiegevers het terrein en het gebouw. In februari 2010 is het gebouw gesloopt. Daarna is een prachtige, openbaar toegankelijke stadstuin aanlegd.

Het patronaatsgebouw had in het begin van de vorige eeuw een wijkfunctie. Het terrein is teruggegeven aan de buurt. Het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in onze multiculturele wijk. De duurzaam ingerichte tuin biedt een rustplek voor volwassenen en een natuurlijke speelplek voor jonge kinderen. Door het jaar heen worden er enkele kleinschalige optredens verzorgd. De buurtbewoners zelf onderhouden Emma’s Hof.

Website: www.emmashof.nl


Zie hier de top 32 meest versteende steden van Nederland in 2022.


6. Wandelbos – Tilburg

Het Wandelbos is in of voor 1917 ontworpen door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. Hij ontwierp in Tilburg ook het Wilhelminapark (1895) en het Leijpark. Het werd als werkverschaffingsproject uitgevoerd onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij en in 1920 in gebruik genomen. In 1921 en 1922 werd een tweede fase gerealiseerd, maar volledig klaar was het pas in 1937. Bij de opening kreeg het de naam Stadswandelbos.


Zie hier de Top 10 mooiste nationale parken in Canada om te bezoeken.


Top 5 – Beste parken in Nederland 2020


5. Broersepark – Amstelveen

Het Broersepark is in 1926 ontworpen door tuinarchitect Dirk F. Tersteeg. Het is in de jaren daarna aangelegd met de naam “Wandelpark”, gelijktijdig met de wijk Elsrijk.

In het park zijn naast het groen en de waterpartijen ook een aantal kinderbadjes aanwezig. Verder vinden er regelmatig allerlei activiteiten plaats en kan men er bijvoorbeeld jeu de boules spelen.

In 1967 werd het wandelpark door de gemeente vernoemd naar Chris P. Broerse. Hij was sinds 1926 voor het groen van Amsterdam werkzaam geweest.


Zie hier de Top 50 grootste stadsparken in de wereld.


4. Historische Tuin Schoonoord – Rotterdam

Het psrk heeft een decoratieve achttiende-eeuwse toegangshek. Tussen de ijzeren pijlers is het hek voorzien van de woorden ‘SCHOON’ en ‘OORD’ in goudkleurige letters. Het park is aangelegd in gemengde tuinstijl met een landschappelijk en een meer geometrisch botanisch deel.

Het landschappelijke deel is aangelegd rond om een niervormige vijver. Bij de vijver staat een gedenkplaat ter nagedachtenis aan David Mees, die op Bevrijdingsdag in zijn tuin werd neergeschoten.

De brede gracht tussen het Parkje en de Kievitslaan heeft een bochtig vervolg door het perceel. Tussen de beide parkdelen bevindt zich de in sobere eclectische stijl ontworpen tuinmanswoning. In het meer geometrisch ontworpen deel zijn bloemborders langs rechte paden aangelegd en bevindt zich een volière.

De bekendste bomen in het park zijn de ruim 250 jaar oude Libanonceders, de moerascypressen, de Gunnera, en een 200 jaar oude beuk.


Top 3 – Beste parken in Nederland 2020


3. Wilhelminapark – Utrecht

Het Wilhelminapark is als een van de eerste parken in Nederland erkend als rijksmonument. Het park ligt centraal in Utrecht-Oost en ten oosten van Oudwijk. De omliggende buurt wordt de Wilhelminaparkbuurt genoemd terwijl een straat langs het park ook Wilhelminapark heet.

Een prijsvraag voor een ontwerp van het park leverde zestien inzendingen op. De gemeente vroeg twee deelnemers om hun ontwerpen samen te voegen tot een integraal plan. Dit waren de plannen van de tuinarchitecten Hendrik Copijn en Jan Anthony Loran, een technisch tekenaar bij de gemeente Utrecht.

Nadat Het Hoogeland was omgevormd tot park, is aan de zuidkant het Oudwijkerveldpark aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het is in 1898 officieel geopend en toen omgedoopt tot Wilhelminapark ter ere van Wilhelmina. Zij was die in datzelfde jaar was ingehuldigd als koningin.


2. Rijksmuseumtuinen – Amsterdam/h3>
De Rijksmuseumtuinen vormen het beeldenpark van het Rijksmuseum in Amsterdam. De tuinen met hekwerk, beelden en gebouwfragmenten zijn aangewezen als rijksmonument.

De tuinen zijn oorspronkelijk door Cuypers ontworpen en aangelegd tussen 1884 en 1916. Dit om de verschillende tuinarchitectuurstijlen in Nederland te laten zien. Als voorbeelden voor een dergelijke museumtuin met beelden en bouwfragmenten dienden onder meer het Musée de Cluny in Parijs en het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg.


1. Vondelpark – Amsterdam

Vondelpark - Beste parken in Nederland 2020
Vondelpark – Beste parken in Nederland 2020

Het Vondelpark is een langgerekt stadspark in Amsterdam, daterend uit 1865. Het park strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg. Bij de opening in 1865 heette het park het Nieuwe Park, in de volksmond Wandelpark. Na de onthulling in oktober 1867 van het Vondelmonument, een standbeeld ter ere van de dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel, is de naam gewijzigd in Vondelpark. Sinds 1996 is het park een rijksmonument.

Een groep particulieren rond Christiaan Pieter van Eeghen, verenigd in de bouwonderneming Willemspark, kocht in 1864 een langwerpige strook veenweidegebied aan. Het park werd particulier eigendom van de op 8 april 1864 opgerichte Vereniging tot aanleg van een rij- en wandelpark en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, van 14 april 1864. De lijst van leden bij de oprichting telde 34 personen. Hieronder inbegrepen burgemeester mr. Jan Messchert van Vollenhoven.