Beste quotes van Warren Buffet over geld – De top 20

0
Beste quotes van Warren Buffet over geld - De top 20
Beste quotes van Warren Buffet over geld - De top 20

Beste quotes van Warren Buffet over geld – De top 20

Warren Buffett is één van de grootste investeerders aller tijden. Hij kocht zijn eerste aandelen toen hij 11 jaar oud was en heeft sindsdien een netto vermogen van ruim 80 miljard euro verzameld.

Buffet, ook wel ‘Het Orakel van Omaha’ genoemd, heeft de gave om complexe ideeën in eenvoudige citaten te formuleren. Hij blijft zijn wijsheid delen via de jaarlijkse aandeelhoudersbrieven van Berkshire Hathaway en tijdens de jaarlijkse vergadering. Buffett is ook filantroop en gaat 99% van zijn rijkdom aan liefdadigheid weggeven.


Lees hier ->>> meer over geld op deze website…


Beste quotes van Warren Buffet over geld - De top 20
Beste quotes van Warren Buffet over geld – De top 20

Top 20 Beste quotes van Warren Buffet over geld


20. Geef je kinderen genoeg geld zodat ze het gevoel hebben dat ze alles kunnen doen, maar niet zo veel dat ze niets hoeven te doen.

Give your children enough money so that they would feel they could do anything, but not so much that they could do nothing.


19. Je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon.

You cannot make a good deal with a bad person.

Of je nu te maken hebt met ‘bazen’, collega’s, werknemers of investeerders, het is altijd beter om om te gaan met mensen die hun verplichtingen nakomen en geen loopje nemen met de waarheid.


18. In de zakenwereld is de achteruitkijkspiegel altijd helderder dan de voorruit.

In the business world, the rear-view mirror is always clearer than the windshield

Als je 22 jaar geleden $ 1.000 in Amazon.com had geïnvesteerd, zou je vandaag $ 1,3 miljoen hebben. Ja, maar weet je ook hoeveel Amazon waard zal zijn in 2033?


17.  De ketenen van gewoonten zijn te licht om te voelen totdat ze te zwaar zijn om te worden gebroken.

The chains of habits are too light to be felt until they are too heavy to be broken.

Wordt niet zelfgenoegzaam. Sta altijd open voor verandering en aanpassing.


16. Ik heb altijd geweten dat ik rijk zou worden. Ik denk niet dat ik er ooit aan heb getwijfeld.

I always knew I was going to be rich. I don’t think I ever doubted it for a minute.

Dat is het soort geloof en zelfvertrouwen dat je nodig hebt om te slagen in het leven en in het bedrijfsleven.


15. Als je tot de gelukkigste 1% van de mensheid behoort, ben je het aan de rest van de mensheid verschuldigd om aan die andere 99% te denken.

If you are in the luckiest 1% of humanity, you owe it to the rest of the humanity to think about the other 99%.

Warren Buffett is kapitalist, maar hij gelooft ook in iets terug doen voor de samenleving die dit heeft mogelijk gemaakt. Volgens Buffet is het onze morele verantwoordelijkheid om voor de minder bedeelden te zorgen.


14. Als je dingen koopt die je niet nodig hebt, verkoop je binnenkort dingen die je wel nodig hebt.

If you buy things you don’t need, you will soon sell things you need.

Leer te leven binnen je mogelijkheden en verspil zo min mogelijk.


13. Het is veel beter om een ​​mooi bedrijf tegen een redelijke prijs te kopen dan een redelijk bedrijf voor een mooie prijs.

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.

Deze quote komt overeen met een andere beroemde quote van Buffett: ‘Of we het nu hebben over sokken of voorraden, ik koop graag handel van hoge kwaliteit wanneer deze is afgeboekt.’ Hij gelooft in investeren in hoogwaardige bedrijven met een gevestigde concurrentiepositie. voordeel. Een aandeel is geen goede investering alleen omdat het goedkoop is. De kwaliteit van de is belangrijker. Maar de beleggende miljardair waarschuwt ook tegen het betalen van een te hoge prijs voor een bedrijf.


12. Je hoeft maar een paar dingen goed te doen in je leven, zolang je maar niet teveel dingen verkeerd doet.

You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.

Slechts een paar overwinningen kunnen je ongelooflijk succesvol maken, zolang je niet teveel faalt.


11. Eerlijkheid is een heel duur geschenk. Verwacht het niet van gemakzuchtige mensen.

Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.

Het vergt veel moed en vertrouwen om eerlijk te zijn in woord en daad, vooral als er een risico is dat je een relatie met iemand beschadigt.


10. Als je er niet aan denkt om een ​​aandeel 10 jaar te bezitten, denk er dan helemaal niet aan om het voor 10 minuten te bezitten.

If you aren’t thinking about owning a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes.

Buffett zegt dat zijn favoriete periode voor het vasthouden van aandelen ‘voor altijd’ is.


Top 10 Beste quotes van Warren Buffet over geld


9. Risico volgt als je niet weet wat je doet.

Risk comes from not knowing what you’re doing.

De beste manier om het risico van beleggen te verminderen, is zoveel mogelijk te weten over de investering. Jezelf opleiden helpt het risico te verminderen. Buffett heeft tientallen jaren niet in technologieaandelen belegd omdat hij de technologiesector niet volledig begreep.


8. Het is beter om te gaan met mensen die beter zijn dan jezelf. Kies medewerkers waarvan het gedrag beter is dan dat van jou en je gaat automatisch in dezelfde richting.

It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you’ll drift in that direction.

De mensen met wie je jezelf omringt, hebben een enorme impact op je manier van doen, denken en je acties. Buffett suggereert geeft aan dat je jezelf altijd moet omringen met mensen die slimmer en beter zijn dan jij. Na verloop van tijd zul je groeien, leren en vooruitgaan. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer je omgaat pessimistische en luie mensen.


7. Pas als het tij verandert, ontdek je wie naakt zwemt.

Only when the tide goes out do you discover who is swimming naked.

Wanneer het goed gaat en de markten stijgen, voelen zelfs de domme zich de slimste persoon op aarde. Maar wanneer de tijden veranderen en markten in elkaar storten, zie wie de wie de beste lange termijn beleggingsstrategie heeft.


6. Ongeacht hoe groot je talent of de inspanningen zijn, sommige zaken kosten gewoon tijd. Je kunt niet één maand een baby krijgen door negen vrouwen zwanger te maken.

No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.

Voor het vergaren van rijkdom is geduld, tijd en discipline vereist. De meesten van ons willen snel rijk worden en zijn altijd op zoek naar aandelen die binnen drie maanden 100 keer meer waard moeten zijn.


Top 5 Beste quotes van Warren Buffet over geld


5. De belangrijkste investering die je kunt doen, is in jezelf.

The most important investment you can make is in yourself.

Warren Buffett is een verwoed lezer. Hij besteedt minstens vijf uur per dag aan het lezen van boeken, kranten, jaarverslagen en tijdschriften. Zowel Warren Buffett als zijn zakenpartner Charlie Munger hebben hun fenomenale succes toegeschreven aan lezen.


4. Als je boot continu lekt, is de energie je besteedt aan het wisselen van boot waarschijnlijk productiever dan proberen je oude boot te repareren.

Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be a more productive than energy devoted to patching leaks.

Iedereen maakt fouten, maar blijf er niet in hangen. Als je merkt dat je een fout hebt gemaakt en hebt geïnvesteerd in een slecht bedrijf, is het ergste wat je kunt doen, er meer geld in stoppen. Een goede manier is om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt en dat geld vervolgens beter gebruiken.


Top 3 Beste quotes van Warren Buffet over geld


3. Iemand zit vandaag in de schaduw omdat iemand anders daar lang geleden een boom heeft geplant.

Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Plan voor de toekomst en begin zo vroeg mogelijk met het leggen van de basis.


2. Het duurt twinitg jaar om een ​​reputatie op te bouwen en vijf minuten om die te verpesten. Als je daarover nadenkt, zul je dingen anders doen.

It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.

Je werkt jarenlang hard om een ​​reputatie op te bouwen en één verkeerde stap kan fatale gevolgen hebben.


1. Het verschil tussen succesvolle mensen en echt succesvolle mensen is dat echt succesvolle mensen nee zeggen tegen bijna alles.

The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.

Leer nee te zeggen op een beleefde manier. Je hebt slechts een beperkte hoeveelheid tijd en energie gedurende een dag en je leven. Wees selectief over waar en met wie je je tijd doorbrengt. Het draait allemaal om focus. Zowel Warren Buffett als Bill Gates hebben hun succes toegeschreven aan één ding: focus.


De Bonusquote: ik meet succes aan hoeveel mensen van me houden.

I measure success by how many people love me.

Uiteindelijk gaat het geld, huizen, macht en privéjets. Buffett zegt dat de grootste maatstaf voor jouw succes in het leven is of de mensen om je heen echt van je houden.