Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad en niet voor zo’n klein beetje ook!

0
Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad
Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad

Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad

Zet de achterbuurten vol met bomen en de mensen gaan zich een stuk gezonder voelen. Je zou ze een baan kunnen bezorgen en zo meer inkomen laten genieten, bomen doen gewoon hetzelfde werk. Lees meer over bomen en gezondheid…

Lees hier->>> meer interessante artikelen over gezondheid op deze website…

Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad
Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad

Bomen zorgen voor betere gezondheid in stad


Natuurlijk weten we uit eerdere onderzoeken dat een beetje groen in je buurt je leven aangenamer en gezonder maakt. In ieder geval het gevoel geeft dat je gezond bent. Dit onderzoek Omar Kardan van de universiteit van Chigago gaat uitgebreider in op de relatie tussen het genot van een groene omgeving en gezondheid.

Wat zij hebben gedaan is de relatie bekijken tussen groen en gezondheid in een zgn. groot stedelijke omgeving: daar waar mensen in grote getale dicht op elkaar wonen. Zo brachten ze het gebied in de stad Toronto in Canada in kaart, met satellietbeelden met hoge resolutie, in combinatie met de individuele boomgegevens. Vervolgens ging men in Toronto op pad met op vragenlijsten voor de bewoners over de algemene gezondheidsbeleving, hoe het ‘hart’ er voor stond en bijvoorbeeld over de psychische aandoeningen.

Het resultaat bleek overduidelijk: mensen die in buurten wonen met een hogere dichtheid aan bomen in hun omgeving ervaren een significant betere gezondheid, minder hartproblemen en voelen zich mentaal sterker. Natuurlijk zijn deze gegevens gecontroleerd voor zaken als sociaal-economische en demografische elementen.

10 extra bomen in je buurt, in een stedelijk betonnen omgeving, verbetert de gezondheidsperceptie vergelijkbaar met een stijging van het jaarlijkse persoonlijke inkomen van $ 10.000 of een verhuizing naar een wijk met een inkomen van $ 10.000 hoger of een gemiddelde leeftijd die zeven jaar jonger ligt.

Ook de 11e boom is van groot belang:


We also find that having 11 more trees in a city block, on average, decreases cardio-metabolic conditions in ways comparable to an increase in annual personal income of $20,000 and moving to a neighborhood with $20,000 higher median income or being 1.4 years younger.


Let op: ook buiten zijn heeft enorme positieve voor gezondheid!


Bron en meer informatie: Omid Kardan, Peter Gozdyra, Bratislav Misic, Faisal Moola, Lyle J. Palmer, Tomáš Paus en Marc G. Berman: Neighborhood greenspace and health in a large urban center in Scientific Reports volume 5, Article number: 11610, juli 2015

Geef een reactie