De grootste steden van Nederland

0
De grootste steden van Nederland
De grootste steden van Nederland

De grootste steden van Nederland

Natuurlijk weten we de nummer één en twee wel, maar de nummers drie tot en met tien worden echt wel wat lastiger. Amsterdam, Rotterdam en daarna… Kijk zelf maar naar het volgende lijstje grootste steden van Nederland.

De grootste steden van Nederland


Zie hier ->>> nog veel meer grootste steden van andere landen op deze website

1. Amsterdam – circa 838.338 inwoners

Amsterdam dankt zijn naam aan de ligging bij een in de 13e eeuw aangelegde dam in de Amstel. De plaats kreeg kort na 1300 stadsrechten en groeide in de Gouden Eeuw uit tot een van de belangrijkste haven- en handelssteden ter wereld.

Een toestroom van buitenlanders uit vooral de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en de Scandinavische landen leidde vanaf het eind van de 16e eeuw tot stadsuitbreidingen, waaronder de laatste grachten van de fortificatie die nu als grachtengordel bekend is en in 2010 is toegevoegd aan de UNESCO-Werelderfgoedlijst.


2. Rotterdam – circa 631.826 inwoners

De naam Rotterdam stamt uit de dertiende eeuw en verwijst naar een dam in de rivier de Rotte. De historische binnenstad werd in mei 1940 grotendeels verwoest door een Duits bombardement. Rotterdam staat bekend om haar vernieuwende architectuur.


3. Den Haag – circa 520.704 inwoners

De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis.

Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult voor een belangrijk deel de rol die meestal aan een hoofdstad voorbehouden is. Zo staan bijna alle ambassades en ministeries in Den Haag.

Daarnaast is de stad standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Gerechtshof, en het Internationaal Strafhof.


4. Utrecht – circa 339.946 inwoners

Utrecht was een van de eerste steden in het huidige Nederland met stadsrechten en heeft een lange geschiedenis en een belangrijk historisch centrum. Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de werven en de Dom van Utrecht (met de 112 meter hoge Domtoren) waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent. De stad was in het jaar 1808 kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk Holland, zoals Nederland destijds heette.


5. Eindhoven – circa 225.020 inwoners

De stad Eindhoven ontstond in een moerasdelta van vijf riviertjes de Dommel, de Gender, de Laak, de Tongelreep en de Rungraaf.

Zij kreeg in 1232 stadsrechten en marktrecht van hertog Hendrik I van Brabant. Eindhoven moet gezien worden als een gestichte (en niet geleidelijk gegroeide) nederzetting binnen de stedenpolitiek van Hendrik I.

Op de plaats van het oude kasteel uit de vijftiende eeuw ligt nu villa Ravensdonck, dicht bij het augustijnenklooster Mariënhage. In 1583 werd na het Beleg van Eindhoven de omwalling weer afgebroken.

Binnen de wallen lag de middeleeuwse St.-Catharinakerk, die in 1860 werd afgebroken en werd vervangen door de huidige neogotische kerk.


6. Tilburg – circa 191.275 inwoners

Prehistorische sporen van bewoning in het tegenwoordige Tilburg zijn gevonden bij industrieterrein Kraaiven en dateren van 9000 jaar voor Christus.

De huidige wetenschap gaat ervan uit dat dat rondtrekkende jager-verzamelaars waren van de Tjongercultuur. De naam Tilburg komt voor het eerst voor in het Liber Aureus uit 1191.

Daarin werd een document uit 709 overgeschreven dat opgemaakt zou zijn in Tilburg (actum publice Tilliburgis). Het huidige Tilburg stond toen bekend als West-Tilburg, terwijl Oost-Tilburg overvleugeld werd door het in 1212 er vlak naast gestichte Oisterwijk.


7. Almere – circa 198.823 inwoners

Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw ontwikkeld als tweede grotere stad in de provincie Flevoland.

Inmiddels is het Lelystad, de hoofdstad van Flevoland, in inwonertal ruimschoots voorbijgestreefd en behoort Almere tot de 10 grootste gemeenten van Nederland.


8. Groningen – circa 200.487 inwoners

De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1969 toen de voormalige gemeenten Hoogkerk en Noorddijk en een deel van de gemeente Bedum (Beijum) bij Groningen werden gevoegd.


Zie hier de Top 25 duurste gemeenten 2022 om een huis te kopen (prijs per m2).


9. Breda – circa 180.968 inwoners

Tot 1535 was Breda een ommuurde stad. Buiten de muren ontstonden een aantal nederzettingen aan de uitvalswegen, namelijk Boscheind, Ginnekeneind en Haagdijk.

Toen de stadsmuren werden vervangen door een omwalling, hetgeen tussen 1531 en 1543 geschiedde, werden genoemde nederzettingen aan de binnenstad toegevoegd.

De tussenliggende ruimten werden in de loop van de 18e eeuw door militaire activiteiten ingenomen. Stadsbranden in 1490 en 1534 noopten tot de bouw van stenen in plaats van houten huizen.

De welvaart in de stad nam ondertussen toe door de lakenhandel, de overslagfunctie van de stad, en de aanwezigheid van het hof van de Nassaus. Na de Tachtigjarige Oorlog bleef slechts de functie van vestings- en garnizoensstad over.

De functie van vestingstad maakte dat de oppervlakte van Breda beperkt bleef, daar de stad door de vestingwallen was ingesloten. Het omringende platteland behoorde tot gemeenten als Ginneken, Princenhage en Teteringen.


10. Nijmegen – circa 172.322 inwoners

Nijmegen heeft een lange geschiedenis, die meer dan 2000 jaar teruggaat. Als Ulpia Noviomagus Batavorum kreeg het rond het jaar 100 marktrechten. In 1230 werd Nijmegen vrije rijksstad en in 1402 hanzestad.

Nadat Nijmegen tussen 1655 en 1679 al eens een Illustere Academie huisvestte, is de stad sinds de komst van de Katholieke Universiteit (de huidige Radboud Universiteit) in 1923 een universiteitsstad.

Photo credit: Moyan_Brenn via Foter.com / CC BY


 

Geef een reactie