De meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100

2
6905
Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden
Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden.

De meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100

De meest invloedrijke mensen aller tijden zijn beschreven in 1978 door Michael H. Hart in zijn boek The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, ook bekend onder de verkorte naam ‘The 100’.

In 1992 kwam er een nieuwe uitgave van dit boek, met wat kleine veranderingen in de lijst met bijvoorbeeld de introductie van Michail Gorbatsjov. Er staat maar één Nederlander op de lijst, Antoni van Leeuwenhoek op plaats 36.

Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden
Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden.

Het is altijd al een zeer controversieel boek is geweest. Veel kritiek is er op de keus van de nummer één: Mohammed, terwijl Jezus van Nazareth slechts een derde plaats had veroverd. Daarnaast ook nog een flinke lijst van zij die er niet op stonden.


Grondleggers van de moderne wereld

Een geschiedenis van de 20e eeuw

Één van de allerbeste boeken over de invloedrijkste mensen en ideeën van de 20ste eeuw is het boek ‘Grondleggers van de moderne wereld’ van Peter Watson. In bijna 900 schitterend geschreven pagina’s beschrijft hij de geschiedenis van de mensen en de ideeën die de twintigste eeuw zo vernieuwend hebben gemaakt. Van Sigmund Freud tot Shere Hite, van E = mc² tot Stephen Hawking en van penicilline tot aids.


De meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100

1Mohammed 570-632 Religieus leider Grondlegger Islam
2 Isaac Newton 1642-1727 Natuurkundige Vele wiskundige en natuurkundige ontdekkingen
3 Jesus Christus 66 VC – 30 NC Religieus leider Grondlegger Christendom
4 Boeddha 563 VC -483 VC Spiritueel leider Grondlegger Boeddhisme
5 Confucius 551 VC – 479 VC Spiritueel leider Grondlegger Confucianisme
6Paulus 4 VC – 64 NC ApostelVerspreide Christendom
7 Ts'ai Lun rond 105 Chinees ambtenaar Uitvinder papier
8 Johann Gutenberg 1400-1468 Uitvinder Ontdekker boekdrukkunst
9 Columbus 1451-1506 Ontdekkingsreiziger Legde de weg open naar de Verenigde Staten
10 Albert Einstein 1879-1955Natuurkundige Vader van de Relativiteitstheorie
11 Louis Pasteur 1822-1895 Chemicus Bewees dat bacteriën de oorzaak zijn van allerlei ellende
12 Galileo Galilei 1564-1642Natuurkundige Maakte de telescoop en ontwikkelde wetenschappelijk methode
13 Aristoteles 384 VC – 322 VC Filosoof Schreef 170 boeken over diverse onderwerpen
14 Euclides rond 300 VC Wiskundige Vader van de huidige wiskunde
15 Moses rond 13e eeuw VC Profeet Schreef delen van de bijbel en leidde Joods volk door Egypte
16 Charles Darwin 1809-1882 BioloogOntdekker natuurlijke selectie
17 Shih Huang Ti 259 VC -210 VC Keizer ChinaVerenigde China
18 Augustus 63 VC -14 Politeik leider Grondlegger Romeinse Rijk
19 Nicolaus Copernicus 1473-1543 Astronoom Eerste die aangaf dat de aarde rond de zon draaide
20 Antoine Laurent Lavoisier 1743-1794 Scheikundige Hij was de eerste die de behoudswet voor materie formuleerde; ontdekte het element zuurstof en ontkrachtte de phlogistontheorie
21 Constantijn de Grote 280-33KeizerEerste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het christendom
22James Watt 1736-1819 Uitvinder Stoommachine
23 Michael Faraday 1791-1867 Uitvinder Ontdekte elektromagnetische inductie
24 James Clerk Maxwell 1831-1879 Scheikundige Zette cruciale stappen in het begrip van elektriciteit
25 Martin Luther 1483-1546Kerkhervormer Reformatie en start protestantisme
26 George Washington 1732-1799 Politiek en militair leiderEerste president VS
27 Karl Marx 1818-1883Filosoof Grondlegger wetenschappelijk Socialisme
28 Orville Wright & Wilbur Wright 1871-1948 1867-1912Uitvinders Kregen als eerste een vliegtuig de lucht in
29 Dzjengis Khan 1162-1227 Keizer Bezat het grootse wereldrijk ooit
30 Adam Smith 1723-1790Filiossof Schreef The Wealth of Nations; belangrijk voor hedendaagse economische theorieën
31William Shakespeare1550-1604 Schrijver Schreef o.a. Hamlet; Macbeth; King Lear; Julius Caesar en Othello
32 John Dalton 1766-1844 Scheikundige Kwam met de atomaire massa-eenheid op de proppen
33 Alexander de Grote 356 VC -323 VC Veroveraar Bracht de Griekse wereld en die van het Midden-Oosten bij elkaar
34 Napoleon Bonaparte 1769-1821Keizer Veldheer en zorgdrager Code Civil
35 Thomas Edison 1847-1931 Uitvinder Meer dan 1.000 patenten zoals platenspeler en gloeilamp
36 Antony van Leeuwenhoek 1632-1723 Uitvinder Ontdekte onder andere microben
37 William T. G. Mortin 1819-1868 Tandarts Introduceerde anesthesie
38 Guglielmo Marconi 1874-1937 Uitvinder Vond de radio uit
39 Adolf Hitler 1889-1945 Politiek leider Startte de de 2e Wereldoorlog en de Holocaust
40 Plato 427 VC -347 VC FilosoofVader van de westerse filosofie en Socrates
41 Oliver Cromwell 1599-1658 Militair leiderZorgde voor meer democratie in Groot-Brittannië
42 Alexander Graham Bell 1847-1922 Uitvinder Vond de telefoon uit
43 Alexander Fleming 1881-1955Scheikundige Ontdekte penicilline
44John Locke 1632-1704 FilosoofBelangrijk denker in de ontwikkeling van het begrip democratie
45 Ludwig Van Beethoven 1770-1827 Componist
46 Werner Heisenberg 1901-1976 ScheikundigeSpeelde belangrijke rol in de de ontwikkeling van Quantum mechanica
47 Louis Daguerre 1787-1851 Uitvinder Belangrijk voor de ontwikkeling fotografie
48 Simon Bolivar 1783-1830 Politiek leiderLeidde opstand tegen de Spaanse overheersing in Zuid-Amerika
49 Rene Descartes 1596-1650 Filosoof
50 Michelangelo 1475-1564 Kunstenaar Plafond Sixtijnse Kapel en de David
51 Paus Urbanus II 1042-1099 Religieus leider Gaf startsein tot kruistochten
52 Omar ibn al-Chattab 586-644 Religieus leider Opvolger Mohamed
53 Asoka 300 VC – 232 VC Poltiek leider Derde heerser van de Mauryadynastie; waarschijnlijk de belangrijkste van India
54 Augustinus 354-430 Theoloog
55 William Harvey 1578-1657ArtsOntdekte bloedcirculatie van het hart
56 Ernest Rutherford 1871-1937Natuurundige Vader van de kernfysica
57 Johannes Calvijn 1509-1564 TheoloogReformatie en hard werken
58 Gregor Mendel 1822-1884MonnikOntdekker erfelijkheidsprincipes
59 Max Planck 1858-1947 Natuurkundige Vader van quantum mechanica
60 Joseph Lister 1827-1912Chirurg Introduceerde ontsmettingsmaatregelen
61 Nikolaus August Otto 1832-1891UitvinderBouwde eerste viertakt verbrandingsmotor
62Fransisco Pizarro1475-1541 Ontdekkingsreiziger Veroverde Inca rijk in Peru
63 Hernando Cortes 1485-1547 Ontdekkingsreiziger Veroverde Azteken in Mexico
64 Thomas Jefferson 1743-1826 Politiek leider 3e president VS; mede opsteller grondwet
65 Koningin Isabella I 1451-1504 Koningin Financierde Columbus en startte de Spaanse Inquisitie
66 Joseph Stalin 1879-1953 Politiek leider Dictator Sovjet-Unie
67 Julius Caesar 100 VC – 44 VC Politiek en militair leider Maakte Rome groot
68Willem de Veroveraar 1027-1087 Monarch Door zijn veroveringen vermengde de Angelsaksische en Franse cultuur
69 Sigmund Freud 1856-1939 Arts Vader van de psychoanalyse
70 Edward Jenner 1749-1823 Natuurkundige Ontdekte en populariseerde vaccinatie
71 William Conrad Röntgen 1845-1923 Natuurkundige Ontdekker van de röntgenstraling
72 Johann Sebastian Bach 1685-1750 Componist Een van de belangrijkste westerse componisten aller tijden
73 Lao Tzu 4e eeuw VC Filosoof Schreef de Tao Te Ching; de basis voor het Taoïsme
74 Voltaire 1694-1778Filosoof Vele geschriften en was van grote invloed op de Franse revolutie
75 Johannes Kepler 1571-1630 Astronoom Ontdekte de wetten van de planetaire beweging
76 Enrico Fermi 1901-1954 Natuurkundige Ontwierp eerste kernreactor
77 Leonhard Euler 1707-1783 WiskundigeBelangrijkste wiskundige van de 18e eeuw en één van de belangrijkste aller tijden.
78 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 Filosoof Invloedrijk denker over vrijheid en opvoeding
79 Niccolo Machiavelli 1469-1527 Politiek Filosoof Schrijver van De Vorst of De heerser; een handboek voor politici
80 Thomas Malthus 1766-1834Demograaf Invloedrijk denker waar het gaat om bevolkingsgroei
81 John F. Kennedy 1917-1963 Politiek leider President VS en verantwoordelijk voor het Apollo Space Program
82 Gregory Pincus 1903-1967 Bioloog Zorgde voor de anticonceptiepil
83 Mani 216-276 ProfeetGrondlegger Manicheïsme welke ooit zeer veel aanhang had
84 Lenin 1870-1924 Politiek leider Leidde opstand tegen tsaar en introduceerde communisme in de Sovjet-Unie
85 Sui Wen Ti 541-604 Keizer Verenigde China na uiteenvallen
86 Vasco de Gama 1460-1524 OntdekkingsreizigerZeilde als eerste naar van Europa naar India via Zuid-Afrika
87 Cyrus II de Grote 590 VC – 529 VC Militair en politiek leider Grondlegger van Perzië
88 Peter de Grote 1672-1725 Politiek leider Grootste Russische Tsaar
89 Mao Zedong 1893-1976 Politiek leider Maakte China weer belangrijk en communistisch
90 Francis Bacon 1561-1626Filosoof Bepleitte toepassing wetenschappelijke methode
91 Henry Ford 1863-1947IndustrieelIntroduceerde massaproductie door lopende band
92Mengzi (Meester Meng)371 VC – 289 VC Filosoof Invloedrijk schrijver China
93 Zarathustra 628 VC – 551 VC Profeet Grondlegger van het Zoroastrisme; een godsdienst die aanhangers heeft onder de Parsi's in India
94 Koningin Elizabeth I 1533-1603 Monarch Maakte van Groot-Brittannië een gevreesde zeenatie
95 Mikhail Gorbachev 1931- Politiek leider Zorgde voor de val het communisme in de Sovjet-Unie
96 Menes 3.100 VC Monarch Eerste keizer van Egypte
97Karel de Grote 742-814 KeizerMet machtig groot rijk
98 Homerus 8ste eeuw VC Schrijver Epische gedichten Ilias en de Odyssee
99 Justinianus I 483-565 Keizer Codificatie Romeinse wetgeving
100 Mahavira 599 VC – 527 VC Religieus leider Grondlegger Jaïnisme; Zij geloven dat de mensheid onderwezen wordt door tirtamkara's; spirituele en religieuze leraren waarvan Mahavira (vijfde eeuw v. Chr.); een tijdgenoot van Gautama Boeddha; de laatste was.

De meest invloedrijke mensen aller tijden, zij die er niet op stonden…

Abraham, Aesopus, Howard H. Aiken, Susan B. Anthony, St. Thomas Aquino, Archimedes, Aristarchus van Samos, Richard Arkwright, Neil Armstrong, Charles Babbage, Jeremy Bentham, Antoine Henri Becquerel, Otto von Bismark, Niels Bohr, Louis de Broglie, Nicolas Sadi Carnot, Cheops (Khufu), Winston Churchhill, Karl von Clausewitz, Rudolf Clausius, Marie Curie, Gottlieb Daimler, Dante Alighieri, Koning David, Democritus, Mary Baker, Eddy Robert, C. W. Ettinger, George Fox, Benjamin Franklin, Frederick de Grote, Betty Friedan, Galen Mohandas K. Gandhi, Karl Friedrich Gauss, Hammurabi, Henry VIII, Henry the Navigator, Theodor Herzl, Hippocrates, Thomas Hobbes, James Hutton, Ikhnaton Isaiah, Jeanne d’Arc, Immanuel Kant, Kemal Ataturk, John Maynard Keynes, Har Gobind Khorana, Martin Luther King, Jr. Alfred C. Kinsey, Gustav Kirchhoff, Kublai Khan, Georg W. F. Hegel, Gottfried W. von Leibniz, Etienne Lenoir, Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Liu Pang, Louis XIV, James Madison, Ferdinand Magellan, Meijo Tenno, Dmitri Mendeleev, Montesquieu, Maria Montessori, Samuel Morse, Wolfgang Mozart, Muawiya I, Gerard K. O’Neill, Blaise Pascal, Ivan Pavlov, Pablo Picasso, Marco Polo, Claudius Ptolemaeus, Pythagoras, Ronald Reagan, Rembrandt, Franklin D. Roosevelt, Sankara, Erwin Schrodinger, William B. Shockley, Joseph Smith, Socrates, Sophocles, Sun Yat-sen, William Henry Talbot, Edward Teller, Henry David Thoreau, Charles H. Townes, Harry S. Truman, Alessandro Volta Selman, A. Waksman, James D. Watson, Robert Watson-Watt, Mary Wollstonecraft, Frank Llody Wright, Boris Yeltsin, Vladimir Zworykin

2 REACTIES

Geef een reactie