, , , , , , ,

De meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100

Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden

De meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100

De meest invloedrijke mensen aller tijden zijn beschreven in 1978 door Michael H. Hart in zijn boek The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, ook bekend onder de verkorte naam ‘The 100’.

In 1992 kwam er een nieuwe uitgave van dit boek, met wat kleine veranderingen in de lijst met bijvoorbeeld de introductie van Michail Gorbatsjov. Er staat maar één Nederlander op de lijst, Antoni van Leeuwenhoek op plaats 36.

Het is altijd al een zeer controversieel boek is geweest. Veel kritiek is er op de keus van de nummer één: Mohammed, terwijl Jezus van Nazareth slechts een derde plaats had veroverd. Daarnaast ook nog een flinke lijst van zij die er niet op stonden.


Lees hier ->>> meer over beroemdheden op deze website.


Grondleggers van de moderne wereld

Een geschiedenis van de 20e eeuw

Één van de allerbeste boeken over de invloedrijkste mensen en ideeën van de 20ste eeuw is het boek ‘Grondleggers van de moderne wereld’ van Peter Watson.

In bijna 900 schitterend geschreven pagina’s beschrijft hij de geschiedenis van de mensen en de ideeën die de twintigste eeuw zo vernieuwend hebben gemaakt. Van Sigmund Freud tot Shere Hite, van E = mc² tot Stephen Hawking en van penicilline tot aids.


Top 100 – De meest invloedrijke mensen aller tijden


100. Mahavira (599 VC – 527 VC) – Religieus leider en grondlegger Jaïnisme
Zij geloven dat de mensheid onderwezen wordt door tirtamkara’s, de spirituele en religieuze leraren waarvan Mahavira (vijfde eeuw v. Chr.), een tijdgenoot van Gautama Boeddha, de laatste was.

99. Justinianus I (483-565) – Keizer die zorgde voor codificatie Romeinse wetgeving

98. Homerus (8ste eeuw VC) – Schrijver van epische gedichten Ilias en de Odyssee

97. Karel de Grote (742-814) – Keizer met machtig groot rijk

96. Menes (3.100 VC) – Monarch en eerste keizer van Egypte

95. Mikhail Gorbachev (-1931) – Politiek leider, zorgde voor de val het communisme in de Sovjet-Unie

94. Koningin Elizabeth I (1533-1603) – Monarch en maakte van Groot-Brittannië een gevreesde zeenatie

93. Zarathustra (628 VC – 551 VC) – Profeet en grondlegger van het Zoroastrisme; een godsdienst die aanhangers heeft onder de Parsi’s in India


92. Mencius / Mengzi / Meester Meng

(372 v.Chr.-289 v.Chr.)

Meester Meng

Meester Meng

Meester Meng was een Chinese wijsgeer tijdens de Periode van de Strijdende Staten. We zien hem sinds de 12e eeuw als de belangrijkste confucianistische denker na Confucius zelf.

Hij benadrukte de oorspronkelijke goedheid van de menselijke natuur en de invloed die uitwendige factoren konden hebben op de ontwikkeling daarvan.

Meester Meng systematiseerde de confucianistische deugdenleer tot vier hoofddeugden, (mede)menselijkheid, plichtsbetrachting, ceremonieel gedrag en inzicht.

In zijn staatsleer stelde hij dat heersers een constante zorg voor het volk dienden te hebben door het voeren van een ‘humane’ politiek. Zijn uitspraken zijn bewaard gebleven in De Mencius.


91. Henry Ford (1863-1947) – Industrieel: introduceerde massaproductie door lopende band

90. Francis Bacon (1561-1626) – Filosoof die de toepassing wetenschappelijke methode bepleitte

89. Mao Zedong (1893-1976) – Politiek leider, hij maakte China weer belangrijk en communistisch

88. Peter de Grote (1672-1725 ) – Politiek leider en grootste Russische Tsaar

87. Cyrus II de Grote (590 VC – 529 VC) – Militair en politiek leider en grondlegger van Perzië

86. Vasco de Gama (1460-1524) – Ontdekkingsreiziger en zeilde als eerste naar van Europa naar India via Zuid-Afrika

85. Sui Wen Ti (541-604) – Keizer die China verenigde na uiteenvallen

84. Lenin (1870-1924) – Politiek leider, hij leidde opstand tegen tsaar en introduceerde communisme in de Sovjet-Unie

83. Mani (216-276) – Profeet en grondlegger Manicheïsme welke ooit zeer veel aanhang had


82. Gregory Pincus

Gregory Goodwin Pincus
(9 april 1903 – 22 augustus 1967)

Gregory Pincus

Gregory Pincus

Pincus was een Amerikaans bioloog. Pincus was endocrinoloog en (mede-)uitvinder van de anticonceptiepil.


81. John F. Kennedy (1917-1963) – Politiek leider en President VS onder andere verantwoordelijk voor het Apollo Space Program

80. Thomas Malthus (1766-1834) – Demograaf en invloedrijk denker waar het gaat om bevolkingsgroei

79. Niccolo Machiavelli (1469-1527) – Politiek Filosoof en schrijver van De Vorst of De heerser; een handboek voor politici

78. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Filosoof en invloedrijk denker over vrijheid en opvoeding

77. Leonhard Euler (1707-1783) – Wiskundige en belangrijkste wiskundige van de 18e eeuw en één van de belangrijkste aller tijden

76. Enrico Fermi (1901-1954) – Natuurkundige en hij ontwierp eerste kernreactor

75. Johannes Kepler (1571-1630) – Astronoom en ontdekker van de wetten van de planetaire beweging


74. Voltaire

François Marie Arouet
(Parijs, 21 november 1694 – aldaar, 30 mei 1778)

Voltaire

Voltaire

Voltaire, pseudoniem van, was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker. Hij was van grote invloed op de Franse revolutie Hij kan worden beschouwd als de prominente voortrekker van de Franse Verlichting.

Voltaire had als schrijver grote invloed op het intellectuele leven van zijn tijd. Goethe stelde dat Voltaire de aanstichter was van de Franse Revolutie, omdat hij de oude banden van de mensheid zou hebben losgemaakt.

Lees hier->>> meer over de 50 belangrijkste Franse filosofen aller tijden op deze website.


73. Lao Tzu (4e eeuw VC) – Filosoof, hij schreef de Tao Te Ching: de basis voor het Taoïsme

72. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Componist en één van de belangrijkste westerse componisten aller tijden

71. William Conrad Röntgen (1845-1923) – Natuurkundige en ontdekker van de röntgenstraling

70. Edward Jenner (1749-1823) – Natuurkundige, hij ontdekte en populariseerde vaccinatie

69. Sigmund Freud (1856-1939) – Arts en vader van de psychoanalyse

68. Willem de Veroveraar (1027-1087) – Monarch, door zijn veroveringen vermengde de Angelsaksische en Franse cultuur

67. Julius Caesar (100 VC – 44 VC) – Politiek en militair leider, maakte Rome groot


66. Josef Stalin

Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili
(Gori, Russische Rijk, 18 december – Moskou, Sovjet-Unie, 5 maart 1953)

Josef Stalin

Josef Stalin

Stalin was een Sovjet-Russisch politicus die in de jaren 1920 dictatoriale macht verwierf over de Sovjet-Unie. Hij behiekd de macht tot zijn dood in 1953. Hij was één van de bolsjewistische revolutionairen die meehielpen met de Oktoberrevolutie in Rusland.

Van 1922 tot zijn dood in 1953 was hij officieel secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Stalin slaagde erin steeds meer macht te krijgen na de dood van Lenin in 1924.

Hij zette hij steeds meer oppositiebewegingen binnen de Communistische Partij op een zijspoor. Doordat hij deze machtsstrijd won, kreeg Stalin autocratische en zelfs dictatoriale macht over de Sovjet-Unie.

Tijdens Stalins bewind versnelde de industrialisatie van de Sovjet-Unie. Het land groeide uit van een achtergebleven boerenmaatschappij tot een wereldmacht.

Hij bestreed succesvol het analfabetisme, versloeg nazi-Duitsland en zorgde voor elektrificatie van zijn land. Door een zorgvuldig geregisseerde volksverering rond zijn persoon is hij nog altijd populair in Rusland.

Hij kwam tot zijn daden door zijn meedogenloze totalitaire bewind. Deze kostte vele miljoenen slachtoffers onder de Russen en andere volkeren.

Massa’s mensen stierven tijdens hongersnoden zoals de Holodomor in Oekraïne en de hongersnood in Kazachstan. Politieke tegenstanders werden op grote schaal ‘weggezuiverd’ en gedeporteerd naar de goelags.

Velen stierven daar onder erbarmelijke omstandigheden. In totaal lopen schattingen van het aantal mensen dat tijdens het bewind van Stalin een onnatuurlijke dood stierf uiteen van 9 miljoen tot 20 miljoen.


65. Koningin Isabella I (1451-1504) – Koningin, zij financierde Columbus en startte de Spaanse Inquisitie

64. Thomas Jefferson (1743-1826) – Politiek leider, derde president VS en mede opsteller grondwet

63. Hernando Cortes (1485-1547) – Ontdekkingsreiziger, hij veroverde Azteken in Mexico

62. Fransisco Pizarro (1475-1541) – Ontdekkingsreiziger, hij veroverde Inca rijk in Peru

61. Nikolaus August Otto (1832-1891) – Uitvinder, hij bouwde eerste viertakt verbrandingsmotor


Zie hier de Top 50 meest invloedrijke Joden 2022 cf Jarusalem Post.


60. Joseph Lister (1827-1912) – Chirurg die ontsmettingsmaatregelen introduceerde

59. Max Planck (1858-1947) – Natuurkundige en vader van kwantummechanica


58. Gregor Mendel

Gregor Johann Mendel
(Heinzendorf bij Odrau, Oostenrijks Silezië (tegenwoordig Vražné-Hynčice, Tsjechië), 20 juli 1822 – Brünn, Moravië (Oostenrijk-Hongarije) (tegenwoordig Brno, Tsjechië), 6 januari 1884)

Gregor Mendel

Gregor Mendel

Mendel was een Oostenrijkse augustijn met belangstelling voor biologie. Hij is ontdekker erfelijkheidsprincipes en de genetica.


57. Johannes Calvijn (1509-1564) – Theoloog, man achter de Reformatie en hard werken

56. Ernest Rutherford (1871-1937) – Natuurkundige en vader van de kernfysica

55. William Harvey (1578-1657 Arts) – Ontdekte bloedcirculatie van het hart

54. Augustinus (354-430) – Theoloog

53. Asoka (300 VC – 232 VC) – Politiek leider en derde heerser van de Mauryadynastie, waarschijnlijk de belangrijkste van India

52. Omar ibn al-Chattab (586-644) – Religieus leider en opvolger Mohamed

51. Paus Urbanus II (1042-1099) – Religieus leider en gaf startsein tot kruistochten


Zie hier de machtigste Europese politici 2023 – De klas van 2023 volgens Politico.


50. Michelangelo

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
(Caprese, 6 maart 1475 – Rome, 18 februari 1564)

Michelangelo

Michelangelo

Michelangelo was een Italiaans kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars uit de Italiaanse renaissance.

Lees hier ->>> meer over de renaissance en kunst op deze website.


49. Rene Descartes (1596-1650) – Filosoof

48. Simon Bolivar (1783-1830) – Politiek leider en leidde opstand tegen de Spaanse overheersing in Zuid-Amerika

47. Louis Daguerre (1787-1851) – Uitvinder en belangrijk voor de ontwikkeling fotografie

46. Werner Heisenberg (1901-1976) – Scheikundige en speelde belangrijke rol in de ontwikkeling van Quantum mechanica

45. Ludwig Van Beethoven (1770-1827) – Componist

44. John Locke (1632-1704) – Filosoof en belangrijk denker in de ontwikkeling van het begrip democratie

43. Alexander Fleming (1881-1955) – Scheikundige die penicilline ontdekte

42. Alexander Graham Bell (1847-1922) – Uitvinder de telefoon uitvond

41. Oliver Cromwell (1599-1658) – Militair leider die zorgde voor meer democratie in Groot-Brittannië


Zie hier de Top 10 beste populaire geschiedenisboeken die je moet lezen.


40. Plato (427 VC -347 VC) – Filosoof en vader van de westerse filosofie en Socrates


39. Adolf Hitler

(Braunau am Inn, 20 april 1889 – Berlijn, 30 april 1945)

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Hitler was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Op 30 januari 1933 kwam hij aan de macht als rijkskanselier van Duitsland en na 2 augustus 1934 als staatshoofd (Führer en rijkskanselier).

Hij was aan de macht tot aan zijn dood in 1945. Hitler is het meest bekend om zijn centrale leidende rol in de opkomst van de Duitse variant van het, oorspronkelijk Italiaanse, fascisme in Duitsland (het nationaalsocialisme), de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Zie hier ->>> de Top 10 grootste massamoordenaars op deze website.


38. Guglielmo Marconi (1874-1937) – Uitvinder van de radio

37. William T. G. Mortin (1819-1868) – Tandarts die anesthesie introduceerde


36. Antoni van Leeuwenhoek

(Delft, 24 oktober 1632 – aldaar, 26 augustus 1723)

Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek

Van Leeuwenhoek was een Nederlandse handelsman, landmeter, wijnroeier, glasblazer en microbioloog. Hij is uitvinder en ontdekte onder andere microben.

Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelfgefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie.

Vanaf 1674 deed hij vele ontdekkingen die bekend werden door zijn correspondentie met de Royal Society in Londen.

Zie hier ->>> de 10 belangrijkste Nederlandse wetenschappers aller tijden.


35. Thomas Edison (1847-1931) – Uitvinder met meer dan 1.000 patenten zoals platenspeler en gloeilamp

34. Napoleon Bonaparte (1769-1821) – Keizer en veldheer en zorgdrager Code Civil


Zie hier de top 10 belangrijkste veldslagen van Napoleon.


33. Alexander de Grote (356 VC -323 VC) – Veroveraar, hij bracht de Griekse wereld en die van het Midden-Oosten bij elkaar


32. John Dalton

(Eaglesfield, 6 september 1766 – Manchester, 27 juli 1844)

John Dalton

John Dalton

Dalton was een Engelse scheikundige en natuurkundige. Hij kwam met de atomaire massa-eenheid op de proppen. De alternatieve benaming dalton (Da) voor de atomaire massa-eenheid, de Wet van Dalton en daltonisme zijn naar hem genoemd.


31. William Shakespeare (1550-1604) – Schrijver, hij schreef o.a. Hamlet, Macbeth, King Lear, Julius Caesar en Othello

30. Adam Smith (1723-1790) – Filosoof, hij schreef The Wealth of Nations; belangrijk voor hedendaagse economische theorieën

29. Dzjengis Khan (1162-1227 Keizer Bezat het grootse wereldrijk ooit

28. Orville Wright & Wilbur Wright (1871-1948 1867-1912) – Uitvinders, zij kregen als eerste een vliegtuig de lucht in

27. Karl Marx (1818-1883) – Filosoof en grondlegger wetenschappelijk socialisme

26. George Washington (1732-1799) – Politiek en militair leider en eerste president VS

25. Martin Luther (1483-1546) – Kerkhervormer, zette de Reformatie in gang en start protestantisme


24. James Clerk Maxwell

(Edinburgh, 13 juni 1831 – Cambridge, 5 november 1879)

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell

Maxwell was een Schots wis- en natuurkundige en hij zette cruciale stappen in het begrip van elektriciteit. Naar hem zijn de vier Maxwellvergelijkingen genoemd.

Op deze grondvergelijkingen is de hele klassieke elektromagnetische theorie gebouwd. Met Albert Einstein en Isaac Newton wordt hij tot de grootste natuurkundigen gerekend.


23. Michael Faraday (1791-1867) – Uitvinder die elektromagnetische inductie ontdekte

22. James Watt (1736-1819) – Uitvinder van de stoommachine

21. Constantijn de Grote (280-33) – Keizer en eerste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het christendom

20. Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) – Scheikundige, hij was de eerste die de behoudswet voor materie formuleerde; ontdekte het element zuurstof en ontkrachtte de phlogistontheorie


19. Nicolaus Copernicus

(Thorn (Kulmerland), 19 februari 1473 – Frauenburg (Ermland, Koninklijk Pruisen), 24 mei 1543)

Nicolaas Copernicus

Nicolaas Copernicus

Copernicus was een wiskundige en astronoom die als eerste die aangaf dat de aarde rond de zon draaide. Hij bedacht een heliocentrisch model van het universum opstelde.

Hierbij plaatste hij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum van de toen bekende planeten en vaste sterren.


18. Augustus (63 VC -14 NC) – Politiek leider en grondlegger Romeinse Rijk

17. Shih Huang Ti (259 VC -210 VC) – Keizer die China verenigde

16. Charles Darwin ( 1809-1882) – Bioloog en ontdekker natuurlijke selectie


Zie hier de Top 10 beste boeken over tuinieren 2022 volgens The Guardian.


15. Moses

(rond 13e eeuw VC)

Mozes

Mozes

Mozes was volgens de Tenach de grootste profeet. De Hebreeuwse Bijbel beschrijft hem als de leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän.

Traditioneel worden aan Mozes ook de eerste vijf Bijbelboeken toegeschreven (de Thora), waardoor de gehele wetgeving van Israël door zijn autoriteit werd geschraagd.

Ook Job en Psalm 90 worden traditioneel aan Mozes toegeschreven. Volgens de Koran is Mozes een boodschapper en profeet.


14. Euclides (rond 300 VC) – Wiskundige en vader van de huidige wiskunde

13. Aristoteles (384 VC – 322 VC ) – Filosoof en schreef 170 boeken over diverse onderwerpen

12. Galileo Galilei (1564-1642) – Natuurkundige, hij maakte de telescoop en ontwikkelde wetenschappelijk methode


11. Louis Pasteur

(Dole, 27 december 1822 – Saint-Cloud, 28 september 1895)

Louis Pasteur (1822 – 1895)

Louis Pasteur

Pasteur was een Franse scheikundige en bioloog die bewees dat bacteriën de oorzaak zijn van allerlei ellende.

Hij is vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.


10. Albert Einstein (1879-1955) – Natuurkundige en vader van de Relativiteitstheorie

9. Columbus (1451-1506) – Ontdekkingsreiziger, hij legde de weg open naar de Verenigde Staten

8. Johann Gutenberg (1400-1468) – Uitvinder en ontdekker boekdrukkunst


7. Cai Lun (rond 105) – Chinees ambtenaar en uitvinder papier

Cai Lun (ca. 50 – 121), was een Chinese eunuch die gezien wordt als de uitvinder van het papier, vergelijkbaar met het huidige papier (in tegenstelling tot het Egyptische papyrus).

Hij is geboren in Guiyang tijdens de Oosterse Han-dynastie en was de secretaris van keizer He. Hij probeerde met materialen als boombast, hennep, zijde en visnet papier te maken, maar de exacte formule kennen we niet. De keizer was blij met de uitvinding en gaf hem een titel en rijkdom.

Hoewel papier nu overal wordt gebruikt, is hij buiten Oost-Azië nog maar weinig bekend. Nadat Cai Lun in 105 het papier had uitgevonden, werd het meteen overal in China veel gebruikt.

In 751 zijn een paar Chinese papiermakers gevangengenomen door de Arabieren. Dit nadat troepen uit de Tang-dynastie verslagen werden in de Slag van Talas. De techniek van het papiermaken verspreidde zich toen naar het Westen.


6. Paulus – apostel en verspreider Christendom

(Tarsus (Cilicië), ca. 3 – waarschijnlijk Rome, na 60)

Paulus

Paulus

Paulus was een leider van de vroege christelijke kerk en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom.

Dit met name in de gebieden rondom de Middellandse Zee en in het bijzonder in Klein-Azië en Griekenland. Wie Paulus’ brieven leest zal meteen opmerken hoe Paulus veel zorg heeft voor de eenheid onder de christenen.

Zowel binnen de kerkgemeenschap als tussen de kerkgemeenschappen moeten de christenen de eenheidsband bewaren en eensgezind als broeders met elkaar omgaan.

Paulus is vooral bekend uit het bijbelboek Handelingen van de apostelen en door dertien brieven in het Nieuwe Testament die op zijn naam staan.

Paulus heeft ook veel zorg voor de morele heiligheid van zijn christenen. In Jezus Christus geloven is niet voldoende. Het geloof moet ook merkbaar zijn in het handelen.


5. Confucius – spiritueel leider en grondlegger Confucianisme

(Qufu, 551 v.Chr. – aldaar, 479 v.Chr.)

Confucius

Confucius

De Chinese filosoof en politicus Confucius was actief tijdens de Zhou-dynastie, dus nog voor de vorming van het Chinese keizerrijk. Hij wordt gezien als ‘Wanshishibiao’, een voorbeeld voor alle leraren.

In de Gesprekken van Confucius (Lunyu) zijn 499 uitspraken die Confucius zou hebben gedaan, bewaard gebleven.

Hij was van mening dat van nature iedereen gelijk was. Hoge posten moesten door de meest bekwame mensen worden bezet en niet per definitie door de adel die dergelijke posten vaak overerfde.

Leiderschap kon volgens Confucius alleen worden uitgeoefend als men deze toegenegenheid aan de dag legt. Dit betekent ook dat de hogergeplaatste daadwerkelijk behoort te houden van de lagergeplaatsten die alleen maar object van liefde kunnen zijn.

De invloed van Confucius op de Chinese beschaving kan niet worden overschat. Deze was ruim verspreid in Taiwan, Japan, Korea en Vietnam.


4. Boeddha – spiritueel leider en grondlegger Boeddhisme

(ci. 563 VC -483 VC)

Boeddha

Boeddha

Siddhartha Gautama Boeddha is de spiritueel leider op wiens leer het boeddhisme is gebaseerd. Volgens de boeddhistische traditie leefde hij van ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr. in Nepal.

Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting, het boeddhaschap.

De naam Siddhartha betekent: wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg (de) Boeddha genoemd. Boeddha betekent hij die ontwaakt (verlicht) is.

De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma ontdelkt heeft. Dit is zoiets als het bereiken van de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen en verlichting.


3. Jezus Christus – religieus leider en grondlegger Christendom

Jezus van Nazareth
(ca. 5 v.Chr. – Jeruzalem, ca. 30 n.Chr.)

Jesus Christus

Jesus Christus

De Joodse profeet Jezus trad vanaf ongeveer 28 n.Chr. hij op in Galilea en Judea. Op bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus werd hij in 30 (of 33) n.Chr. door Romeinse soldaten gekruisigd.

Volgens het Nieuwe Testament werd Maria ‘overschaduwd’ door de Heilige Geest. Jezus is zodoende voor veel christenen de zoon van God. Dit geloof brengt met zich mee dat hij de enige is die in staat is te laten zien wie God werkelijk is.

In het Nieuwe Testament noemt Jezus God dan ook de Vader en zichzelf de Zoon tussen wie een innige band en vertrouwensrelatie bestaat. Jezus is echter tevens menselijk omdat hij geboren is uit een moeder, Maria.


2. Isaac Newton – natuurkundige met vele wiskundige en natuurkundige ontdekkingen op zijn naam

(Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 januari 1643 – Kensington, 31 maart 1727)

Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden

Newton is één van de meest invloedrijke mensen aller tijden.

Newton was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog.

In de wiskunde ontdekte hij onder meer de differentiaalrekening en de integraalrekening (met Leibniz).

In zijn hoofdwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica uit 1687 beschreef Newton onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van Newton. Hiermee is hij de grondlegger van de klassieke mechanica.

Op het gebied van optica schreef hij het standaardwerk Opticks. Hij vond de Newtontelescoop uit en ontwikkelde hij een theorie over kleuren, gebaseerd op het prisma, dat van wit licht een zichtbaar spectrum maakt. Hij bestudeerde ook de geluidssnelheid.


1. Mohammed – religieus leider en grondlegger islam

(Mekka, ca. 570 – Medina, 8 juni 632)

De profeet Mohammed is voor moslims en bahá’ís de boodschapper van God. Volgens moslims is hij de voltooier van het monotheïstische geloof dat volgens de islam is begonnen met Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten.

Hij was ook actief als staatsman, sociaal hervormer, koopman, filosoof, redenaar, leraar, wetgever, militair leider en filantroop.

In de islam wordt hij als de laatste profeet en boodschapper gezien die de uiteindelijke openbaring van God (Allah), de Koran, heeft ontvangen. Door moslims wordt hij daarom aangeduid als het Zegel der Profeten.


[table “” not found /]

De meest invloedrijke mensen aller tijden, zij die er niet op stonden…

Abraham, Aesopus, Howard H. Aiken, Susan B. Anthony, St. Thomas Aquino, Archimedes, Aristarchus van Samos, Richard Arkwright, Neil Armstrong, Charles Babbage, Jeremy Bentham, Antoine Henri Becquerel, Otto von Bismark, Niels Bohr, Louis de Broglie, Nicolas Sadi Carnot, Cheops (Khufu), Winston Churchhill, Karl von Clausewitz, Rudolf Clausius, Marie Curie, Gottlieb Daimler, Dante Alighieri, Koning David, Democritus, Mary Baker, Eddy Robert, C. W. Ettinger, George Fox, Benjamin Franklin, Frederick de Grote, Betty Friedan, Galen Mohandas K. Gandhi, Karl Friedrich Gauss, Hammurabi, Henry VIII, Henry the Navigator, Theodor Herzl, Hippocrates, Thomas Hobbes, James Hutton, Ikhnaton Isaiah, Jeanne d’Arc, Immanuel Kant, Kemal Ataturk, John Maynard Keynes, Har Gobind Khorana, Martin Luther King, Jr. Alfred C. Kinsey, Gustav Kirchhoff, Kublai Khan, Georg W. F. Hegel, Gottfried W. von Leibniz, Etienne Lenoir, Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Liu Pang, Louis XIV, James Madison, Ferdinand Magellan, Meijo Tenno, Dmitri Mendeleev, Montesquieu, Maria Montessori, Samuel Morse, Wolfgang Mozart, Muawiya I, Gerard K. O’Neill, Blaise Pascal, Ivan Pavlov, Pablo Picasso, Marco Polo, Claudius Ptolemaeus, Pythagoras, Ronald Reagan, Rembrandt, Franklin D. Roosevelt, Sankara, Erwin Schrodinger, William B. Shockley, Joseph Smith, Socrates, Sophocles, Sun Yat-sen, William Henry Talbot, Edward Teller, Henry David Thoreau, Charles H. Townes, Harry S. Truman, Alessandro Volta Selman, A. Waksman, James D. Watson, Robert Watson-Watt, Mary Wollstonecraft, Frank Llody Wright, Boris Yeltsin, Vladimir Zworykin

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie