De oudste steden van Nederland (top 10)

De oudste steden van Nederland zijn zeker een bezoekje waard. Is cultuur man, en daar zouden we echt iets meer mee mogen doen. We geven daarom bij deze top 10 oudste steden van Nederland ook een linkje in de titel (de naam van de stad), zodat je kan kijken wat je er voor leuke dingen kan doen. Tot zo ver, ontdek je plekje!

Gevelsteen met het wapen van Tiel, Waterpoort

Gevelsteen met het wapen van Tiel, Waterpoort

Top 10 Oudste steden van Nederland

10. Hulst

 
Hulst is er trots op dat de stad al genoemd te worden in het middeleeuwse Van den vos Reynaerde. Hulst ontstond in de elfde eeuw als de nederzetting Hulust op de plaats van de huidige Grote Markt. Hulst kreeg in 1180 stadsrechten van de Vlaamse graaf Filips van den Elzas en ontwikkelde zich tot een belangrijke vesting- en havenstad.

Stadhuis van Hulst

Stadhuis van Hulst

9. Stavoren

 

Historische kaart en stadsgezicht van Stavoren uit 1664

Historische kaart en stadsgezicht van Stavoren uit 1664

Stavoren, in het Fries Starumgenoemd, is zo’n 300 jaar voor Christus ontstaan langs een waterloop en in de elfde eeuw verkreeg Stavoren van de Brunonenstadsrechten, die tussen 1058 en 1068 door graaf Egbert de eerste met toestemming van keizer Hendrik V zijn verleend. Stavoren was destijds een belangrijke handelsstad en dee grootschippers en kooplieden onderhielden belangrijke handelsrelaties met de landen rond de Oostzee. In 1285 werd Stavoren lid van de Hanze.

8. Aardenburg

Aardenburg in rond 1560 door Jacob van Deventer

Aardenburg in rond 1560 door Jacob van Deventer

Aardenburg was al bewoond in de Middensteentijd en werd een grote nederzetting in de Romeinse tijd, toen na 174 een castellum werd gebouwd voor de kustbewaking van de grenzen van het Romeinse Rijk. Aardenburg lag in die tijd aan een riviertje, dat een verbinding met de zee gaf.

7. Tiel

 

Gevelsteen met het wapen van Tiel, Waterpoort

Gevelsteen met het wapen van Tiel, Waterpoort

De teloorgang rond 850 van de tien kilometer verderop gelegen internationale handelsplaats Dorestad, en dat zorgde er voor dat een deel van de handel verschoof naar Tiel. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de stad was in de 10e en 11e eeuw een handelsnederzetting van internationale betekenis, die nauwe banden onderhield met de veel rijkere en machtigere handelsstad Keulen.

6. Middelburg

 

De oudste steden van Nederland, Middelburg in 1652

Middelburg in 1652

Middelburg moet rond het midden van de negende eeuw zijn ontstaan, want bij opgravingen van na de verwoesting van 1940, zijn er vele gebruiksvoorwerpen uit die periode gevonden. De naam Middelburg vindt zijn oorsprong in het zijn van de middelste burcht op Walcheren. De burcht lag tussen (middel) de Duinburcht in Domburg en de Zuidburcht in Souburg.

Top 5 Oudste steden van Nederland

 

5. Zutphen

 

Berkelpoort in Zutphen

Berkelpoort in Zutphen


De geschiedenis van Zutphen is al meer dan 1700 jaar oud, want in die tijd is het uitgegroeid van een Germaanse nederzetting, via een belangrijk machtscentrum rond 1000 en een succesvolle handelsstad rond 1300 tot een middelgrote stad anno nu. Zutphen kreeg stadsrechten aan het einde van de 12de eeuw en trad toe tot de Hanze.

4. Deventer

 

De Proosdij uit 1130 is het oudste stenen woonhuis van Nederland

De Proosdij uit 1130 is het oudste stenen woonhuis van Nederland


Deventer wordt negende eeuw vermeld in de bronnen van het bisdom Utrecht. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over zeven hoeven in Daventre portu, de haven Deventer en in 952 wordt Deventer in een schenkingsoorkonde van koning Otto I als stad vermeld.

Wist u dat?
Deventer heeft het oudste stenen huis van Nederland
Deventer heeft het het Worpplantsoen het oudste wandelpark van Nederland
Deventer heeft de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, de Athenaeumbibliotheek

Top 3 Oudste steden van Nederland

 

3. Utrecht

 

De archeologische opgraving van 1929. Het oostelijk deel van de Heilig Kruiskapel is zichtbaar welke was gelegen in het westelijk deel van het hoofdkwartier binnen het fort

De archeologische opgraving van 1929. Het oostelijk deel van de Heilig Kruiskapel is zichtbaar welke was gelegen in het westelijk deel van het hoofdkwartier binnen het fort

Op en rond het Domplein hebben de Romeinen rond 50 na Christus de basis voor de stad Utrecht hebben gelegd. Aan de oever van de Rijn bouwden ze het zgn. fort castellum Traiectum van hout en aarde. Dit was onderdeel van de verdedigingsgordel ‘limes’, langs de noordgrens van het Romeinse Rijk. Tussen 50 en 270 na Christus werd dit castellum vier maal herbouwd.

Wist u dat?
Utrecht was in het jaar 1808 kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk Holland, zoals Nederland destijds heette.

2. Maastricht

 

Maastricht - Romeinse opgravingen in Museumkelder Derlon

Maastricht – Romeinse opgravingen in Museumkelder Derlon

De naam Maastricht komt waarschijnlijk van de Latijnse naam Mosae Trajectum, wat doorwaadbare plaats in de Maas, betekent. Traiectum of Triecht werd ook voor de stad Utrecht gebruikt, vandaar dat de naam van de rivier. is toegevoegd. Maastricht hoort tot de steden die zich oudste stad van Nederland noemen, want aan de archeologische opgravingen zie we dat de stad al twintig eeuwen continu bewoond is.

1. Nijmegen

Gezicht op de Waal door Jan van Goyen in 1641

Gezicht op de Waal door Jan van Goyen in 1641

Nijmegen heeft een een zeer lange geschiedenis en die gaat wel meer dan 2000 jaar terug. Als het zgn. Ulpia Noviomagus Batavorum kreeg het het huidige Nijmegen rond het jaar 100 marktrechten, in 1230 werd het vrije rijksstad en in 1402 hanzestad. Nadat Nijmegen tussen 1655 en 1679 al eens een Illustere Academie, een instelling voor hoger onderwijs, huisvestte is de stad sinds de komst van de Radboud Universiteit in 1923 een universiteitsstad.

De Latijnse term Noviomagus lijkt op de Keltische woorden magos, wat ‘vlakte’ of ‘markt’ betekent en novio, ‘nieuw’. De Romeinen maakte hier je het Latijnse Noviomagus van. Ze gebruikte deze als toponiem om verschillende steden mee aan te duiden. Nijmegen werd Ulpia Noviomagus Batavorum genoemd. In de tijd van Karel de Grote heette de stad Numaga, dat mettertijd in Nieumeghen (‘Nieuw-megen’) of Nymegen veranderde.

Ook leuk, de steden die ‘verdwenen’ zijn:

  1. Burghorn kreeg stadsrechten in 1492, maar nooit ontwikkeld tot stad en is als buurtschap opgegaan in de bebouwde kom van Schagen.
  2. Delfshaven kreeg stadsrechten in 1825 en is als wijk opgegaan in Rotterdam.
  3. Gasperde kreeg stadsrechten in 1382 en in 1405 tijdens de Arkelse Oorlogen verwoest. Later werd hier het dorp Hagestein gesticht.
  4. Geyne kreeg stadsrechten in 1295 en werd in 1333 door de Hollanders verwoest en niet meer opgebouwd. Op deze plaats ligt nu Nieuwegein
  5. Hughevliet kreeg stadsrechten in de 13e eeuw en is verdronken in de golven.
  6. Niervaart kreeg stadsrechten in 1357 en is verdronken in de golven. Later werd op dezelfde plaats Klundert gesticht, dat eveneens stadsrechten kreeg.
  7. Reimerswaal kreeg stadsrechten in 1374 en is verdronken in de golven.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie