Dodelijkste vissen ter wereld – De top 10

Kubuskwal: dodelijkste vissen ter wereld
Kubuskwal: dodelijkste vissen ter wereld

Dodelijkste vissen ter wereld

Zie hier de meest dodelijke vissen die er in onze wateren rondzwemmen. Sommige zijn alleen gevaarlijk voor hun visgenoten en een aantal neemt ook wel eens een uitstapje naar de menselijke soort. Lees meer,


Lees hier ->>> meer over dieren op deze website.


Top 10 – Dodelijkste vissen ter wereld


10. Europese meerval

Europese meerval
Europese meerval

De meerval is een langgerekte vis met een afgeplatte bek, een vrijwel rolrond lichaam met een dikke buik en een zeer lange staart. Meervallen jagen ook vaak op watervogels zoals meerkoeten, amfibieën en kleine zoogdieren.


9. Torpediniformes

Torpediniformes
Torpediniformes

De sidderroggen jagen op betrekkelijk grote prooien die zij verdoven met een stroomschok uit hun elektrisch orgaan. De stroomroggen jagen op kleinere prooien en gebruiken hierbij waarschijnlijk niet hun elektrische orgaan. Roggen uit beide families gebruiken altijd hun vermogen om elektrische schokken af te geven ter verdediging.


8. Koraalduivel

Koraalduivel
Koraalduivel

De koraalduivel is een tropische vis die oorspronkelijk alleen in de wateren van de Indische en Grote Oceaan voorkwam. Vermoedelijk zijn ze door uitgezette huisdieren ook in de Caribische Zee en Noord-Atlantische kust van de Verenigde Staten terechtgekomen.

Hier vormen ze een groot gevaar voor andere vissen aangezien de koraalduivel alle jonge vissen eet. Er zijn zelfs speciale programma’s opgesteld om dit dier te bejagen in de gebieden waar hij van oorsprong niet thuishoort


7. Sidderaal

Sidderaal
Sidderaal

De sidderaal beschikt over de eigenschap stroomstoten te kunnen afgeven. Ze gebruiken deze stroomstoten, die om de 20-50 seconden opgewekt worden, wanneer ze zich bewegen, om de weg te vinden in het donkere water en om te jagen.

Volwassen dieren (met een lengte tot ruim 2 meter) kunnen spanningen genereren tot meer dan 860 volt bij een stroomsterkte van 1 ampère. Ter vergelijking: een stroomstoot uit een stopcontact van 220 volt bedraagt ca. 15 ampère.

Dit kan dodelijk zijn voor mensen. De stroomstoot van een sidderaal van 860 volt is ongeveer 1 ampère en is niet dodelijk voor mensen. Wel kan de stroomstoot van een sidderaal bijdragen aan een hartstilstand of aan verdrinking.


6. Piranha

Piranha
Piranha

De piranha’s zijn bekend om hun scherpe tanden en hun agressieve honger naar vlees. In werkelijkheid voeden de (vermeend) carnivore piranha’s zich voornamelijk met vis en met fruit dat in het water terechtkomt.

Enkel in het droge seizoen, wanneer voedsel schaars, de waterstand hinderlijk laag en het water troebel wordt, raken piranha’s bijzonder snel geagiteerd en agressief. In die periode eten ze wel degelijk alles wat hun voor de tanden komt, inclusief soortgenoten.


5. Stierhaai

Stierhaai
Stierhaai

Lees hier ->>> meer over dodelijke haaien op deze website.


4. Grote witte haai

Grote witte haai
Grote witte haai

Lees hier ->>> meer over dodelijke haaien op deze website.


Top 3 – Dodelijkste vissen ter wereld


3. Steenvis

Steenvis
Steenvis

De steenvis is een vleesetende vis met giftige stekels op de rug, die leeft op de zeebodem, gecamoufleerd als een steen. De rugvin bevat 14 stekels met daarin een bijzonder sterk neurotoxine. Hierdoor is de steenvis de gevaarlijkste giftige vis.

Het gif veroorzaakt zeer hevige pijn die ervoor kan zorgen dat iemand die gestoken is in een shock kan raken, of deels verlamd. Het is ook mogelijk dat het lichaamsdeel afsterft en geamputeerd moet worden. Dit is meestal het been omdat veel slachtoffers per ongeluk op een steenvis gaan staan.

Zonder medische hulp is het zelfs mogelijk dat de steek van de steenvis binnen een paar uur fataal is. Het gif kan onschadelijk worden gemaakt door warmte, daarom wordt een slachtoffer van een steenvissteek vaak in een heet bad gelegd.


2. Kogelvis

Kogelvis
Kogelvis

Bij gevaar maken deze vissen zich bolrond door water op te zuigen, waardoor ze een aantal malen groter worden dan normaal. De kogelvis is erg giftig door de aanwezigheid van tetrodotoxine, een verlammend neurotoxine.

Om die reden is de handel in en het serveren van kogelvis in Nederland bij de wet verboden. Het eten van kogelvis is in Japan nog steeds populair. Het eten van ‘fugu’ wordt er als een statussymbool gezien. De vis zelf draagt de status een delicatesse te zijn.


Zie hier de top 10 engste dieren ter wereld.


1. Kubuskwal

Kubuskwal: dodelijkste vissen ter wereld
Kubuskwal: dodelijkste vissen ter wereld

Het zijn solitair levende dieren met een sessiel (aan een ondergrond vastzittend) poliepstadium en vrijlevend medusestadium. Kubuskwallen zijn actief jagende dieren, die in hun bewegingen en omzwervingen binnen hun leefgebied wel met vissen te vergelijken zijn. Ze behoren daardoor tot het oceanisch nekton.

Ze zijn extreem giftig en sommige kubuskwallen zoals de Australische zeewesp en de Irukandji kunnen dodelijk zijn.


Zie hier ->>> de zwaarste vissen ter wereld op deze website.