Een goed doel steunen en minder belastingen betalen: zo werkt het

0
Een goed doel steunen en minder belastingen betalen: zo werkt het
Een goed doel steunen en minder belastingen betalen: zo werkt het

Een goed doel steunen en minder belastingen betalen: zo werkt het

Er zijn talloze organisaties, verenigingen en stichtingen die onze steun kunnen gebruiken. Die steun kan verschillende vormen aannemen, gaande van vrijwilligerswerk over het doneren van goederen tot een financiële gift.

Bij zogeheten giften kan je rekenen op een financieel steuntje in de rug. Je betaalt namelijk minder belastingen. We leggen uit hoe dit werkt en we maken ook een korte vergelijking met hoe dit in België is geregeld.


Lees hier ->>> meer tips op deze website…


Aftrek voor giften in Nederland

Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom men een gift doet. In de meeste gevallen heeft men een filantropisch, onzelfzuchtig doel. Men handelt niet uit eigenbelang, maar om anderen, de wereld en/of de dieren te helpen.

Toch wil dat niet zeggen dat een gift geen voordeel oplevert. Het is namelijk zo dat giften fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland en België.

In Nederland wordt een gift heel ruim geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om een geldsom die wordt gegeven aan bijvoorbeeld een ANBI (algemeen nut beogende instelling), maar ook om goederen die aan een goed doel worden geschonken.

En zelfs om vrijwilligerswerk waarbij je geen vergoeding krijgt voor de gemaakte kosten. In dergelijke gevallen is het soms mogelijk om van een aftrek te genieten in de aangifte inkomstenbelasting. Dan betaal je minder belastingen.


Voorwaarden voor de aftrek voor giften in Nederland

Niet alle giften leveren een aftrek op. Zo moet de gift zijn gedaan aan een vereniging, aan een SBBI (steunstichting sociaal belang behartigende instelling), aan een ANBI of aan een culturele ANBI.

Een voorbeeld van een organisatie die in aanmerking komt, is UNICEF. UNICEF is opgericht in de schoot van de Verenigde Naties en zet zich in voor het welzijn van kinderen.

Deze organisatie is vaak snel ter plaatse bij rampen en oorlogen en doet er alles aan om kinderen en hun families te helpen. In 1965 won de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede.

Houd er rekening mee dat er in Nederland een onderscheid wordt gemaakt tussen periodieke giften en gewone giften. Zo is een gewone gift aan een vereniging niet aftrekbaar, maar een periodieke gift aan een vereniging is dat wel.

Anderzijds is een periodieke gift aan een SBBI niet aftrekbaar, maar een gewone gift wel. Voor een (culturele) ANBI geldt dit onderscheid niet: zowel periodieke als gewone giften zijn aftrekbaar.

Opdat er sprake is van een periodieke gift moet de gift minstens vijf jaar achter elkaar zijn overgemaakt naar dezelfde vereniging of stichting. Er moet ook rekening worden gehouden met een drempel en een maximum voor gewone giften.


Belastingvermindering ook doneren

Het belastingvoordeel is natuurlijk mooi meegenomen, maar niet voor iedereen is dat even belangrijk. Sommige mensen handelen louter filantropisch of altruïstisch en hoeven helemaal geen belastingvoordeel.

Daarom bieden organisaties als UNICEF een mooie oplossing: je doneert een bepaald bedrag en schenkt ook het belastingvoordeel aan UNICEF. Hierdoor is het mogelijk om nog meer kinderen te helpen.


Verschil met de belastingvermindering in België

De manier waarop giften fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland, verschilt duidelijk met de situatie in België.

Zo wordt er in België geen onderscheid gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften. Er geldt enkel een drempelbedrag per jaar: de gift moet minstens 40 euro per vereniging per kalenderjaar bedragen.

Het maakt niet uit of dit bedrag ineens is gegeven of in deeltjes. Dit levert dan een belastingvermindering van 45% op. Gedoneerde goederen komen in België niet in aanmerking.


 

Geef een reactie