Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

0
898
Één op de tien leraren wordt gepest op het werk
Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

Één op de tien leraren wordt gepest op het werk.

Dat er gepest wordt, dat weten we. Maar dat onze leraren en onderwijsgevend personeel het zo hard te verduren heeft wisten wij nu ook weer niet. Zij worden gepest door hun ‘klanten’ te weten de schoolgaande jeugdigen. Collega’s onderling houden zeker ook wel van een pesterijtje: bijna 12% van de vuilnismannen, bijna 11% van de fabrieksarbeiders en ruim 9% van de vrachtwagenchauffeurs wordt door collega’s gepast volgens het CBS.

Één op de tien leraren wordt gepest op het werk
Één op de tien leraren wordt gepest op het werk
leraren

Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

Ruim één procent van alle Nederlandse werknemers wordt structureel gepest
Gelukkig zijn de meeste meldingen over pesten slechts incidenten. Het echte en hardnekkig pesten door collega’s en leidinggevenden overkomt 1,2 procent van onze werknemers. Het langdurig en bij tijd en wijle gericht en systematisch treiteren door externe relaties en klanten komt bij 0,6 procent van de Nederlandse werknemers voor. De uitschieters bij langdurig en systematisch pesten zijn ook hier weer de leraren met 1,2 procent en 1,3 procent de mensen werkzaam in vervoer en opslag.

Tabel: Aandeel werknemers die worden gepest door klanten naar bedrijfstak in procenten

Onderwijs9.7
Vervoer en opslag9.4
Horeca8.3
Cultuur & sport en recreatie7.5
Verhuur en handel onroerend goed7.4
Gezondheids- en welzijnszorg7.4
Openbaar bestuur/overheidsdiensten6.8
Verhuur en overige zakelijke diensten6.1
Handel5.5
Waterbedrijven en afvalbeheer5.1
Informatie en communicatie2.4
Overige dienstverlening2.4
Bouwnijverheid2.3
Financiële dienstverlening2.1
Specialistische zakelijke diensten2.1
Industrie2
Landbouw & bosbouw en visserij0.9

Tabel: Aandeel werknemers die gepest worden door collega’s

Waterbedrijven en afvalbeheer11.9
Industrie10.6
Vervoer en opslag9.4
Horeca9.1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten8.7
Verhuur en overige zakelijke diensten8.4
Handel8.3
Verhuur en handel onroerend goed7.9
Landbouw & bosbouw en visserij7.7
Bouwnijverheid7.5
Cultuur & sport en recreatie7.2
Informatie en communicatie6.8
Gezondheids- en welzijnszorg6.7
Onderwijs6.3
Specialistische zakelijke diensten6.2
Financiële dienstverlening5
Overige dienstverlening4.2

De resultaten in deze tabel zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO. De minister van Binnenlandse Zaken laat jaarlijks bijhouden hoe vaak agressie op de werkvloer voorkomt in publieke functies en of er voldoende maatregelen daartegen genomen worden. In oktober 2015 verschijnt weer een Monitor Veilige Publieke Taak, samengesteld door TNO.

Geef een reactie