Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

Één op de tien leraren wordt gepest op het werk
Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

Één op de tien leraren wordt gepest op het werk.

Dat er gepest wordt, dat weten we. Maar dat onze leraren en onderwijsgevend personeel het zo hard te verduren heeft wisten wij nu ook weer niet. Zij worden gepest door hun ‘klanten’ te weten de schoolgaande jeugdigen.

Collega’s onderling houden zeker ook wel van een pesterijtje: bijna 12% van de vuilnismannen, bijna 11% van de fabrieksarbeiders en ruim 9% van de vrachtwagenchauffeurs wordt door collega’s gepast volgens het CBS.


Lees hier ->>> meer over werk op deze website.


Één op de tien leraren wordt gepest op het werk

Ruim één procent van alle Nederlandse werknemers wordt structureel gepest
Gelukkig zijn de meeste meldingen over pesten slechts incidenten. Het echte en hardnekkig pesten door collega’s en leidinggevenden overkomt 1,2 procent van onze werknemers.

Het langdurig en bij tijd en wijle gericht en systematisch treiteren door externe relaties en klanten komt bij 0,6 procent van de Nederlandse werknemers voor.

De uitschieters bij langdurig en systematisch pesten zijn ook hier weer de leraren met 1,2 procent en 1,3 procent de mensen werkzaam in vervoer en opslag.


Zie hier de Top 25 best ontwikkelde openbare onderwijssystemen 2022.


Tabel: Aandeel werknemers die worden gepest door klanten naar bedrijfstak in procenten

Onderwijs 9.7
Vervoer en opslag 9.4
Horeca 8.3
Cultuur & sport en recreatie 7.5
Verhuur en handel onroerend goed 7.4
Gezondheids- en welzijnszorg 7.4
Openbaar bestuur/overheidsdiensten 6.8
Verhuur en overige zakelijke diensten 6.1
Handel 5.5
Waterbedrijven en afvalbeheer 5.1
Informatie en communicatie 2.4
Overige dienstverlening 2.4
Bouwnijverheid 2.3
Financiële dienstverlening 2.1
Specialistische zakelijke diensten 2.1
Industrie 2
Landbouw & bosbouw en visserij 0.9

Zie hier de Top 10 beste landen voor thuiswerkers 2022.


Tabel: Aandeel werknemers die gepest worden door collega’s

Waterbedrijven en afvalbeheer 11.9
Industrie 10.6
Vervoer en opslag 9.4
Horeca 9.1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 8.7
Verhuur en overige zakelijke diensten 8.4
Handel 8.3
Verhuur en handel onroerend goed 7.9
Landbouw & bosbouw en visserij 7.7
Bouwnijverheid 7.5
Cultuur & sport en recreatie 7.2
Informatie en communicatie 6.8
Gezondheids- en welzijnszorg 6.7
Onderwijs 6.3
Specialistische zakelijke diensten 6.2
Financiële dienstverlening 5
Overige dienstverlening 4.2

De resultaten in deze tabel zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

De minister van Binnenlandse Zaken laat jaarlijks bijhouden hoe vaak agressie op de werkvloer voorkomt in publieke functies en of er voldoende maatregelen daartegen genomen worden. In oktober 2015 verschijnt weer een Monitor Veilige Publieke Taak, samengesteld door TNO.


Zie hier de Top 10 MBO opleidingen met hoogste startsalaris 2022.