Gelukkigste Nederlanders zijn de zelfstandigen

0
Gelukkigste Nederlanders zijn de zelfstandigen
Gelukkigste Nederlanders zijn de zelfstandigen

Gelukkigste Nederlanders zijn de zelfstandigen

We zijn best wel gelukkig met zijn allen in Nederland. Maar de één is toch wel wat gelukkiger als de ander. En het allergelukkigst zijn de zelfstandigen. Dit leren we van het het Centraal Bureau Statistieken. lees meer over de gelukkige Nederlander…


Lees hier->>> meer interessante artikelen over geluk op deze website…


Gelukkigste Nederlanders zijn de zelfstandigen

Bijna negen op de tien volwassenen in Nederland zeggen gelukkig te zijn en slechts drie procent is ongelukkig. Het percentage mensen in Nederland dat gelukkig is, is sinds 2013 stabiel. Werk je, dan ben  je vaker gelukkig dan uitkeringsontvangers.

Dit onderzoek is gebaseerd op de Enquête Sociale samenhang en Welzijn, die in 2017 is gehouden.  Ruim zeven duizend mensen deden mee. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan hoe gelukkig zij waren.

Bij een score van 7 of hoger spreken we van ‘gelukkig’, bij een score van 5 of 6 is dat ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij scores van 1 tot en met 4 betekent ‘ongelukkig’.


Geluk, gezondheid, relaties, werk

Zowel de mannen als de vrouwen gaven aan in 2017 even gelukkig te zijn, net zoals de jongeren en de ouderen.

Heb je een Nederlandse achtergrond dan is de kans dat je gelukkig bent groter dan de dames en heren met met een niet-westerse migratieachtergrond.

Overigens zijn de mensen met een westerse migratieachtergrond even vaak gelukkig als de mensen met een Nederlandse achtergrond.

Hoogopgeleiden zijn dan wel weer vaker gelukkig dan laagopgeleiden. Uit dit CBS-onderzoek blijkt verder dat vooral een goede gezondheid en sociale relaties sterk samenhangen met het gevoel van geluk. Ook het hebben van werk draagt lekker bij aan je geluk.


Zie hier de Top 7 beroepen met de meeste vacatures in Nederland 2022.


Uitkeringsontvangers acht keer zo vaak ongelukkig als werkenden

Iets meer dan negen op de tien mensen met betaald werk voelden zich gelukkig in 2017, van de uitkeringsontvangers iets meer dan 60 procent. Van de uitkeringsontvangers zegt ongelukkig te zijn.

Dat ze minder vaak gelukkig zijn dan werkenden, hangt samen met hun gezondheid, hun financiën en hun dagelijkse bezigheden.

Het verschil in huishoudensinkomen is minder van belang voor het verschil in ervaren geluk, net als de lagere tevredenheid met het sociale leven van uitkeringsontvangers.

Waar 84 procent van de werkenden tevreden is met het werk, is net iets meer dan de helft van de uitkeringsontvangers tevreden met de dagelijkse bezigheden.

Voor tevredenheid met de financiën van het huishouden zijn de verschillen groter: van de werkenden is 80 procent hierover tevreden, van de uitkeringsontvangers 36 procent.

Gelukkig Om het even Ongelukkig
Zelfstandige 91% 7% 2%
Werknemer 91% 8% 1%
Student 88% 9% 3%
Gepensioneerde 87% 11% 2%
Uitkeringsontvanger 63% 25% 12%

Mensen die arbeidsongeschikt zijn minder vaak gelukkig dan werklozen

Je mag dan wel een uitkering ontvangen, maar er zijn binnen deze groep echt wel verschillen waar te nemen.

Van alle arbeidsongeschikten zegt maar zo’n 59 procent gelukkig te zijn. Bij de werklozen is nog steeds 82 procent gelukkig. Zo zie je maar weer dat geluk ook van alles te maken heeft met gezondheid.


Zie hier de Top 10 meest favoriete werkgevers van Nederland 2022 volgens Graspr.


Zelfstandigen tevredener met hun werk dan werknemers
Werknemers zijn overigens even vaak gelukkig als zelfstandigen, hoewel zelfstandigen vaker tevreden zijn met hun werk dan werknemers.

Zelfstandigen zijn even vaak tevreden met hun financiële situatie, maar maken zich wel vaker zorgen over hun financiële toekomst dan werknemers.


Zie hier: als kind het strand bezoeken maakt je gelukkiger als volwassene.


Geef een reactie