Gewelddadige videospelletjes maken agressief, niet crimineel

Gewelddadige videospelletjes maken agressief, niet crimineel

Of gewelddadige videospelletjes agressief maken en leiden tot gewelddadig en crimineel gedrag is al jarenlang onderwerp van gesprek en onderzoek. De APA (American Psychological Association) onderzocht hiervoor 300 artikelen over gewelddadige videospelletjes tussen 2003 en 2013. En ja hoor: je wordt er agressief van, maar verder valt het wel mee.

Gewelddadige videospelletjes maken agressief, niet crimineel
Gewelddadige videospelletjes maken agressief, niet crimineel
>

Gewelddadige videospelletjes maken agressief, niet crimineel

 

“The research demonstrates a consistent relation between violent video game use and increases in aggressive behaviour, aggressive cognitions and aggressive affect, and decreases in pro-social behaviour, empathy and sensitivity to aggression,”

 

Wel agressief, niet crimineel gewelddadig

Uit de periode 2005 tot en met 2013 zijn uit de stapel van 300 170 artikelen geselecteerd door de APA die handelden over gewelddadige videospelletjes gebaseerd op 31 toetsbare wetenschappelijke criteria.

Dr. Mark Appelbaum: ‘Scientists have investigated the use of violent video games for more than two decades but to date, there is very limited research addressing whether violent video games cause people to commit acts of criminal violence.’

Overigens is er niet één specifieke oorzaak die leidt tot agressief gedrag, het is een opeenstapeling van diverse risicofactoren die iemand agressief maken. Een gewelddadig videospelletje alleen is niet voldoende.

Volgens Appelbaum is nader onderzoek zeer zeker wel gewenst. Er zou moeten worden onderzocht in hoeverre er samenhang is tussen het spelen van de gewelddadig spelletjes en bijvoorbeeld depressies en criminaliteit. Zoals gewoonlijk zijn alle verbanden en relaties tussen de spelletjes, agressiviteit en criminaliteit allemaal net wat ingewikkelder als sommige simpele zielen ons willen doen geloven.

De APA vindt wel dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het spelen van spelletjes als Modern Warfare door de kroost. Kinderen zouden minder dit soort videospelletjes moeten spelen en meer met toezicht van papa en mama.

Daarbij vindt de APA dat er een beter systeem moet komen om de gewelddadigheid van de spelletjes duidelijk te maken. Leeftijd alleen is niet afdoende, de mate van gewelddadigheid komt niet genoeg tot uiting.