Grootse walvissen ter wereld – De top 10

0
Blauwe vinvis - Top 10 zwaarste dieren ter wereld
Blauwe vinvis - Top 10 zwaarste dieren ter wereld

Grootse walvissen ter wereld – De top 10

Vanaf tien meter lang tot wel 30 meter, zo groot kunnen walvissen worden. De grootse weegt soms wel 170.000 kilo. Er zijn er die wel twee uur onder water kunnen blijven en tot 3.000 meter diep duiken op zoek naar voedsel. Ongelooflijke getallen. Lees hier meer over grote walvissen.


Lees hier ->>> meer over andere dieren op deze website.


Top 10 – Grootse walvissen ter wereld


10. Dwergvinvis – 10,5 meter

Dwergvinvis
Dwergvinvis

De dwergvinvis meestal zwart, donkergrijs of zelfs lichtpaars van kleur. Dwergvinvissen zijn een soort baleinwalvissen en eten andere vissen. Ze worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen, afhankelijk van waar ze wonen. De ene groep is de noordelijke dwergvinvis en de andere de antarctische dwergvinvis.

Dwergvinvissen kunnen gemiddeld tussen de 40 en 50 jaar oud worden. Ze zijn in staat om maar liefst 20 minuten per keer in het water te duiken voordat ze naar boven moeten om lucht te halen.


9. Brydevinvis – 14 meter

Brydevinvis
Brydevinvis

De Brydevinvis isvernoemd naar John Bryde. Deze Noor die heeft bijgedragen aan de oprichting van het eerste walvisstation in Zuid-Afrika. De walvissen van Bryde zijn vaak te vinden voor de kust van Zuid-Afrika. Ook zijn ze te zien in Mexico, het Caribisch gebied, Hawaï en Californië. De grijsgekleurde Brydevinvis kan tot bijna 15 meter lang uitgroeien en tot 25 ton wegen.


8. Grijze walvis – 15 meter

Grijze walvis
Grijze walvis

De grijze walvis trekt jaarlijks tussen het voedselgebied en het gebied waar de jongen ter wereld komen. De walvis kan een lengte bereiken van 13 tot 15 meter, een gewicht van 14 tot 35 ton en een leeftijd tussen de 50 en 60 jaar.

Er bestaan nog twee Pacifische populaties van de grijze walvis. Dit is een kleine, sterk bedreigde, die tussen de Ochotskzee en zuidelijk Korea trekt, en een grote, die tussen de wateren voor de kusten van Alaska en Neder-Californië pendelt. Een derde populatie, de Noord-Atlantische, is in het begin van de 18e eeuw door overbejaging tot uitsterven gebracht.


7. Noordse vinvis – 16 meter

Noordse vinvis
Noordse vinvis

De Noordse vinvis weegt ongeveer twintig tot vijfentwintig ton en heeft een gemiddelde kop-romplengte van 12 tot 16 meter. De Noordse vinvis komt voor in alle oceanen, maar is zeldzaam in tropische gebieden. Hij heeft een voorkeur voor open zee en diepzee.


6. Bultrug – 16 meter

Bultrug
Bultrug

De bultrug staat bekend om het gezang dat de mannetjes in de paartijd laten horen en dat dagenlang kan duren. Bij walvisspotters en toeristen zijn bultruggen populair om hun spectaculaire vertoningen aan de wateroppervlakte.

Elk jaar leggen bultrugpopulaties duizenden kilometers af wanneer ze migreren van de koude, voedselrijke poolstreken naar warmere wateren om daar te paren en te kalven.


Top 5 – Grootse walvissen ter wereld


5. Groenlandse walvis – 18 meter

Groenlandse walvis
Groenlandse walvis

De Groenlandse walvis bevolkt het koude Noordpoolwater en de subarctische zeeën aan de rand van het pakijs, dat het dier volgt met de seizoenen. Hij leeft er in ondiep water dicht bij land. Zo nu en dan wordt een dier gezien dat zich vrij ver van zijn eigenlijke leefgebied vandaan bevindt, onder meer langs de Nederlandse en Belgische kust. De walvis kan meer dan 200 jaar oud worden.


4. Noordkaper – 18,3 meter

Noordkaper
Noordkaper

Naar schatting waren er rond het begin van de twintigste eeuw nog enkele honderden individuen. Recent onderzoek heeft vastgesteld dat alle huidig levende exemplaren afstammen van vijf vrouwtjes.

Door de trage voortplanting brengt een vrouwtje hooguit één keer per drie jaar een jong ter wereld. Dit houdt in dat er vier à vijf jongen per jaar worden geboren.


Top 3 – Grootse walvissen ter wereld


3. Potvis – 20,5 meter

Potvis
Potvis

De potvis voedt zich onder andere met reuzeninktvissen, enorme pijlinktvissen. Deze vangt hij tot op 3000 meter diepte. Potvissen jagen soms in groepen waarbij elk exemplaar zijn eigen, afwisselende taak heeft.

Een potvis beschikt over 3.000 kg bloed, waarin voldoende zuurstof kan worden opgeslagen om tot twee uur onder water te blijven. Een potvis eet gemiddeld per dag drie procent van zijn eigen lichaamsgewicht aan prooidieren. Een afvalproduct uit de darmen van potvissen, amber, wordt gebruikt bij de productie van parfum. Het dier komt voor in alle wereldzeeën.


2. Gewone vinvis – 27,5 meter

Gewone vinvis
Gewone vinvis

De vinvis heeft een donkergrijze rug, inclusief de borst- en staartvinnen. De rugvin heeft een holle achterrand en staat relatief ver naar achteren, op twee derde van de rug. Het dier heeft 55 tot 100 keelgroeven.

Het is een relatief lange en slanke walvis met een kenmerkende rugvin, die zichtbaar wordt vlak nadat het dier aan de oppervlakte is gekomen om te ademen. De ademwolk bestaat uit een enkele, vijf meter hoge kolom. Tijdens het duiken komt de staartvin niet boven het water uit.

De vinvis komt in alle wereldzeeën voor. Rond Europa is hij te vinden in de Golf van Biskaje en in de Middellandse Zee. Het aantal wordt geschat op ongeveer 60 tot 90 duizend exemplaren.


1. Blauwe vinvis – 30 meter

Blauwe vinvis -mGrootse walvissen ter wereld
Blauwe vinvis -mGrootse walvissen ter wereld

De blauwe vinvis is het grootste dier dat op aarde leeft en kan tot 150-170 ton zwaar worden. De blauwe vinvis komt voor in alle wereldzeeën. Het is een soort die leeft op open zee.

De meeste exemplaren leggen trektochten af van duizenden kilometers, van de voedselgebieden rond de polen naar de voortplantingsgebieden rond de evenaar. Het gedrag van de blauwe vinvis is nog deels onbekend, omdat het dier lastig te bestuderen is.