, , ,

Grootste bedreigingen voor de mensheid 2020 – De top 5

Grootste bedreigingen voor de mensheid 2020

Grootste bedreigingen voor de mensheid 2020 – De top 5

Future Earth vroeg wetenschappers wereldwijd wat volgens hen de vijf grootste bedreigingen voor de mensheid zijn. Het lastige is wel dat al deze bedreigingen met elkaar  verband houden. Meer dan één derde van de 222 wetenschappers wijst dan ook op deze samenhang. Dit zou op termijn kunnen leiden ‘…tot een wereldwijde systeemcrisis.’ Lees meer…


Lees hier _>>> meer interessante artikelen over natuur op deze website…


Grootste bedreigingen voor de mensheid 2020 – De top 5

De wetenschappers konden kiezen uit 30 thema’s. Zij zorgden voor de volgende ranglijst:

1. De klimaatcrisis
2. Extreme weersomstandigheden van orkanen tot hittegolven
3. Achteruitgang van de biodiversiteit en belangrijke ecosystemen
4. Voedselzekerheid
5. Afnemende zoetwatervoorraden

Alles hangt met alles samen. Vrij vertaald uit het rapport: Extreme hittegolven versnellen opwarming van de aarde.

Hierdoor worden grote hoeveelheden opgeslagen koolstof vanuit aangetaste ecosystemen naar de atmosfeer getransporteerd. Dit kan tegelijkertijd zorgen voor waternood en voedselschaarste.

Het verlies van biodiversiteit verzwakt ook het vermogen om extreme temperaturen te temperen. Hierdoor komt onze voedselzekerheid in gevaar.


Zie hier de Top 10 meest bedreigde regio’s 2023 wat betreft schaderatio in Europa.


173 wetenschappers gaven zelf ook nog extra bedreigingen aan. Denk aan de erosie van maatschappelijk vertrouwen en waarden, verslechtering van de sociale infrastructuur en toenemende ongelijkheid.

Ook het toenemende nationalisme en overbevolking zijn benoemd. Bijzonder is wat de Top 5 niet heeft gehaald. Denk aan een nucleaire oorlog of een economische crisis.

CEO’s en politici hebben in een soortgelijk onderzoek in januari 2020 door het World Economic Forum dezelfde vijf bedreigingen aangewezen.


Bron en meer informatie: Humanity’s greatest risk: Cascading impacts of climate, biodiversity, food, water crises: scientists, Eurekalert, 6 februari 2020