10 Grootste bedrijfsrisico’s 2021 – volgens verzekeraar Allianz

0
10 Grootste bedrijfsrisico's 2021
10 Grootste bedrijfsrisico's 2021

Grootste bedrijfsrisico’s 2021

Allianz is wereldwijd een hele grote verzekeraar. Zij moeten dus voor het afsluiten van een polis de risico’s heel goed inschatten welke risico’s hier tegenover staan. Zie hier de grootste bedrijfsrisico’s voor het komende jaar van dit bedrijf.


Lees hier ->>> meer over het bedrijfsleven op deze website.


Top 10: Grootste bedrijfsrisico’s 2021

Bron: Allianz Risk Barometer


1. Bedrijfsschade (41 procent)

Dit inclusief supply chain problemen. Producten kunnen niet worden gemaakt omdat bijvoorbeeld onderdelen er niet zijn omdat het leverende land ‘op slot zit.

2. Pandemie-uitbraak (40 procent)

Denk aan de gezondheidsproblemen en een tekort aan personeel. Ook vervoer kan (tijdelijk) worden stilgelegd.

3. Cyber problemen (40 procent)

Denk aan problemen als hacking, IT problemen, datalekken, boetes en aansprakelijkheid.

4. Marktontwikkelingen (19 procent)

Hier gaat het om snelle toe- en afname van de vraag, verhoogde concurrentie met nieuwkomers, fusies en overnames en algehele marktstagnatie.

5. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (19 procent)

De overheden komen met extra en nieuwe regelgeving, economische sancties, protectionisme, Brexit en bijvoorbeeld desintegratie van Eurozone.

6. Natuurrampen (17 procent)

Denk aan storm, overstromingen, droogte en aardbevingen.

7. Brand, explosie (16 procent)

8. Macro-economische ontwikkelingen (16 procent)

Denk aan stevige bezuinigingsprogramma’s, stijging van grondstofprijzen, deflatie en inflatie.

9. Klimaatverandering (13 procent)

Toenemende onvoorspelbaarheid van het weer.

10. Politieke risico’s en geweld (11 procent)

Hier gaat het om oorlog, terrorisme en rellen.