, , ,

Grootste dinosauriërs ter wereld

Argentinosaurus

Grootste dinosauriërs ter wereld

Wat waren ze groot ooit. Vleugels van 15 meter breed, beesten van dertig meter lang. Het is niet zo vreemd dat ze het uiteindelijk niet hebben gered. Ze waren te lomp, te groot en te onhandig om lang op deze aardbol rond te lopen. Hieronder een selectie van hele grote dinosauriërs.


Lees hier → meer over dieren op deze website.


Grootste dinosauriërs ter wereld


De grootste herbivoor is de Argentinosaurus

Argentinosaurus

Argentinosaurus

Argentinosaurus is een geslacht van zeer grote plantenetende sauropode dinosauriërs, behorend tot de groep der Titanosauria, dat 95 miljoen jaar geleden op het eind van het Vroege Krijt, leefde in het gebied van het huidige Argentinië.Argentinosaurus is een reusachtige sauropode.

Wegens de onvolledigheid van het materiaal is het moeilijk gebleken een precieze schatting te maken van de lichaamsomvang. De oorspronkelijke beschrijvers zagen er in hun artikel van af een exact getal te noemen. In persberichten had men het echter wel over de grootste sauropode die ooit ontdekt was.

In 1994 deed Gregory S. Paul, die zich gespecialiseerd had in het conceptueel reconstrueren van dinosauriërskeletten, in een artikel met de weinig terughoudende titel Big Sauropods – Really, Really Big Sauropods een eerste poging en noemde een lengte van dertig à vijfendertig meter bij een gewicht van tachtig tot honderd ton.


De grootste carnivoor is de Spinosaurus

Spinosaurus

Spinosaurus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinosaurus_BW2.png#/media/File:Spinosaurus_BW2.png

Spinosaurus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs, behorend tot de Spinosauroidea, dat tijdens het midden van het Krijt leefde in het gebied van het huidige Egypte.

Gregory S. Paul kwam in 1988 in zijn Predatory Dinosaurs of the World tot een schatting van vijftien meter. Omdat hij aannam dat Spinosaurus een stuk eleganter gebouwd was en een relatief langere staart bezat dan Tyrannosaurus, schatte hij het gewicht losjes op zo’n vijf ton.

Paul ging uit van een 13,5 tot 14 meter lengte voor de botten van de wervelkolom en telde daar een 10% bij op voor de tussenwervelschijven. Het exemplaar van het holotype was echter nog niet volgroeid. Het kaakfragment dat erbij gevonden werd, duidt op een schedellengte van een kleine anderhalve meter.

De latere vondsten uit Afrika, ook niet compleet, komen in grootte hierin vaak overeen: MNHN SAM 124 is ongeveer even lang als het holotype. Kaakfragment MSNM V4047 is echter aanzienlijk groter.


De grootste raptor is de Utahraptor

Utahraptor

Utahraptor

Door Fred Wierum – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63257526

Utahraptor is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs, behorend tot de groep van de Deinonychosauria, dat tijdens het vroege Krijt, zo’n 125 miljoen jaar geleden, leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika. De enige benoemde soort is Utahraptor ostrommaysorum.

Kirkland schatte de lengte in 1993 op een kleine zeven meter, het gewicht op bijna een halve ton. Gregory S. Paul hield het in 2010 voor de soort op een volwassen lengte van 5,5 meter en een gewicht van driehonderd kilogram.

Britt meldde echter in 2001 een enkele losse staartwervel die tweemaal zo lang zou zijn als de overige. Dit zou dus een dier suggereren van tien tot elf meter lang en een gewicht van twee à drie ton. In de literatuur blijft men echter een lengte van vijf à zes meter aanhouden.

De wervel is immers onbeschreven en juist bij staartwervels, die bij deinonychosauriërs naar achteren eerst flink in grootte toenemen en daarna afnemen, kan een vergissing over de precieze positie in de staart de relatieve lengte sterk vertekenen, nog afgezien van de misleidende effecten van mogelijke vergroeiing, beschadiging en accretie.


De grootste tyrannosaurus is de Tyrannosaurus Rex

<yoastmark class=

Tyrannosaurus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs. Tyrannosaurus behoort tot de groep van de Tyrannosauridae en leefde ongeveer zeventig tot zesenzestig miljoen jaar geleden, tijdens het late Krijt, in het westelijk deel van het huidige Noord-Amerika.

CMN 9380, het holotype, had bij leven een lengte van ongeveer 12,4 meter en een gewicht van 4,7 ton. De latere vondsten omvatten echter nog grotere skeletten: Sue (FMNH PR2081) en Peck’s rex (MOR 980) zijn ongeveer 12,8 meter lang.

Hun gewicht lag rond de 5,6 ton. Behalve de skeletten zijn er echter ook nog fragmenten gevonden en de relatief grootste daaronder, een 81 centimeter lang stuk bovenkaak, het in 1977 gevonden maxillafragment UCMP 118742, wijst op exemplaren die een 12% langer zijn.

Die zouden dan een lengte bereiken van 14,4 meter en een gewicht van acht à negen ton.[46] Iets kleiner, 14,1 meter, is de geschatte grootte van een skelet dat nog in preparatie is, de in 2000 gevonden C-rex of Celeste. Extrapolatie vanuit fragmenten is bij Tyrannosaurus echter geen erg betrouwbare schattingsmethode doordat het dier in zijn proporties nogal variabel was.

Dit leidde bijvoorbeeld bij MOR 980 tot de oorspronkelijke schatting van 21 meter; dit individu had een afwijkend breed bekken.


De grootste krokodil is de Sarcosuchus

Sarcosuchus

Sarcosuchus

By Rhunevild – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68911075

Sarcosuchus werd volgens een schatting van Sereno uit 2001 elf à twaalf meter lang en acht ton zwaar.

De studie uit 2001 maakte een extrapolatie uit de lengte van de schedel van het holotype van 1,6 meter door de bekende proporties toe te passen van de huidige zeekrokodil en gaviaal en kwam zo uit op een lichaamslengte van 11,65 meter. Dat maakt Sarcosuchus tot een van de grootste “krokodillen” uit de wereldgeschiedenis, misschien zelfs de allergrootste bekende.

Vergeleken met zijn massieve afgeplatte romp was zijn hoofd nog vrij klein. Daarbij moet echter bedacht worden dat geen van deze reuzensoorten van een compleet skelet bekend is en dat de schattingen vaak uiteenlopen.


De grootste slang is de Titanoboa

Titanoboa

Titanoboa

By Nobu Tamura email:nobu.tamura@yahoo.com www.palaeocritti.com – own work http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:2009_palaeo_NT.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8879916

Titanoboa of Titanoboa cerrejonensis is een uitgestorven slang behorend tot de reuzenslangen (Boidae). Titanoboa leefde tijdens het Paleoceen in het gebied van het huidige Colombia.

De grootste wervel had een breedte van 124 millimeter. Volgens de beschrijvers had Titanoboa een geschatte lengte van dertien meter en een geschat gewicht van 1.135 kilogram (2500 pound), wat de soort tot de grootste bekende landslang zou maken.

Tot nu toe was dat Chubutophis geweest die volwassen een lengte van twaalf meter gehad moet hebben. Het dier zou op zijn dikste punt een kleine meter in doorsnee zijn geweest. Volgens de beschrijvers kon een poikilotherm (“koudbloedig” met omgevingsafhankelijke lichaamstemperatuur) dier als een boa slechts door een bijzonder warm klimaat zo groot worden, met een gemiddelde jaarlijkse temperatuur van 30-34 C°, tien graden hoger dan de tropen nu.


Dinosaurus met de grootste spanwijdte is de Quetzalcoatlus

Quetzalcoatlus

Quetzalcoatlus

Door ДиБгд op de Russischtalige Wikipedia – Verplaatst vanaf ru.wikipedia naar Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2460582

Quetzalcoatlus is een monotypisch geslacht van pterosauriërs, behorend tot de groep van de Pterodactyloidea, dat tijdens het late Krijt leefde in het gebied van het huidige Noord-Amerika. De enige benoemde soort is Quetzalcoatlus northropi.

Lawson probeerde door extrapolatie een schatting van de vleugelspanwijdte te maken. Door de proporties van Pterodactylus te gebruiken kwam hij uit op een spanwijdte van elf meter.

Nam hij echter de vleugellengte van het kleine exemplaar en liet die allometrisch toenemen in de mate waarin ook exemplaren van Pteranodon en Dsungaripterus tijdens hun groei hun vleugels vergrootten, dan was de uitkomst 15,5 meter.

Vergeleek hij de relatieve vleugellengte van pterosauriërsoorten onderling, die volgens zijn toenmalige gegevens toenam met de grootte van de soort, dan was het resultaat een vlucht van 21 meter. Lawson koos voorzichtig voor de middelste schatting.

Die was al spectaculair genoeg: 15,5 meter zou Quetzalcoatlus verreweg het grootste bekende vliegende dier uit de wereldgeschiedenis maken.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie