, , ,

Grootste genieën aller tijden, een top 50

De grootste genieën aller tijden

Grootste genieën aller tijden, een top 50

Natuurlijk, natuurlijk, heel discutabel is deze lijst met de grootste genieën aller tijden. Maar het is een lijst, en wat voor één. Er staan aardig wat mensen op waarmee je prima een avondje in de kroeg had willen doorbrengen en even om een handtekeningetje had willen vragen.

De enige dame staat op nummer 10: Madame Curie van het polonium en radium. Verder is het gewoon genieten van deze lijst met de grootste genieën aller tijden.


De top 50 grootste genieën aller tijden

Zie hier ->>> de zeven regels voor grote ideeën op deze website.


50. Wilhelm von Humboldt

(Potsdam, 22 juni 1767 – Slot Tegel bij Berlijn, 8 april 1835)

Wilhelm von Humboldt, grootste genieën aller tijden

Wilhelm von Humboldt

Wie? Ja wie kent ‘m niet: Wilhelm van Humboldt. Von Humolt was een Duits taalwetenschapper, filosoof en staatsman.

Op de website van het Humanistische Canon kunnen we over hem lezen: “Theoretisch werkt hij de notie van Bildung uit. Bildung betekent de ontplooiing van alle krachten van de persoon in ontmoeting met de klassieke wereld van kunst, literatuur en toneel. In de praktijk probeert Von Humboldt zijn ideaal te realiseren door het dienen van de publieke zaak. Als Pruisisch diplomaat en staatsman van Europese allure probeert hij het onderwijs te hervormen. Von Humboldt laat zien dat Bildung zowel over innerlijke ontwikkeling, als over politiek kan gaan. Maar het blijkt ook dat deze twee kunnen botsen.”

Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden en gebonden aan de grenzen van zijn kracht, moet de kans hebben zich te ontwikkelen volgens zijn innerlijke persoonlijkheid.

Wilhelm van Humboldt, Gesammelte Schrifte

 


49. Thales van Milete

(ca. 624 v.Chr. – 545 v.Chr.)

Thales was een zgn. pre-socratische filosoof en een wijs man. Hij had twee uitgangspunten:

 1. Conclusies omtrent het universum mag men louter en alleen baseren op het universum zelf (dus niet op goden).
 2. Opvattingen moeten gestaafd worden aan de hand van argumenten.

Dit zijn natuurlijke de belangrijke uitgangspunten die de filosofie doen verschillen van andere disciplines en het zijn uitgangspunten die overigens nog steeds gelden.

Thales zou Volgens de Griekse overlevering in Egypte zijn geweest, in een tijd dat de Egyptenaren niet meer in staat waren de hoogte van hun piramides te berekenen. Hij hun de Egyptenaren hebben geleerd dat zij de lengte van de schaduw moesten meten op het moment dat onze schaduw even lang is als wijzelf. Briljant toch?!

Hij werd ook ooit eens uitgelachen omdat hij een arme sloeber was. Thales zette al zijn geld in om alle olijvenpersen te huren vóór het begin van de oogst. Als monopolist kon hij nu woekerprijzen vragen voor die persen, en bewees hiermee dat filosofen best geld kunnen verdienen als ze willen, maar dat hun belangstelling elders ligt. Ook van de wiskunde had hij enige kaas gegeten. Voor de geïnteresseerden: zie hier de stellingen van Thales uitgelegd.


Zie hier de top 10 uitvindingen en ontdekkingen van het oude Griekenland.


48. Friedrich Schiller


47. Euripides

(ca. 480 v.Chr. – 406 v.Chr.)

Eurupides

Eurupides

 

Dit is de beste van alle rijkdommen, een goede vrouw te vinden.

Euripides

 

Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.

Euripides

 

De rijken kunnen niet het voorrecht kopen oud te sterven.

Euripides

 

Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen.

Euripides

 

Roei je eigen boot.

Euripides

 

Een moeder houdt altijd meer van de kinderen dan de vader. Want zij weet dat het haar kinderen zijn, voor het vaderschap bestaat geen bewijs.

Euripides

 


46. Tycho Brahe

(Skåne, 14 december 1546 – Praag, 24 oktober 1601)

Tyge Ottesen Brahe

Tyge Ottesen Brahe

Brahe was een Deense astronoom (1546 – 1601) die in zijn boek De Stella Nova (Latijn: Over de nieuwe ster) een supernova, een sterexplosie, beschreef.


45. Sören Kierkegaard


44. Carl Linnaeus


43. Niccolò Machiavelli


42. Miguel de Cervantes


41. Alexander von Humboldt

 

De top 40 grootste genieën aller tijden


40. Georg Wilhelm Friedrich Hegel


39. Arthur Schopenhauer


38. Alexander Graham Bell


37. Sandro Botticelli

En zie hier ->>> de tien beroemdste werken van Botticelli op deze website.


36. Sophocles


35. Dante Alighieri


34. Gottfried Wilhelm von Leibniz


33. Gregor Mendel


32. Martin Luther


31. Voltaire

Zie hier ->>>  Belangrijkste Franse filosofen aller tijden – Top 10 & Top 50


De top 30 grootste genieën aller tijden


30. Confucius


29. Homerus


28. Hippocrates


27. Jezus van Nazareth

Zie hier ->>>  alle wonderen van Jezus op een rij, de definitieve lijst op deze website.


26. Thomas Edison


De top 25 grootste genieën aller tijden


25. Friedrich Nietzsche

Zie hier ->>> de beste Duitse filosofen aller tijden (vier verschillende lijstjes) op deze website.


24. Ludwig van Beethoven


23. Stephen Hawking


22. Johann Wolfgang von Goethe


21. Socrates


De top 20 grootste genieën aller tijden


20. Johann Sebastian Bach


19. Thomas Jefferson


18. Immanuel Kant


17. Pythagoras


16. William Shakespeare


De top 15 grootste genieën aller tijden


15. Nicolaus Copernicus


14. Benjamin Franklin


13. Johannes Kepler


12. Charles Darwin


11. Michelangelo


De top 10 grootste genieën aller tijden


10. Marie Curie

(Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934)

Marie Curie

Marie Curie

Marie Curie was een Pools-Frans schei- en natuurkundige. Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium.


9. Archimedes

(Syracuse, 287 v.Chr. – aldaar, 212 v.Chr.)

Archimedes, grootste genieën aller tijden

Archimedes

Archimedes was een Oud-Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste wiskundige van de oudheid en een van de grootste wiskundigen aller tijden.

Archimedes introduceerde de uitputtingsmethode voor het berekenen van de oppervlakte onder de boog van een parabool door sommatie van een oneindige reeks en ook gaf hij een opmerkelijk nauwkeurige benadering van pi.

Verder definieerde hij ook de spiraal die zijn naam draagt, formules voor de inhoud van rotatievlakken om een as en een ingenieus systeem voor het uitdrukken van zeer grote aantallen.


8. Nikola Tesla

(Smiljan, 10 juli 1856 – New York, 7 januari 1943)

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Tesla was een Servisch-Amerikaans uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige en hij wordt gezien als één van de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden. Tesla is vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, de wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet. Vandaag de dag kennen we de naam Tesla vooral als supersonische elektrische auto.


7. Wolfgang Amadeus Mozart

(Salzburg, 27 januari 1756 – Wenen, 5 december 1791)

Mozart, grootste genieën aller tijden

Mozart

Mozart, was een uit het prinsaartsbisdom Salzburg (in het tegenwoordige Oostenrijk) afkomstige componist, pianist, violist en dirigent. Bekende werken zijn bijvoorbeeld De Eenenveertigste Symfonie en Serenade Eine Kleine Nachtmusik.

Een discutabele top 10 van Mozart


6. Plato

Plato

Plato

(Athene, ca. 427 – aldaar, 347 v.Chr.)
Plato was een Grieks filosoof en schrijver. Plato was een leerling van Socrates en leraar van Aristoteles en hij is een van de meest invloedrijke denkers in de westerse filosofie en was ook de stichter van de Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in het westen.

De Dialogen van Plato
Vroege periode:
Apologie van Socrates – Charmides
Protagoras – Euthyphro
Ion – Crito – Alcibiades I
Hippias Major – Hippias Minor
Laches – Lysis – Euthydemus
Middenperiode:
Cratylus – Gorgias
Menexenus – Meno
Phaedo – Symposium
Staat – Phaedrus
Late periode:
Parmenides – Theaetetus
Timaeus – Critias
Sofist – Staatsman
Philebus – Wetten
Betwiste geschriften:
Clitophon – Epinomis
Brieven – Hipparchus
Minos – Theages
Alcibiades II – Minnaars


De top 5 grootste genieën aller tijden


5. Albert Einstein

(Ulm, 14 maart 1879 – Princeton (New Jersey), 18 april 1955)

Albert Einstein

Albert Einstein

Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige en uitvinder.  Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell.

Einstein had belangrijke bijdragen aan of is bedenker van onder andere:

 • het foto-elektrisch effect
 • de Brownse beweging
 • de speciale relativiteitstheorie
 • de massa-energierelatie
 • de algemene relativiteitstheorie

4. Aristoteles

(Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.)

Aristoteles, grootste genieën aller tijden

Aristoteles

Aristoteles was een Grieks filosoof die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.

Zijn hoofdwerken:
Ethiek: de Ethica Nicomachea
Logica: de Categoriae, Analytica priora, Interpretatione, Analytica posteriora, Sofistische weerleggingen en Topica
Natuurfilosofie: de Physica, De Caelo, De Generatione et Corruptione, Meteorologica, Historia animalium, Partibus animalium, Generatione animalium, De Anima en de Parva naturalia
Praktische filosofie: Politica, Rhetorica en Poetica


De top 3 grootste genieën aller tijden


3. Galileo Galilei

(Pisa, 15 februari 1564 – Arcetri (Florence), 8 januari 1642)

Galileo Galilei

Galileo Galilei

Galileo Galilei was een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij was hoogleraar in Pisa (1589-1592) en Padua (1592-1610).

 • Galilei legde de grondslag voor de experimentele natuurkunde en zijn bijdragen zijn onder meer:
 • De grondslagen van de latere dynamica van Newton: de versnelling van vallende voorwerpen is niet afhankelijk van hun massa.
 • De wet van de traagheid: de snelheid van een voorwerp blijft constant als er geen kracht op werkt.
 • Een vroege poging om de lichtsnelheid te meten, maar de methode mislukte.
 • Het principe van relativiteit op het gebied van de klassieke mechanica.
 • De Galileithermometer.
 • De passer van Galilei of de proportionaalpasser.

2. Isaac Newton

(Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 januari 1643 – Kensington, 31 maart 1727)

Isaac Newton

Isaac Newton

Newton was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. In de wiskunde ontdekte Isaac Newton onder meer de differentiaalrekening en de integraalrekening (met Leibniz) en verder het Binomium van Newton en benaderingsmethoden.


1. Leonardo da Vinci

(Vinci, 15 april 1452 – Amboise, 2 mei 1519)

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, tijdens de renaissance en hij wordt gezien als het schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de homo universalis en als genie.

Hij schilderde onder andere Het Laatste Avondmaal (1498) wat hangt in de Santa Maria delle Grazie, Milaan, Italië en natuurlijk de Mona Lisa of La Gioconda (1503-1505/1507) die is te vinden in het Louvre, Parijs. Verder deed hij baanbrekend werk op het gebied van anatomie, bedacht hij helikopters, parachutes en heel veel meer…

Zie hier ->>> de 10 beroemdste schilderijen van Leonardo da Vinci op deze website.


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie