Grootste koningen aller tijden – Een top 10 met één dame

Grootste koningen aller tijden
Grootste koningen aller tijden

Grootste koningen aller tijden

Zie hier de tien grootste koningen aller tijden. Overigens zit er ook nog één dame tussen. Groots wil ook zeggen dat ze niet alleen maar oorlog voerden. Lees meer…


Lees hier ->>> meer interessante artikelen over geschiedenis op deze website…


Top 10 – Grootste koningen aller tijden


10. Kanuni Sultan Süleyman I

(Trabzon, 6 november 1494 – bij Szigetvár, 6 september 1566)

Kanuni Sultan Süleyman I

Tijdens het bewind van sultan Süleyman I (1520-1566) kreeg het Osmaanse Rijk zijn grootste uitbreiding. Ook het Osmaanse wettelijke en bestuurlijke systeem kwam dan tot volle ontplooiing. Süleyman was de tiende en langst regerende sultan van de Osmaanse dynastie.

In het Westen is hij bekend als Süleyman de Prachtlievende. Hij was een van de machtigste vorsten in Europa van de zestiende eeuw.

Hij leidde persoonlijk de Osmaanse legers en veroverde belangrijke christelijke bolwerken zoals Belgrado, Rodos, bracht een einde aan het koninkrijk Hongarije in de Slag bij Mohács in 1526 en belegerde Wenen in 1529.


Zie hier de top 250 meest populaire mensen aller tijden vandaag de dag.


9. Jacobus I van Engeland

(Edinburgh Castle, 19 juni 1566 – Theobalds Park (Hertfordshire), 5 maart 1625)

Jacobus I

Jacobus I was van 1567 tot 1625 als James VI koning van Schotland en van 1603 tot 1625 als James I koning van Engeland. Deze koning is misschien wel één van de meest intellectuele en geleerde vorsten die ooit op de Engelse troon heeft gezeten.

Jacobus was een getalenteerd schrijver en publiceerde verscheidene boeken in het Latijn. Ook vertaalde hij werken, o.a. uit het Frans. Op zijn gezag ontstond ook de beroemde Engelse Bijbelvertaling van 1611, ’the Authorized (of: King James) version’.


8. Jan III Sobieski

Jan III Sobieski

(Olesko, 17 augustus 1629 – Wilanów, 17 juni 1696)
Jan was van 1674 tot zijn dood een van de meest opmerkelijke vorsten van het Pools-Litouwse Gemenebest, als koning van Polen en grootvorst van Litouwen.

Sobieski’s 22 jaar durende heerschappij kenmerkt zich door een periode van stabilisatie voor het Gemenebest. Deze was broodnodig na de onrust van de Zweedse Zondvloed en de Chmelnytsky-opstand.

Hij was populair onder zijn onderdanen en hij was een bekwaam militair commandant. Jan III is het meest bekend voor de overwinning op de Turken in het Beleg van Wenen in 1683.

Na zijn overwinningen op het Ottomaanse Rijk werd hij door de Turken de ‘Leeuw van Lechistan’ genoemd. Voor de paus was hij de redder van het Europees christendom. Tevens voerde genoemde paus bij deze gelegenheid het feest van de Heilige Naam van Maria in.


7. Keizer Meiji van Japan

(Kioto, 3 november 1852 – Tokio, 30 juli 1912)

Keizer Meiji van Japan
Keizer Meiji van Japan

Meiji was de 122ste keizer van Japan. Hij opende de grenzen, bevorderde de industrialisering en voerde een vernieuwend sociaal-economische systeem in. Hij had veel interesse voor kunst, het Westen, godsdienst, enzovoort. Meiji schreef ongeveer 100000 waka in zijn leven.

Waka is een genre van klassieke Japanse dichtkunst en één van de hoofdgenres van de Japanse literatuur. Hij vond het heel belangrijk het shintoïsme en het boeddhisme gescheiden te houden.


6. Gustaaf II Adolf van Zweden

(Stockholm, 9 december 1594 – bij Lützen, 6 november 1632)

Gustaaf II Adolf van Zweden
Gustaaf II Adolf van Zweden

Hij stichtte in 1621 de stad Göteborg om de Denen en de Hanzesteden een voet dwars te zetten. Gustaaf Adolf had een talenknobbel en sprak vloeiend Duits en naar verluidt ook Latijn.

In 1632 stichtte hij in het veroverde Estland de universiteit van Tartu. Hij was een militair genie en bewonderaar van Maurits van Oranje, wiens innovaties hij goed bestudeerde.

De Zweedse troepen waren goed getraind. Vooral daardoor konden de Zweedse troepen drie keer zo snel schieten als hun tegenstanders. Bovendien beschikte Gustaaf Adolf over relatief veel lichte kanonnen.


Top 5 – Grootste koningen aller tijden


5. Keizer Augustus

(Rome, 23 september 63 v.Chr. – Nola, 19 augustus 14 n.Chr.)

Keizer Augustus
Keizer Augustus

Imperator Caesar Augustus maakte een einde aan een eeuw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudische dynastie.

Onder het mom van het herstel van de republiek voerde hij in werkelijkheid een duurzame omvorming tot monarchie door. Ook op sociaal-economisch en ander gebied voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door.

Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijd van interne vrede, ook bekend als de Pax Romana.


4. Cyrus II de Grote

Cyrus II de Grote
Cyrus II de Grote

Deze heer is actief met zijn rijk van 539 – 530 v.Chr. Hij bouwde het oorspronkelijk veel kleinere oud-Perzische Rijk uit tot een wereldrijk, dat onder zijn opvolgers reikte van India tot en met het Oude Egypte. Dit rijk is in 330 v.Chr. veroverd door Alexander de Grote. Cyrus wordt ook genoemd in de Hebreeuwse Bijbel.


Top 3 – Grootste koningen aller tijden


3. Frederik II van Pruisen

(Berliner Stadtschloss, 24 januari 1712 — Potsdam, 17 augustus 1786)

Koning van Pruisen
Koning van Pruisen

Deze Frederik de Grote was de beroemdste en meest omstreden telg uit het geslacht Hohenzollern. Hij was vanaf 1740 koning in Oost-Pruisen, keurvorst of markgraaf van Brandenburg en vanaf 1772 koning van geheel Pruisen.

Frederik heeft het in vele vorstendommen verdeelde Duitsland uitgebuit en gaf de Duitsers hun zelfrespect terug.

Frederik ontpopte zich als een groot militair strateeg, die na zijn dood nog door vele latere generaties bewonderd werd, onder meer door Napoleon Bonaparte. Hij zou bij zijn graf in Potsdam gezegd zou hebben: ‘Als hij nog leefde, stond ik hier niet’. Hij was zeer actief met oorlogvoeren, handel, literatuur, kunst en wetenschap.


Zie hier de top 10 belangrijkste veldslagen van Napoleon.


2. Victoria van het Verenigd Koninkrijk

(Kensington Palace, Londen, 24 mei 1819 – Osborne House, Isle of Wight, 22 januari 1901)

Koningin Victoria
Koningin Victoria

Alexandrina Victoria van Hannover was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en vanaf 1877 tevens keizerin van India. Koningin Victoria regeerde 63 jaar, zeven maanden en twee dagen.

Haar regeerperiode staat zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten bekend als het victoriaans tijdperk.

Het victoriaans tijdperk wordt gezien als een tijd van voorspoed in Groot-Brittannië. Tijdens deze periode ontstond er in dat land een welopgevoede middenklasse.

Dit was te danken aan het profijt van de overzeese gebieden van het Britse Rijk, alsook de industriële ontwikkelingen binnen Groot-Brittannië. Groot-Brittannië bezit / bestuurt / overheerst in die tijd ongeveer 1/3 van het aaroppervlak.


1. Lodewijk XIV van Frankrijk

(Kasteel van Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 — Kasteel van Versailles, 1 september 1715)

Lodewijk XIV, geportretteerd door Hyacinthe Rigaud (1701)
Lodewijk XIV, geportretteerd door Hyacinthe Rigaud (1701)

Deze Zonnekoning was van 1643 tot aan zijn dood koning van Frankrijk en Navarra. Hij voerde oorlog met Spanje, het Duitse rijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Zo wist Lodewijk XIV de noord- en zuidgrens van Frankrijk te verleggen op Duits, Nederlands en Spaans grondgebied.

Door de vele oorlogen die Lodewijk vocht raakte de Franse staat nagenoeg bankroet. De Zonnekoning was een belangrijke beschermheer van de kunsten en daardoor wordt vaak aan zijn regeerperiode gerefereerd als de Grand Siècle (Grote Eeuw). In deze periode floreerden kunstenaars als Racine, Rigaud, Lully en Le Nôtre.