Grootste racisten hebben het zelf niet door

0
Grootste racisten hebben het zelf niet door
Grootste racisten hebben het zelf niet door

Grootste racisten hebben het zelf niet door

Donald Trump sprak ooit de illustere woorden: ‘I am the least racist person you have ever met.’ En hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Ik ben echt geen racist, maar…‘ Nou, het blijkt dat ze misschien toch gewoon wel datgene zijn, wat ze nu net zo hard willen ontkennen. Lees meer…


Grootste racisten hebben het zelf niet door
Grootste racisten hebben het zelf niet door

Grootste racisten hebben het zelf niet door


Nieuw onderzoek vindt dat veel mensen het eigen racisme en seksisme onderschatten. Dit omdat ze nooit de vaardigheden hebben ontwikkeld die nodig zijn om de eigen vooroordelen te herkennen.

Net als bij veel andere vaardigheden, hebben we als mens de neiging om te overschatten hoe goed we er in zijn. Dit zelfbedrog staat bekend als het Dunning-Kruger-effect. We spreken van het Dunning-Krugereffect als incompetente mensen door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies verkeerd zijn.

Sinds de geboorte van het Dunning-Kruger-effect in 1999 is het toegepast op een groot aantal verschillende domeinen, van rijvaardigheid tot de kwaliteit van beslissingen van artsen. En wat blijkt: bij incompetentie zien we ook bij deze voorbeelden enorme zelfoverschatting.


In line with the Dunning-Kruger model, participants overestimated their levels of racial and gender-based egalitarianism, and this pattern was strongest among the most prejudiced participants.


Om het ​​racisme te identificeren richtten de onderzoekers zich op racisme jegens mensen met een donkere huidskleur. Deelnemers werd gevraagd om hun houding jegens mensen met een donkere huidskleur te rangschikken waar het ging om gelijkwaardigheid in vergelijking met de opvattingen anderen op een schaal van 1 tot 100. Een score van 50 betekende dat je jezelf gemiddeld even racistisch vindt als anderen en 99 dat je jezelf veel minder racistisch vindt dan anderen.

Hierna gingen de deelnemers aan de slag met de Black vs. White Implicit Associations Test, om te kijken wat ze echt vonden van mensen met een donkere huiskleur. De grootste verschillen tussen het jezelf scoren en de uitkomsten van de Implicit Associations Test was te vinden bij mensen die zichzelf ten opzichte van anderen helemaal niet racistisch vonden.


Bron en meer informatie: Keon West en Asia A. Eaton: Prejudiced and unaware of it: Evidence for the Dunning-Kruger model in the domains of racism and sexism in Personality and Individual Differences, Volume 146, 1 August 2019, Pages 111-119


Geef een reactie