Hoe kan ik bijna alles onthouden? Met mnemonische techniek of ezelsbruggetjes zegt onderzoek

0
Wat is van invloed op je geheugen en je brein?
Wat is van invloed op je geheugen en je brein?

Hoe kan ik bijna alles onthouden?

Kun jij zaken niet zo goed onthouden, ben jij vergeetachtig? Het hoeft niet meer. Na wat oefening en gebruik makend van wat technieken kan ook jij een geheugenkoning worden.

Dit beschrijft Martin Dresler van Radboud Universiteit in Nijmegen in zijn artikel: Mnemonic training reshapes brain networks to support superior memory. Lees meer…

Hoe kan ik bijna alles onthouden? Met mnemonische techniek of ezelsbruggetjes zegt onderzoek

Je kent ze wel, die mensen die enorm goed rijtjes kunnen onthouden. Ze zien 100 woorden en ze kunnen ze na een korte periode van studie zo uit hun hoofd weer oplepelen. Het lijkt alsof ze bijster intelligent zijn en een hoog IQ hebben.

Het blijkt uit dit onderzoek dat dit voor gewone stervelingen ook mogelijk is. Je moet er wel wat voor over hebben en het komt je niet aanwaaien: “They, without a single exception, trained for months and years using mnemonic strategies to achieve these high levels of performance.” aldus Dresler en dat moet jij dus ook gaan doen.

De deelnemers moesten ieder dag een half uur trainen. Bij de start van de geheugentraining onthielden ze maar 26 van de 72 woorden. Na slechts zes weken trainen liep dat aantal op tot gemiddeld 62 woorden van de 72. Er waren zelfs deelnemers die alle woorden wisten te onthouden.


Langdurig effect

Ook vier maanden na de training bleek het effect nog steeds zichtbaar. De geheugenprestaties bleven zo goed als op peil. De hersenen hebben zich blijkbaar aangepast aan een nieuwe situatie.

After training we see massively increased performance on memory tests. Not only can you induce a behavioral change, the training also induces similar brain connectivity patterns as those seen in memory athletes.

Martin Dresler, Radboud Universiteit


Dresler en zijn collega’s vergeleken de hersenen van 23 zgn. geheugenatleten uit de top vijftig van de wereld met die van de deelnemers uit hun eigen onderzoek.

Dit deden zij door gebruik te maken van functional magnetic resonance imaging (fMRI) waarmee je kunt zien of de hersenen actief zijn en welke hersengebieden met elkaar verbonden zijn.

De geheugentraining van de proefpersonen liet zien dat de verbindingen tussen hersengebieden veranderde en dat de connecties steeds meer leken op die van de geheugenkampioenen.


Hoe kan ik bijna alles onthouden? Met mnemonische techniek of ezelsbruggetjes!

De plaatsmethode (method of loci): door middel van een virtuele wandeling die je in gedachten maakt.

Voorbeeld: je boodschappenlijstje. Je beeldt je in dat je door je woonkamer wandelt, en dat je voorwerpen, die je op een te onthouden boodschappenlijst zet, op je denkbeeldige route door je huis legt: een stokbrood aan de voordeur, een fles wijn op je salontafel, kaas in de keuken en zo meer.

Als je je op een later tijdstip opnieuw inbeeldt dat je deze weg aflegt, zul je je deze voorwerpen herinneren. Hoe vreemder de combinatie, des te makkelijker zul je je iets herinneren (melk + toilet associeer je makkelijker dan melk + keuken). Dit is een methode die vroeger door Latijnse redenaars, maar ook nu bij geheugenwedstrijden wordt gebruikt.

De taalmethode (natural language mediators): door middel van ritme en muziek: maak een versje of liedje met de zaken die je wilt onthouden

Voorbeeld: een acroniem voor de kleuren van de regenboog (roggbiv) / maak een versje van het alfabet (A is een aapje, dat eet uit zijn poot. B is de bakker,…) / associeer een persoonsnaam met een eigenschap van die persoon, enz..

Deze methode wordt vaak in de reclame gebruikt om de consument een merknaam te laten onthouden. (“iedereen komt als je Leo roept…”.)

Nog een voorbeeld: om de volgorde van de windrichtingen te onthouden kan men zinnetjes als “nooit opstaan zonder wekker”, of “niet op zondag werken” of “nooit oorlog zonder wapens” leren waarvan de eerste letter van elk woord een windrichting voorstelt in de juiste volgorde. In dit geval is er sprake van een ezelsbruggetje.


Zie hier: persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met ‘Big Five’-kenmerken zijn gelukkiger.


De muzikale methode: een manier om lange stukken tekst uit het hoofd te leren, is door deze op muziek te zetten.

Veel mensen die de koran of tenach gedeeltelijk of geheel uit hun hoofd kennen, cantilleren de tekst. In het basisonderwijs wordt het alfabet als een liedje gezongen om zo de volgorde van de letters in te prenten.

De bijzondere kenmerken methode: voor het onthouden van gezichten en de bijbehorende namen zijn technieken ontwikkeld.

Bij het onthouden van gezichten wordt nadruk gelegd op veranderlijke en opvallende kenmerken, zoals snorren, baarden en kapsels. Denk bijvoorbeeld aan Jaap met zijn grote neus.

Het fonetisch numeriek mnemotechnisch systeem: door aan ieder cijfer een klank toe te kennen kunnen getallen omgezet worden in woorden.

Deze woorden kunnen dan via andere geheugentechnieken zoals de plaatsmethode onthouden worden. Een vroeg voorbeeld van dit systeem is beschreven door Johann Just Winckelmann.


Zie hier de top 100 beste business scholen in Europa 2022.


Bron en meet informatie: M. Dresler en anderen: Mnemonic training reshapes brain networks to support superior memory in Neuron, 8 maart 2017


Geef een reactie