Hoe word ik slimmer? Vele tips

0
Hoe word ik slimmer?
Hoe word ik slimmer?

Hoe word ik slimmer?

Is de vraag: “Hoe word ik slimmer?” te beantwoorden. Waarschijnlijk niet helemaal, maar met deze tips komen we wel veel verder.

Slimmer worden is natuurlijk nauw verbonden met intelligentie. Intelligentie is een begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies.

Te denken valt aan de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen.


Lees hier ->>> meer lifehacks op deze website.


Intelligente definitie van David Wechsler

David Wechsler, een Amerikaanse psycholoog die intelligentietests ontwierp, definieerde intelligentie op deze manier:

 • “Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.”

De wereldwijd geaccepteerde definitie van intelligentie die door psycholoog Gardner van de Harvard-universiteit in 1983 is voorgesteld is de volgende:

 • “Intelligentie is de toepassing van cognitieve vaardigheden en kennis om problemen op te lossen, te leren en om doelen te bereiken die door het individu en de cultuur worden gewaardeerd.”

Intelligentie en Gardner

Gardner onderkent zeven types van intelligentie, te weten:

 1. Verbale: een boek lezen een tekst, verhaal of gedicht schrijven, gesproken woorden begrijpen.
 2. Logisch-mathematische: wiskundige problemen oplossen; logisch redeneren.
 3. Ruimtelijke: van de ene plaats naar een andere komen; een wegenkaart lezen; reiskoffers op een goede manier in de koffer van de wagen leggen zodat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt.
 4. Muzikale: een liedje zingen; een muziekstuk componeren; een trompet bespelen, de structuur van een muziekstuk beoordelen
 5. Lichamelijke: dansen, basketbal spelen, een kilometer lopen, een bal gooien.
 6. Interpersoonlijke (): een relatie aangaan met andere mensen, het gedrag, de gevoelens en de motieven van anderen proberen te begrijpen.
 7. Intrapersoonlijke (zelfkennis): zichzelf begrijpen.

Hoe word ik slimmer?

Veel lezen
Lezen stimuleert ons brein en zorgt voor meer parate kennis, informatie en ideeën. Om je leestempo te verhogen kun je altijd een cursus snellezen of speadreading volgen.

Speel computerspelletjes
Inmiddels mag bekend worden veronderstelt dat ook het spelen van computerspelletjes bij kan dragen aan het slimmer worden. Van belang is wel dat de spelletjes uitdagen tot het toepassen van steeds weer nieuwe oplossingsmogelijkheden en strategieën.

Drink water
Water drinken is natuurlijk altijd goed en zorgt er ook voor dat de hersenen actief en effectief aan het werk blijven. Het water voorziet het lichaam van zuurstof wat ook in het brein terecht komt.

Slaap goed
Zo’n zeven  uur slapen per nacht zorgt er voor dat je beter in staat bent om je overdag te kunnen concentreren op alle informatie die je tegemoet komt. Tijdens de slaap wordt het geheugen aangesterkt, bijvoorbeeld door het verwerken van dromen, en dit draagt weer bij aan een beter geheugen overdag.

Ga sporten
Uit onderzoek in Californië blijkt dat muizen die lekker en veel rond rennen in een looprad twee keer zoveel hersencellen aanmaken als muizen die geen specifieke activiteit ondernemen.

Luisteren van muziek
Er is relatie tussen het luisteren naar muziek en prestaties van geheugen en wiskundige vaardigheden, hoewel dit niet een erg sterk verband is. Wel kan het luisteren naar bijvoorbeeld klassieke muziek zeer ontspannend werken en het presteren en concentreren sterk verbeteren.

Draag je kennis over
Door anderen te leren wat je zelf hebt geleerd daag je je hersenen uit om op andere manier de verzamelde kennis te activeren. Dit zorgt weer voor een andere hersenactiviteit dan bijvoorbeeld het leren zelf of het lezen.

Hoe word ik slimmer?

Een tweede taal leren
Het leren van een tweede of derde taal zorgt ervoor dat de neuronen of zenuwcellen in ons brein meer onderlinge verbindingen gaan leggen. Ook op latere leeftijd is het zeer goed mogelijk om deze nieuwe verbindingen te leggen, dit geldt dus zeker niet alleen voor kinderen.

Ga schaken
Leren schaken werkt op dezelfde wijze als een taal leren. Schaken is daarbij prima om om steeds beter oplossingsgericht te werken en de probleemoplossing te versterken.


Zie hier de top 25 jongste schaakgrootmeesters aller tijden.


Probeer nieuwe dingen
Ruik geuren die je niet kent, doe veel met de hand die je normaal weinig gebruikt en ontdek plaatsen waar je niet zoveel komt of nog nooit bent geweest. Deze zaken stimuleren je hersenen.

Blijven oefenen
Veel oefenen zorgt voor de broodnodige ervaring bij een handeling of activiteit. Hierdoor kan die betreffende handeling of activiteit op de ‘automatisch piloot’ en blijft er ruimte onder onze schedel over om de handeling of activiteit uit te breiden of iets anders gelijktijdig te doen. Dit stimuleert natuurlijk weer de hersenen

Puzzelen
Puzzelen verhoogt niet alleen je algemene kennis, maar zorgt ook voor een continue stroom aan het leggen van nieuwe associaties. Hierdoor versterkt het geheugen. Zo zou het maken van kruiswoordpuzzels zelfs dementie kunnen vertragen.


Food for thought, voedsel waar je slimmer van wordt:

 • Ontbijten: Zorgt voor een goede start en broodnodige energie;
 • Vitamine B: Om je geheugen en je humeur te verbeteren;
 • Vitamine E: Verminderd depressies (eet vooral mango’s, kiwi’s en groene groenten);
 • Anti-oxidanten: Om het geheugen te verbeteren (deze zitten bijvoorbeeld in zwarte bessen, frambozen en aardbeien);
 • Vis en visolie: Voor een goede prestatie van het brein;
 • Groene thee: Om je concentratie te verbeteren;
 • Avocado: Zorgt voor een toename van de bloedstroom en daarmee meer bloed naar de hersenen;

Geef een reactie