Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers

0
Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers
Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers

Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers

Leuk, hier zijn de criminaliteitscijfers over 2018. Het gaat hier wel om zaken die ook zijn aangebracht bij of door door onze agenten. Bijna 12.000 fietsen en bromfietsen zijn er gepikt, bijna 4.000 mensen hebben er ongewild klappen gekregen en iedere nacht krijgen 10 woningen bezoek van ongenode gasten. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over criminaliteit op deze website…


Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers
Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers

Hoeveel inbraken waren er in Nederland in 2018 en veel andere cijfers


De onderstaande cijfers komen van Data.politie.nl. Dit is het dataportaal van de Nederlandse politie en bevat cijfers over geregistreerde criminaliteit, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie. Dit een poging van de overheid en de politie om transparant te zijn.

Daling van de criminaliteit in Nederland

Het aantal geregistreerde gevallen van criminaliteit is in 2017 jaar opnieuw gedaald. Criminaliteit is terug op het niveau van 1980. Dat kunnen we opmaken uit de cijfers van het CBS in het rapport “Criminaliteit, slachtoffers, moord en doodslag 1948-2017”. Het is voor het eerst dat het bureau de ontwikkelingen in de criminaliteit over zo’n lange periode in kaart heeft gebracht.

In het begin van deze eeuw stijgt de criminaliteit in Nederland nog stevig, maar de laatste jaren is er sprake van een stevige daling, bijna een halvering. In 2017 kwam het aantal geregistreerde misdrijven uit op 49 per 1000 inwoners. In de jaren 2001 en 2002 was dat nog 93 per 1000 inwoners.

Bron: NOS.nl, 7 mei 2018


Diefstal van brom- / snor- / fietsen 11.288
Overige vermogensdelicten 10.057
Diefstal uit / vanaf motorvoertuigen 7.576
Zakkenrollerij 5.257
Ongevallen (weg) 5.119
Winkeldiefstal 4.861
Horizontale fraude 4.724
Vernieling cq. zaakbeschadiging 4.231
Mishandeling 3.902
Diefstal / inbraak woning 3.475
Diefstal / inbraak bedrijven enz. 2.728
Bedreiging 2.584
Diefstal van motorvoertuigen 1.930
Diefstal af / uit / van ov. voertuigen 1.562
Aantasting openbare orde 1.432
Onder invloed (weg) 1.420
Drugshandel 1.313
Straatroof 1.235
Diefstal / inbraak box / garage / schuur 775
Wapenhandel 506
Weg (overig) 395
Moord / doodslag 281
Huisvredebreuk 248
Openlijk geweld (persoon) 227
Overval 226
Brand / ontploffing 220
Diefstallen (water) 169
Bijzondere wetten 142
Fraude (overig) 116
Vreemdelingenzorg 90
Veiligheid (overig) 76
Onder invloed (water) 65
Discriminatie 53
Verticale fraude 45
Leefbaarheid (overig) 32
Dieren 15
Burengerucht (relatieproblemen) 12
Drugs/ drankoverlast 9
Vuurwerk 5
Mensensmokkel 5
Afval 4
Inrichting Wet Milieubeheer 3
Water 1
Transport gevaarlijke stoffen 1

Geef een reactie