Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen

0
Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen
Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen

Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen

Landen in de Europese Unie geven bijna gemiddeld bijna 29 procent van hun Bruto Nationaal Product uit aan hun sociale zekerheid. In Nederland gaat het bijna om 31 procent. Wij geven vooral veel geld uit aan de ouderen (AOW) en ziekte. Lees meer…

Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen
Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen

Hoogste uitgaven sociale zekerheid in Europa door Noorwegen

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid.

Sociale zekerheid kan de vorm aannemen van een uitkering, een meestal periodiek verstrekte som geld, of van een voorziening, die uit een dienst (zoals verzorging) of een product (zoals een rolstoel) kan bestaan. Een modern voorbeeld van een sociale voorziening is het persoonsgebonden budget dat de ontvanger naar eigen keuze bepaalde diensten en/of producten kan besteden. Een ouder voorbeeld is de voedselbon.

Een uitkering kan het karakter hebben van een verzekering tegen loonderving of van een bestaansgarantie. Combinaties van beide komen ook voor. Aan een uitkering is doorgaans de voorwaarde verbonden dat de ontvanger al het mogelijke doet om weer zelf in zijn inkomen te gaan voorzien. Bij een bestaansgarantie wordt veelal getoetst of de ontvanger eigen vermogen heeft. Ook kan van belang zijn of men met iemand anders een gezamenlijke huishouding voert. Ook kan het bedrag verschillen per woonsituatie. Een bijzondere uitkering, waarbij geen enkele voorwaarde wordt gesteld en die dus iedereen ontvangt, is het basisinkomen. In veel landen, waaronder België en Nederland, wordt de sociale zekerheid gefinancierd middels sociale premies en belastingen.

Bron: Wikipedia

Tabel: Uitgaven voor Sociale Zekerheid in Europese landen

Alles in procenten van het bruto nationaal product, behalve Index

2011 2014 Index Ouderen Ziekte Familie en kids Werk- loosheid Huren
EU 28.3 28.7 100 45.9 36.5 8.5 5.1 4.0
Noorwegen 24.8 26.0 152 35.9 46.2 12.4 2.3 3.2
Zwitserland 25.4 27.1 142 48.1 39.0 6.0 3.6 3.3
Denemarken 32.3 33.5 140 44.3 32.9 11.2 5.2 6.5
Nederland 30.2 30.9 137 42.5 42.3 3.1 5.6 6.4
Oostenrijk 29.0 30.0 134 50.7 32.3 9.5 5.6 2.0
Duitsland 28.6 29.1 131 39.2 42.8 11.3 3.9 2.8
Frankrijk 32.7 34.3 131 45.4 35.0 7.8 6.2 5.5
België 29.7 30.3 123 40.3 37.2 7.5 11.6 3.3
Finland 28.9 31.9 123 41.7 34.9 10.4 8.2 4.8
Zweden 28.2 29.6 123 43.4 37.9 10.6 3.8 4.2
Verenigd Koninkrijk 29.1 27.4 100 43.1 37.2 10.4 1.7 7.7
IJsland 23.9 23.9 99 28.1 51.5 11.5 3.1 5.8
Italië 28.5 30.0 98 58.6 29.4 5.4 5.8 0.8
Ierland 23.5 20.6 87 29.8 40.6 13.1 13.8 2.7
Spanje 25.3 25.4 77 49.1 33.4 5.3 10.8 1.4
Portugal 25.8 26.9 71 57.5 31.2 4.6 5.8 0.9
Slovenië 24.5 24.1 68 49.0 37.0 7.9 3.0 3.1
Griekenland 27.7 26.0 66 65.0 26.1 4.4 4.3 0.2
Cyprus 21.5 23.0 66 55.5 23.3 6.3 8.6 6.4
Tsjechische Republeik 20.1 19.7 62 47.2 38.0 8.7 3.0 3.1
Malta 18.8 19.0 56 51.7 36.6 6.6 2.9 2.2
Slowakije 17.8 18.5 52 45.6 39.9 9.3 2.9 2.3
Hongarije 21.7 19.9 50 52.1 32.1 11.9 1.9 2.1
Polen 18.7 19.0 49 60.4 29.6 7.6 1.3 1.0
Kroatië 20.4 21.6 44 43.7 45.8 7.2 2.3 1.1
Estland 15.6 15.1 41 44.3 41.2 10.9 2.8 0.9
Litouwen 16.9 14.7 40 47.7 39.0 7.8 2.4 3.1
Letland 15.4 14.5 33 52.0 33.3 9.1 4.0 1.6
Bulgarije 16.5 18.5 32 49.5 35.4 10.6 2.9 1.7
Roemenië 16.4 14.8 29 55.1 34.3 8.3 1.0 1.3
Luxemburg 21.9 22.7 37.7 36.7 15.6 6.5 3.6


Bron en meer informatie:
Social protection in 2014, 28.7% of EU GDP spent on social protection, Highest ratios in France and Denmark, eurostat, december 2016

Geef een reactie