Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek

Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek
Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek

Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek

Het lijkt er erg sterk op dat iedereen in staat moet worden geacht om een ander te vermoorden. Dat zegt in ieder geval mevrouw de criminoloog Soenita Ganpat van de Universiteit van Leiden in haar promotieonderzoek. Dus ook jij als lezer zou wel eens de hand kunnen slaan aan een ander indien de situatie zich voor zou doen. Lees meer…

Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek
Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek


Iedereen is een moordenaar in de dop zegt onderzoek

Mevrouw Ganpat heeft vijf jaar onderzoek verricht om tot deze conclusie te komen. Zij onderzocht vele strafdossiers met de titel doodslag en moord op de cover. In Nederland worden er de afgelopen jaren steeds minder moorden gepleegd. Dat waren er iets meer dan 100 vorig jaar. Zie hier: Aantal moorden in Nederland volgens Elsevier, het CBS en de Moordatlas.

Als blijkt dat je kind seksueel misbruikt is, kunnen de stoppen doorslaan en ga je net een grens over. Als je maar lang genoeg provoceert bereikt iedereen die grens een keer.

Soenita Ganpat

Let op je naaste…

De eerste conclusie die Ganpat trekt uit haar onderzoek is dat de meeste moorden en pogingen tot doodslag worden gedaan door bekenden. Maar dat wisten wij natuurlijk al: Belangrijkste oorzaak van moord en doodslag is… Je naaste

Andere conclusies over moord en doodslag

Is er een vuurwapen in de buurt, dan is de kans op een dodelijk afloop groter. Ook alcohol vergroot deze kans. Neem daarbij ‘de omstanders’ die niet ingrijpen en je hebt een prima situatie voor moord of doodslag. Uiteindelijk heeft het veel minder te doen met persoonlijkheidskenmerken, maar hebben moord en doodslag meer te maken met ‘de situatie’ die zich op dat moment voordoet.

Wist je dat:

  • De helft van de dames die de afgelopen vijf jaar vermoord zijn, werden vermoord door heun partner of ex-partner
  • Er in België jaarlijks 2,5 keer meer mensen worden vermoord dan in Nederland
  • Dat er in Japan jaarlijks het minste mensen worden vermoord

 


Bron en meer informatie: Rol van daders, slachtoffers en omstanders bij geweldsincidenten, Rijksuniversiteit Leiden