Intelligente mensen piekeren

0
Intelligente mensen piekeren
Intelligente mensen piekeren

Intelligente mensen piekeren

Is mijn partner me nog wel trouw? Heb ik me wel goed genoeg voorbereid voor die presentatie van morgen? Moet ik niet mijn verontschuldigingen aanbieden aan mijn collega? Sommige mensen kunnen er nachtenlang wakker van liggen en anderen vallen als een blok in slaap. Vervelend, dat slaaptekort, maar het overdenken van dit type van afwegingen duidt wel op intelligentie. Lees meer over dit Canadese onderzoek hier onder.

Intelligente mensen piekeren
Intelligente mensen piekeren

Intelligente mensen piekeren

Onderzoekers van de Ontario’s Lakehead University bestudeerden het humeur, de angsten en de intelligentie van 125 studenten. En wat blijkt: de studenten die het meest piekerden zijn het intelligentst.

It is possible that more verbally intelligent individuals are able to consider past and future events in greater detail, leading to more intense rumination and worry.

Uit: Is the worrying and ruminating mind a more intelligent mind?

Door het geven van antwoorden op diverse vragen kon men de studenten indelen op de Cognitive Test Anxiety Scale (CTAS) enb Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Heel kort door de bocht: de CTAS meet je angstniveau en de WAIS zegt iets over hoe goed je in staat bent om over iets na te denken en daarna de juiste beslissing te nemen. Dan blijkt dus dat de paniekzaaiertjes, in dit geval wel studenten, inderdaad meer en beter nadenken over toekomstige situaties en daardoor betere beslissingen nemen…

Blijkt al dat gestress toch nog een goede functie te hebben!

Individuals with higher non-verbal intelligence may be stronger at processing the non-verbal signals from individuals they interact with in the moment, leading to a decreased need to re-process past social encounters.

Uit: Is the worrying and ruminating mind a more intelligent mind?

Bron en meer informatie: Alexander M. Penney, Victoria C. Miedema , Dwight Mazmanian: Intelligence and emotional disorders: Is the worrying and ruminating mind a more intelligent mind? in Personality and Individual Differences
Volume 74, februari 2015, pagina 90-93

Photo credit: vinodvv aka vcube via Source / CC BY

Geef een reactie