Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren

0
Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren
Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren

Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren

Ja, de dag dat je wist dat die moest komen: de pretsigaret verslaat de de normale sigaret. Het betreft hier dan nog college-studenten uit de Verenigde Staten, maar zoals we weten: Nederland loop gewoon wat achter en hier gaat hetzelfde gebeuren. Nog nooit werd er in de VS op de colleges zoveel cannabis gerookt.

Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren
Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren

Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren

Sinds 1980 houdt men bij hoeveel stickies er worden gerookt. En 2014 bleek het topjaar te zijn. Vanaf 2006 is er een flinke groei onder jongeren waar te nemen die cannabis roken. 5,9% van de jongeren zegt dat zij dagelijks een stickie opsteken. In 2007 was dat nog 3,5%. Oftewel, 1 op de 17 jongeren steekt bijna dagelijks een groene in de fik.

Ook het meer recreatief gebruik is toegenomen. Het percentage studenten dat één of meer keer een pipa rookte steeg tussen 2006 en 2014 van 17 naar 21. Werd er aan de studenten gevraagd of ze de laatste 12 maanden wel een een djonko hadden opgestoken, beantwoorde 34% deze vraag met ja.

“Het is duidelijk dat de laatste zeven of acht jaar er een toename in het gebruik van marijuana is.” aldus Lloyd Johnston, de de wetenschapper achter het onderzoek: Monitoring the future: National Survey Results on drugs use 1975-2014 “En hetzelfde partroon kunnen we waarnemen onder de oudere leerlingen op onze high schools.”

De grote verklaring voor de toename van het gebruik is er niet. Het zou kunnen zijn dat cannabis gebruik steeds minder als iets gevaarlijks wordt gezien. Vond 55% van de 19 tot 22 jarigen het gebruik in 2006 nog gevaarlijk, in 2014 daalde dit percentage naar 39%.

Amfetaminen worden ook door ruimt 10% gebruikt:

“It seems likely that this increase in amphetamine use on the college campus resulted from more students using these drugs to try to improve their studies and test performance.”

Nu terug naar de stelling: Joints populairder dan gewone sigaretten onder jongeren. Ja, want 5% rookt dagelijks een normale sigaret, terwijl dus 5,9% er een kruidenmixje in stopt.

Geef een reactie