Landen met jongste bevolking 2019 – De Top 10

Landen met jongste bevolking 2019
Landen met jongste bevolking 2019

Landen met jongste bevolking 2019 – De Top 10

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Japan, China, Zuid-Korea vallen ten prooi aan vergrijzing. De wereldbevolking zal de komende jaren ouder en ouder worden. Hoewel, er zijn enorme verschillen per land. Zie hier de inzichten van het Population Reference Bureau (PRB).


Alle tien landen met de jongste bevolking 2019 bevinden zich in Afrika


In de onderstaande tien Afrikaanse landen is het vruchtbaarheidscijfer veel hoger is dan in bijvoorbeeld het westen en in het oosten. Volgens de Verenigde Naties, bevindt bijna de helft van de jonge bevolking van de wereld zich in Afrika bezuiden de Sahara.

Een jonge opbouw van de bevolking zorgt zowel uitdagingen als kansen voor Afrikaanse landen. Als de jeugd goede gezondheidszorg en onderwijs krijgt die groei bevordert, kunnen ze een land naar nieuwe hoogten brengen. Maar gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg zorgen vaak voor armoede, hoge werkloosheid en lage productiviteit.


Landen met jongste bevolking 2019
Landen met jongste bevolking 2019

Lees hier ->>> meer over landen op deze website…


De Top 10: Landen met jongste bevolking 2019


10. Zambia: 17,6 jaar

Zambia heeft bijna 18 miljoen inwoners. Ongeveer 60 procent van de bevolking van Zambia leeft onder de armoedegrens. Armoede en het gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs maken het voor Zambia moeilijk om de vruchten te plukken van zijn jonge demografie.


9. Mozambique: 17,6 jaar

Mozambique is éé van de armste landen ter wereld met een inkomen per hoofd van de bevolking van slechts $ 486 in 2018. De groei van het land stagneert door corruptie, slechte infrastructuur en gebrek aan basisdiensten zoals gezondheidszorg. Hoewel in Mozambique alle kinderen naar de lagere school mogen, dwingt armoede de meeste kinderen om te werken.


8. Burundi, 17,3 jaar

De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Burundi van 11,5 miljoen zielen is 17,3 jaar. Burundi is één van de armste landen ter wereld. Het land heeft de afgelopen decennia burgeroorlogen, genociden en etnische zuiveringen meegemaakt. Het land is sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. De bevolking groeit jaarlijks met 2,5%, meer dan het dubbele van de gemiddelde wereldwijde bevolkingsgroei.


7. Democratische Republiek Congo:- 17 jaar

De Democratische Republiek Congo, met 86,7 miljoen inwoners, heeft de gemiddelde leeftijd van slechts 17 jaar. Met 6,3 kids per vrouw heeft het het op twee na hoogste vruchtbaarheidscijfer ter wereld. Burgeroorlogen, milities en politieke onrust hebben de jongere generatie belemmerd in leren en groeien. Maar alles zal naar verwachting in de nabije toekomst verbeteren.


De Top 4: Landen met jongste bevolking 2019


4. Angola: 16,7 jaar

Angola is een van de snelst groeiende economieën ter wereld, hoewel de levensverwachting en levensstandaard laag blijven. De 31,8 miljoen inwoners van Angola hebben een gemiddelde leeftijd van slechts 16,7 jaar. Het totale vruchtbaarheidscijfer is 6,2 geboortes per vrouw.


4. Oeganda, 16,7 jaar

Dit land was getuige van een snelle economische groei tussen 1990 en 2010. Buitenlandse investeringen begonnen aan te trekken, wat zou kunnen helpen banen te creëren en armoede te verminderen in de nabije toekomst. Oeganda heeft 44,2 miljoen inwoners. Het land herbergt ook meer dan een miljoen vluchtelingen uit de buurlanden.


4. Somalië, 16,7 jaar

De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Somalië is dezelfde als die van Angola en Oeganda. Somalië heeft een bevolking van 15,4 miljoen en het totale vruchtbaarheidscijfer van 6,3 geboorten per vrouw. De meeste kinderen in Somalië leven in conflictgebieden, wat betekent dat scholen, ziekenhuizen en zelfs kinderen doelwit zijn geworden van gewapende conflicten.


De Top 3: Landen met jongste bevolking 2019


3. Tsjaad, 16,6 jaar

Tsjaad heeft de derde jongste bevolking ter wereld met een gemiddelde leeftijd van slechts 16,6 jaar. Het heeft het op één na hoogste vruchtbaarheidscijfer ter wereld: 6,4 geboorten per vrouw. Onderwijs blijft één van de grootste uitdagingen in dit land van 15,9 miljoen mensen. Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet en de meeste ouders sturen hun kinderen niet naar school. Meer dan 50% van de kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar verricht kinderarbeid om rond te komen.


2. Mali, 16,3 jaar

Mali is een ander Afrikaans land dat wordt tegengehouden door burgeroorlogen en gewapende conflicten. De gemiddelde leeftijd van de bevolking van 19,6 miljoen is slechts 16,3 jaar. Mali heeft gratis openbaar onderwijs gratis en verplicht gemaakt voor kinderen tussen de 7 en 16 jaar. Maar het aantal kinderen dat naar school gaat is vrij laag vanwege extreme armoede. Een groot aantal ouders kan de kosten van boeken, uniformen en andere noodzakelijkheden niet betalen.


1. Niger, 15,2 jaar

Dit geheel door land omgeven land in West-Afrika heeft de jongste bevolking ter wereld. Het heeft ook het hoogste geboortecijfer ter wereld met 7,3 kinderen per vrouw. De verwachting is dat de bevolking van Niger tegen 2050 bijna zal verdrievoudigen vanwege deze explosieve groei. De bevolking is gegroeid van slechts 3,6 miljoen in 1960 tot naar schatting 23,3 miljoen in 2019.