Looneisen vakbond Prinsjesdag sinds 2005

0
Looneisen vakbond Prinsjesdag sinds 2005
Looneisen vakbond Prinsjesdag sinds 2005

Looneisen vakbond Prinsjesdag sinds 2005

Ieder jaar met Prinsjesdag is het weer zover: de looneisen van de vakbonden komen op tafel. We hebben hier de eisen van het FNV p een rij gezet sinds 2005. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over werk en inkomen op deze website.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2005

De FNV-bonden gaan met hun CAO-beleid in tegen het kabinet. De bonden willen 3 procent stijging van de loonkosten. Daarvan is 1,25 procent bestemd voor de looneis


Antwoord op de vraag: waar maakt de wereld zich zorgen om? April 2022


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2006

FNV-bonden maandag met een eis van maximaal 1,5 procent loonsverhoging


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2007

Vorige week werd al duidelijk dat de achterbannen van de drie grootste FNV-bonden, Abvakabo, Bondgenoten en die in de bouw, met 2,5 procent meer salaris geen genoegen nemen. ‘Deze maximale looneis van 3 procent is het resultaat van een nuchtere afweging tussen koopkrachtherstel en werkzekerheid’, aldus cao-coördinator Wilna Wind van de vakcentrale.

FNV maakte begin oktober al bekend ook maximaal 3,5 procent te eisen. Maar dat was nog vóór de crisis in al zijn hevigheid in Nederland losbarstte. Werkgevers en werknemers gingen er op dat moment van uit dat de inflatie zou uitkomen rond de 3,5 procent. Maar nu de economie afkoelt zal dit naar verwachting 1,5 procent worden.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2008

FNV maakte bekend de cao-onderhandelingen in te gaan met een looneis van 3,5 procent.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2009

Van der Hoeven is niet gelukkig met de looneis van 3,5 procent die Jongerius wil handhaven voor 2009. Looneisen tot maximaal 3,5 procent zullen niet in alle sectoren even gemakkelijk zijn, aldus de CDA-bewindsvrouw. Zij vindt dat ons land zich niet internationaal uit de markt moet prijzen door hoge lonen.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2010

Werknemers moeten in 2010 1,25 procent loonsverhoging krijgen. Dat is de inzet van vakcentrale FNV voor het nieuwe cao-seizoen. Daarnaast wil de FNV afspraken maken over scholing en werkgelegenheid. Werkgevers die aan deze laatste oproep geen gehoor geven, kunnen een looneis van 2 procent verwachten.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2011

De FNV-bonden gaan de cao-onderhandelingen in 2011 in met een looneis van 2 procent. Daarnaast bestemmen zij 1% van de arbeidsvoorwaardenruimte voor afspraken over goed werk op het gebied van werkgelegenheid, flexwerk, arbeidsparticipatie van ouderen en pensioen.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2012

Het FNV komt met een looneis van 2,5 procent. Bovendien wil de vakcentrale bij de cao-onderhandelingen voor iedereen een koopkrachttoeslag van 300 euro vragen.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2013

Het FNV gaat voor 2013 uit van een maximale looneis van 2,5%. Een nullijn voor de publieke sector wijst de FNV af. Loonruimte moet zoveel mogelijk worden aangewend voor bestedingen en daarmee herstel van de werkgelegenheid, vindt FNV. Een nullijn in de publieke sector past daar niet bij. De FNV kiest voor een looneis van maximaal 2,5%, rekening houdend met de situatie in sectoren.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2014

De FNV wil in 2014 de cao-onderhandelingen ingaan met een maximale looneis van 3 procent om de koopkracht zoveel mogelijk in stand te houden. ‘Met een inflatie van 2,75 procent en jaren koopkrachtverlies is 3 procent een hele verantwoorde maximale looneis.Zo kunnen bouwvakkers, metaalwerkers en verpleegkundigen weer even ademhalen en vertrouwen krijgen. Koopkracht, kwaliteit van werk, en banen, daar gaat het om’, zegt FNV-coördinator Mariette Patijn in een toelichting.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2015

De vakbond FNV eist geen loon in procenten eist, maar een rond bedrag van minstens 900 euro per werkende. De looneis van minstens 900 euro in 2015 komt overeen met een gemiddelde looneis van 3 procent. Per sector wil de vakbond bekijken wat het beste past.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2016

Vakcentrale FNV zet komend jaar in op bredere cao’s, die behalve voor mensen in loondienst ook gelden voor zelfstandigen en payrollers. Dat benadrukt de vakbond bij het bekendmaken van de looneis voor 2016, traditiegetrouw op de dag voor Prinsjesdag. De looneis is net als vorig jaar 3 procent. Het is de leidraad voor de cao-onderhandelingen per sector komend jaar.

,,De menselijke maat moet terug. Het rendementsdenken van werkgevers is doorgeschoten’’, zegt Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator van de FNV. Volgens haar investeren werkgevers ondanks hogere winsten steeds minder in personeel en de kwaliteit van werk.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2017

De FNV vindt dat er een eind moet komen aan de groei van het aantal mensen met tijdelijke banen en oproepcontracten en een looneis van 2,5 procent.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2018

Na jaren van loonmatiging, moet het maar eens afgelopen zijn, vindt de vakbeweging. Bedrijven maken gezonde winsten en daar moeten hun werknemers ook van profiteren. In 2018 moet er minimaal 3,5 procent meer loon bij.


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2019

Ondanks de coronacrisis en de economische krimp zet de FNV bij de cao-onderhandelingen voor volgend jaar in op een looneis van 5 procent voor vitale beroepen en voor sectoren die de afgelopen maanden heel succesvol zijn geweest. Bij sectoren waar het slecht gaat wil de vakbond afspraken maken over herverdeling van werk. Ook maakt de FNV zich hard voor een minimumloon van 14 euro per uur.

Zakaria Boufangacha, CAO-coördinator van FNV, vertelt waarom de van 5 procent loonsverhoging zo hard nodig is. ‘Er is nog nooit zoveel gesproken over hoe de economie ervoor staat. Iedereen, van de werkgevers tot premier Rutte, vindt dat de lonen omhoog moeten.’ Hij noemt de krapte op de arbeidsmarkt als een van de redenen voor de hoge eis. ‘De krapte moet ook leiden tot hogere lonen. Die kunnen voor een groot deel bijdragen aan de aanpak ervan.’


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2020

Han Busker: ‘De koopkracht moet stijgen en daarvoor moeten de lonen omhoog. Voor het komende jaar hebben we een looneis van 5% gesteld. Het kabinet moet het goede voorbeeld geven en erkennen dat een inhaalslag noodzakelijk is.’ En: ‘De FNV wil dat het wettelijke minimumloon naar €14 stijgt en de daarop gebaseerde AOW en andere uitkeringen hierin meegroeien.’


Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2021

Vakbond FNV gaat de cao-onderhandelingen van volgend jaar in met een looneis van 5 procent.Looneisen vakbond Prinsjesdag: 2022

De FNV gaat in 2022 bij cao-onderhandelingen inzetten op afspraken over flink meer vaste banen. Het is tijd voor daden in plaats van mooie woorden. Ook moeten werknemers eerlijk meedelen in de economische groei. De FNV legt een looneis op tafel van 100 euro per maand zodat de loonkloof kleiner wordt, Daarnaast eist FNV prijscompensatie. Meer zeggenschap en pensioenafspraken completeren de belangrijkste eisen die de FNV komend seizoen stelt.


Zie hier de top 10 gevaarlijke beroepen in Nederland 2021.


Looneisen vakbond Prinsjesdag

2005: 3 procent
2006: 1,5 procent
2007: 3 procent
2008: 3,5 procent
2009: 3,5 procent
2010: 1,25 procent
2011: 2% tot 3%
2012: 2,5 procent
2013: 2,5 procent
2014: 3 procent
2015: € 900,- bruto per werkende
2016: 3 procent
2017: 2,5 procent
2018: 3,5 procent
2019: 5 procent
2020: 5 procent
2021: 5 procent
2022: € 100 euro bruto per maand per werkende

Geef een reactie