Meest beroemdste bedreigde diersoorten – Een top 10

0
Meest beroemdste bedreigde diersoorten
Meest beroemdste bedreigde diersoorten

Meest beroemdste bedreigde diersoorten

Het gaat niet goed met onze aarde. ‘Gevoelige’ dieren maken dat ons ieder dag duidelijk. Deze bedreigde diersoorten staan op de zogeheten Rode Lijst van de International Union for Conservation (IUCN). Dit een lijst met bedreigde diersoorten en een uitgebreide inventarisatie van de staat waarin planten, dieren en schimmels verkeren. Hier tien zeer tot de verbeelding sprekende bedreigde diersoorten.


Meest beroemdste bedreigde diersoorten
Meest beroemdste bedreigde diersoorten

Lees hier ->>> meer interessante artikelen over natuur op deze website…


Top 10 – Meest beroemdste bedreigde diersoorten


10. Reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca)

Reuzenpanda
Reuzenpanda

Lang was niet duidelijk hoeveel panda’s er precies in het wild voorkwamen. Begin 2015 werd hun aantal volgens de National Giant Panda Survey op 1.864 geschat. Dit bleek een stijging van bijna 17% ten opzichte van resultaten tien jaar eerder.

Per populatie zijn waarschijnlijk niet meer dan 250 volwassen exemplaren aanwezig. De verschillende populaties  zijn sterk versnipperd en liggen ver van elkaar af

Tussen 2008 en 2016 werden de aantallen nauwkeuriger geschat. Het blijkt dat de regering van China voldoende beschermingsmaatregelen heeft genomen en weet te handhaven. Dit zorgt er voor dat de populatieaantallen weer stijgen.


9. Tijger (Panthera tigris)

Tijger
Tijger

De tijger is een bedreigde diersoort die verspreid over Azië voorkomt. De enorme teruggang heeft te maken met het verder oprukken van de mens. Veel rustige natuurgebieden zijn daardoor verloren gegaan. Dit terwijl de tijger een groot leefgebied nodig heeft.

Verder is er steeds minder groot wild voorhanden dat als voedsel kan dienen. Daarnaast wordt de tijger vaak het slachtoffer van stropers. Dit omdat zijn fraaie huid, botten en lichaamsdelen (voor medicijnen) op de zwarte markt veel geld opbrengen. In 2016 is de totale tijgerpopulatie geschat op zo’n 3890 dieren. Dit wat voor het eerst sinds jaren meer dan bij de vorige schatting.


8. Trompetkraanvogel (Grus americana)

Trompetkraanvogel
Trompetkraanvogel

Het zijn grote vogels, tot 1,5 meter hoog, met een spanwijdte van 2,3 meter. Mannetjes wegen gemiddeld 7,5 kg, vrouwtjes 6,5 kg. De grootte van de populatie werd in 2012 door BirdLife International geschat op 70 tot 400 individuen. Gelukkig nemen de populatie-aantallen iets toe.


7. Blauwe vinvis (Balaenoptera musculus)

Blauwe vinvis
Blauwe vinvis

In 1966 is de jacht op de blauwe vinvis verboden. Er was toen minder dan 1 procent van de oorspronkelijke populatie over. Volgens schattingen gepubliceerd door de IUCN bedraagt de wereldwijde populatiegrootte minder dan 25.000 exemplaren. Het aantal dieren neemt overigens wel weer wel toe.


6. Aziatische olifant (Elephas maximus)

Aziatische olifant
Aziatische olifant

De Aziatische olifant kan tam worden gemaakt en gebruikt worden als lastdier. Er leven 16.500 olifanten als lastdier. Dat is ongeveer een kwart van de totale populatie wilde olifanten. De grootste bedreiging komt (zoals vaak) van de mens. Olifanten hebben veel ruimte nodig, voornamelijk bossen voor hun voedsel. Deze bossen worden massaal gekapt. Ook wordt op deze soort gejaagd.


Top 5 – Meest beroemdste bedreigde diersoorten


5. Zeeotter (Enhydra lutris)

Zeeotter
Zeeotter

Deze zeeotter komt voor aan de noordwestkust van Noord-Amerika en de noordoostkust van Azië. De zeeotter was plaatselijk bijna uitgestorven door overbejaging. Ze krijgen van de IUCN in 2013 het predicaat ‘bedreigd’.


4. Sneeuwpanter (Panthera uncia)

Sneeuwpanter
Sneeuwpanter

De sneeuwpanters in Afghanistan hebben drie decennia van oorlog overleefd. In 2009 leefden er naar schatting nog slechts 100 tot 200 sneeuwpanters in Afghanistan.

Ter vergelijking: Bhutan is veertien keer zo klein als Afghanistan, maar heeft een even grote populatie rondlopen. Sinds 2002 geldt in Afghanistan dan ook een volledig jachtverbod.


Top 3 – Meest beroemdste bedreigde diersoorten


3. Gorilla (Gorilla beringei)

Gorilla
Gorilla

De oostelijke laaglandgorilla of Grauergorilla is een ondersoort van de oostelijke gorilla. Het voortbestaan van de soort wordt ernstig bedreigd.

In de jaren 1990 waren er nog 17.000 dieren, in 2016 nog 4.000. Daarmee was de populatie ongeveer 77% gedaald. De Grauergorilla is de grootste ondersoort van de gorilla’s. Hij heeft een gezet lichaam, grote handen en een kleine mond. Ondanks hun fors postuur eten oostelijke laaglandgorilla’s alleen fruit en kruidachtig materiaal.


2. Tasmaanse duivel (Sarcophilus harrisii)

De Tasmaanse Duivel is het grootste vleesetende buideldier ter wereld.  Australië heeft het dier op de lijst met bedreigde diersoorten gezet. Dit in een poging het beest te redden van een besmettelijke kankersoort.

De kanker aan de kop en de mond van de dieren is in 1996 voor het eerst vastgesteld. Nu is al 70 procent van de Duivels bezweken, meldden Australische media. De kanker verspreidt zich doordat de dieren elkaar bijten. Door de gezwellen stoppen de beesten snel met eten en sterven ze veelal binnen drie maanden.

Australië heeft 10 miljoen Australische dollars (5,6 miljoen euro) uitgetrokken voor een reddingsoperatie. Zonder ingrijpen zouden de Tasmaanse Duivels, die alleen op het eiland Tasmanië voorkomen, binnen 20 tot 40 jaar uitgestorven zijn.

Bron: ANP


1. Orang-oetan (Pongo pygmaeus)

Orang-oetan
Orang-oetan

De grootste bedreiging voor de Borneose orang-oetan is habitatvernietiging. Dit gebeurt door bosbranden en boskap voor houtwinning en het creëren voor landbouwgebieden. Ook worden jonge dieren gevangen om verhandeld te worden als huisdier. Er zijn nu nog zo’n twaalf- tot vijftienduizend dieren in Borneo.