, , , , ,

Meest gebruikte Franse woorden – De top 1000 woorden uit Frankrijk

Meest gebruikte Franse woorden

Meest gebruikte Franse woorden

Met de onderstaande 1000 Franse woorden kom je aardig voor de dag. Ken je ze, kun je ze in combinatie gebruiken en verstaan, dan snap je zo’n 70 procent van wat er gezegd wordt en geschreven wordt. Oftwel: met deze duizend woorden kom je een Frankrijk wel door. Lees en leer meer…


Zie hier ->>> de 100 meest gebruikte Franse werkwoorden en lees hier ->>> meer over Frankrijk op deze website.


Meest gebruikte Franse woorden


Voor het Duits konden we hier ->>> het volgende lezen:

  • 10 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 28% van alle woorden.
  • 100 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 55% van alle woorden.
  • 1000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 74% van alle woorden.
  • 2000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 80% van alle woorden.

Voor het Frans zal dit waarschijnlijk niet veel anders zijn. Af en toe een Frans liedje beluisteren, een film kijken of het nieuws en je Franse taalvaardigheden zullen heel snel vorderen. Ok, allez en aan den slag…

[table]
1 , comme , zoals
2 , je , ik
3 , son , zijn
4 , que , dat
5 , il , hij
6 , était , was
7 , pour , voor
8 , sur , zeker
9 , sont , zijn
10 , avec , met
11 , ils , zij
12 , être , zijn
13 , à , bij
14 , un , een
15 , avoir , hebben
16 , ce , dit
17 , à partir de , vanaf
18 , par , door
19 , chaud , heet
20 , mot , woord
21 , mais , maar
22 , que , wat
23 , certains , sommigen
24 , est , is
25 , il , het
26 , vous , u
27 , ou , waar / of
28 , eu , had
29 , la , de
30 , de , van
31 , à , naar
32 , et , en
33 , un , een
34 , dans , in
35 , nous , wij
36 , boîte , doos
37 , dehors , buiten
38 , autre , andere
39 , étaient , waren
40 , qui , welke
41 , faire , doen
42 , leur , hun
43 , temps , tijd
44 , si , als
45 , volonté , wil
46 , comment , hoe
47 , dit , zegt
48 , un , een
49 , chaque , elk
50 , dire , zeggen
51 , ne , niet
52 , ensemble , samen
53 , trois , drie
54 , vouloir , willen
55 , air , lucht
56 , bien , goed
57 , aussi , ook
58 , jouer , spelen
59 , petit , klein
60 , fin , einde
61 , mettre , plaatsen
62 , maison , huis
63 , lire , lezen
64 , main , hand
65 , port , haven
66 , grand , groot
67 , épeler , spellen
68 , ajouter , toevoegen
69 , même , zelfde
70 , terre , aarde / land
71 , ici , hier
72 , il faut , men moet
73 , grand , groot
74 , haut , hoog
75 , tel , zo
76 , suivre , volgen
77 , acte , handelen
78 , pourquoi , waarom
79 , interroger , vragen
80 , hommes , mannen
81 , changement , verandering
82 , est allé , ging
83 , lumière , licht
84 , genre , soort
85 , de , van
86 , besoin , nodig hebben
87 , maison , huis
88 , image , foto
89 , essayer , proberen
90 , nous , wij
91 , encore , nog (meer)
92 , animal , dier
93 , point , punt
94 , mère , moeder
95 , monde , wereld
96 , près de , dichtbij
97 , construire , bouwen
98 , soi , zelf
99 , terre , aarde
100 , père , vader
[/table]


Zie hier de Top 10 beste strips om Frans te leren.


[table]
101 , tout , alle
102 , nouveau , nieuw
103 , travail , werk
104 , partie , een deel
105 , prendre , nemen
106 , obtenir , krijgen
107 , lieu , plaats
108 , fabriqué , gemaakt
109 , vivre , leven
110 , où , waar
111 , après , na
112 , arrière , terug
113 , peu , beetje
114 , seulement , alleen maar
115 , tour , ronde
116 , homme , man
117 , année , jaar
118 , est venu , kwam
119 , montrer , laten zien
120 , tous , allemaal
121 , bon , goed
122 , moi , mij
123 , donner , geven
124 , notre , onze
125 , sous , onder
126 , nom , naam
127 , très , heel
128 , par , door
129 , juste , net / juist
130 , forme , vorm
131 , phrase , zin
132 , grand , groot
133 , penser , denken
134 , dire , zeggen
135 , aider , helpen
136 , faible , zwak
137 , ligne , lijn
138 , différer , verschillen
139 , tour , beurt / toren
140 , la cause , de oorzaak
141 , beaucoup , veel
142 , signifier , betekenen
143 , avant , voordat
144 , déménagement , bewegen
145 , droit , recht
146 , garçon , jongen
147 , vieux , oud
148 , trop , te veel
149 , même , zelfde
150 , elle , zij
151 , tous , allemaal
152 , là , daar
153 , quand , wanneer
154 , jusqu’à , tot
155 , utiliser , gebruiken
156 , votre , jouw
157 , manière , manier
158 , sur , zeker
159 , beaucoup , veel
160 , puis , vervolgens
161 , les , de
162 , écrire , schrijven
163 , voudrais , zou willen
164 , comme , zoals
165 , si , als
166 , ces , deze
167 , son , zijn
168 , long , lang
169 , faire , doen
170 , chose , ding
171 , voir , zien
172 , lui , hem
173 , deux , twee
174 , a , een
175 , regarder , kijken
176 , plus , meer
177 , jour , dag
178 , pourrait , zou kunnen
179 , aller , gaan
180 , venir , komen
181 , fait , gedaan
182 , nombre , nummer
183 , son , geluid / zijn
184 , aucun , geen
185 , plus , meer
186 , personnes , mensen
187 , ma , mijn
188 , sur , zeker
189 , savoir , weten
190 , eau , water
191 , que , dat
192 , appel , bellen
193 , première , eerst
194 , qui , die
195 , peut , kan
196 , vers le bas , beneden
197 , côté , kant
198 , été , geweest
199 , maintenant , nu
200 , trouver , vinden
201 , tête , hoofd
202 , supporter , steunen
203 , propre , schoon
204 , page , bladzijde
205 , devrait , zou moeten
206 , pays , land
207 , trouvé , gevonden
208 , réponse , antwoord
209 , école , school-
210 , croître , groeien
211 , étude , studie
212 , encore , nog
213 , apprendre , leren
214 , usine , fabriek
215 , couvercle , deksel
216 , nourriture , voedsel
217 , soleil , zon
218 , quatre , vier
219 , entre , tussen
220 , état , staat
221 , garder , houden
222 , œil , oog
223 , jamais , nooit
224 , dernier , laatste
225 , laisser , laten gaan
226 , pensée , gedachte
227 , ville , stad
228 , arbre , boom
229 , traverser , oversteken
230 , ferme , stevig
231 , dur , moeilijk
232 , début , begin
233 , puissance , kracht
234 , histoire , verhaal
235 , scie , zag
236 , loin , ver
237 , mer , zee
238 , tirer , trekken
239 , gauche , links
240 , tard , laat
241 , courir , rennen
242 , ne , niet
243 , tandis que , terwijl
244 , presse , pers
245 , proche , dichtbij
246 , nuit , nacht
247 , réel , echt
248 , vie , leven
249 , peu , weinig
[/table]


Zie hier de top 10 historische plaatsen om te bezoeken in Frankrijk.


[table]
250 , nord , noorden
251 , livre , boek
252 , porter , dragen
253 , a pris , genomen
254 , science , wetenschap
255 , manger , eten
256 , chambre , kamer
257 , ami , vriend
258 , a commencé , begonnen
259 , idée , idee
260 , poisson , vis
261 , montagne , berg
262 , Arrêtez , hou op
263 , une fois , een keer
264 , base , baseren
265 , entendre , horen
266 , cheval , paard
267 , coupe , besnoeiing
268 , sûr , zeker
269 , regarder , kijken
270 , couleur , kleur
271 , face , gezicht
272 , bois , hout
273 , principal , belangrijkste
274 , ouvert , open
275 , paraître , lijken
276 , ensemble , samen
277 , suivant , volgende
278 , blanc , wit
279 , enfants , kinderen
280 , commencer , beginnen
281 , eu , had
282 , marcher , lopen
283 , exemple , voorbeeld
284 , facilité , gemak
285 , papier , papier
286 , groupe , groep
287 , toujours , altijd
288 , musique , muziek
289 , ceux , die
290 , tous les deux , beide
291 , marque , merk
292 , souvent , vaak
293 , lettre , brief
294 , jusqu’à ce que , tot
295 , mile , mijl
296 , rivière , rivier
297 , voiture , auto
298 , pieds , voeten
299 , soins , zorg
300 , deuxième , tweede
[/table]


Zie hier de tien mooiste natuurgebieden in Frankrijk.


[table]
301 , assez , genoeg
302 , plaine , duidelijk
303 , fille , meisje
304 , habituel , gebruikelijk
305 , jeune , jong
306 , prêt , klaar
307 , au-dessus , boven
308 , jamais , nooit
309 , rouge , rood
310 , liste , lijst
311 , bien que , hoewel
312 , sentir , voelen
313 , parler , praten
314 , oiseau , vogel
315 , bientôt , spoedig
316 , corps , lichaam
317 , chien , hond
318 , famille , familie
319 , direct , direct
320 , pose , houding
321 , laisser , laten
322 , chanson , lied
323 , mesurer , meten
324 , porte , deur
325 , produit , Product
326 , noir , zwart
327 , court , kort
328 , chiffre , cijfer
329 , classe , klasse
330 , vent , wind
331 , question , vraag
332 , arriver , aankomen
333 , complète , compleet
334 , navire , schip
335 , zone , gebied
336 , moitié , de helft
337 , rock , rots
338 , ordre , bestellen
339 , feu , vuur
340 , sud , zuiden
341 , problème , probleem
342 , pièce , stuk
343 , dit , zegt
344 , savait , wist
345 , passer , laten gaan
346 , depuis , sinds
347 , haut , hoog
348 , ensemble , samen
349 , roi , koning
350 , rue , straat
351 , pouce , duim
352 , multiplier , vermenigvuldigen
353 , rien , niets
354 , cours , les
355 , rester , blijven
356 , roue , wiel
357 , plein , vol
358 , force , kracht
359 , bleu , blauw
360 , objet , voorwerp
361 , décider , beslissen
362 , surface , oppervlakte
363 , profond , diep
364 , lune , maan
365 , île , eiland
366 , pied , voet
367 , système , systeem
368 , occupé , druk
369 , test , test
370 , record , record
371 , bateau , boot
372 , commun , gemeenschappelijk
373 , or , goud
374 , possible , mogelijk
375 , plan , plan
376 , place , plaats
377 , sec , droog
378 , se demander , zich afvragen
379 , rire , lach
380 , mille , duizend
381 , il ya , er is
382 , ran , liep
383 , vérifier , controleren
384 , jeu , spel
385 , forme , vorm
386 , assimiler , gelijkstellen
387 , chaud , warm
388 , manquer , missen
389 , apporté , gebracht
390 , chaleur , warmte
391 , neige , sneeuw
392 , pneu , band
393 , apporter , brengen
394 , oui , ja
395 , lointain , ver weg
396 , remplir , vullen
397 , est , is / west
398 , peindre , verven
399 , langue , taal
400 , entre , tussen
401 , unité , eenheid
402 , puissance , kracht
403 , ville , stad
404 , fin , einde
405 , certain , zeker
406 , voler , vliegen
407 , tomber , vallen
408 , conduire , leiden
409 , cri , huilen
410 , sombre , donker
411 , machine , machine
412 , Note , opmerking
413 , patienter , wacht
414 , plan , plan
415 , figure , figuur
416 , étoile , ster
417 , boîte , doos
418 , nom , naam
419 , domaine , domein
420 , reste , rest
421 , correct , correct
422 , capable , bekwaam
423 , livre , boek
424 , Terminé , klaar
425 , beauté , schoonheid
426 , entraînement , opleiding
427 , résisté , verzet
428 , contenir , bevatten
429 , avant , eerder
430 , enseigner , onderwijzen
431 , semaine , week
432 , finale , laatste
433 , donné , gegeven
434 , vert , groen
435 , oh , oh
436 , rapide , snel
437 , développer , ontwikkelen
438 , océan , oceaan
439 , chaud , warm
440 , gratuit , gratis
441 , minute , minuut
442 , fort , sterk
443 , spécial , bijzonder
444 , esprit , geest
445 , derrière , achter
446 , clair , duidelijk
447 , queue , staart
448 , produire , produceren
449 , fait , gedaan
450 , espace , ruimte
451 , entendu , gehoord
452 , meilleur , best
453 , heure , uur
454 , mieux , beter
455 , vrai , waar
456 , pendant , tijdens
457 , cent , honderd
458 , cinq , vijf
459 , rappeler , herinneren
460 , étape , stap
461 , tôt , vroeg
462 , tenir , houden
463 , ouest , west
464 , sol , grond
465 , intérêt , rente
466 , atteindre , bereiken
467 , rapide , snel
468 , verbe , werkwoord
469 , chanter , zingen
470 , écouter , luister
471 , six , zes
472 , table , tafel
473 , Voyage , reizen
474 , moins , minder
475 , matin , ochtend-
476 , dix , tien
477 , simple , eenvoudig
478 , plusieurs , velen
479 , voyelle , klinker
480 , vers , richting
481 , guerre , oorlog
482 , poser , stellen
483 , contre , tegen
484 , modèle , model
485 , lent , traag
486 , centre , centrum
487 , amour , liefde
488 , personne , niemand
489 , argent , geld
490 , servir , dienen
491 , apparaître , verschijnen
492 , route , weg
493 , carte , kaart
494 , pluie , regen
495 , règle , regel
496 , gouverner , regeren
497 , tirer , trekken
498 , froid , kou
499 , avis , mening
[/table]


Zie hier de Top 10 meest gesproken talen in Afrika.


[table]
500 , voix , stem
501 , énergie , energie
502 , chasse , jacht
503 , probable , waarschijnlijk
504 , lit , bed
505 , frère , broer
506 , œuf , ei
507 , tour , rijden
508 , cellule , cel
509 , croire , geloven
510 , peut-être , misschien
511 , choisir , kiezen
512 , soudain , plotseling
513 , compter , tellen
514 , carré , vierkant
515 , raison , reden
516 , longueur , lengte
517 , représenter , staan ​​voor
518 , art , kunst
519 , sujet , onderwerp
520 , région , regio
521 , taille , grootte
522 , varier , variëren
523 , régler , afrekenen
524 , parler , spreken
525 , poids , gewicht
526 , général , algemeen
527 , glace , ijs
528 , question , vraag
529 , cercle , cirkel
530 , paire , paar
531 , inclure , omvatten
532 , fracture , verdelen
533 , syllabe , lettergreep
534 , feutre , voelde
535 , grandiose , groots
536 , balle , bal
537 , encore , nog
538 , vague , golf
539 , tomber , laten vallen
540 , cœur , hart
541 , h , ben
542 , présent , aanwezig
543 , lourd , zwaar
544 , danse , dans
545 , moteur , motor
546 , position , positie
547 , bras , arm
548 , large , breed
549 , voile , zeil
550 , matériel , materiaal
551 , fraction , fractie
552 , forêt , bos
553 , s’asseoir , zitten
554 , course , les
555 , fenêtre , raam
556 , magasin , winkel
557 , été , zomer
558 , train , trein
559 , sommeil , slaap
560 , prouver , bewijzen
561 , seul , eenzaam
562 , jambe , been
563 , exercice , oefening
564 , mur , muur
565 , capture , vangst
566 , monture , montuur
567 , souhaiter , wensen
568 , ciel , lucht
569 , conseil , bord
570 , joie , vreugde
571 , hiver , winter
572 , sat , zaak
573 , écrit , geschreven
574 , sauvage , wild
575 , instrument , instrument
576 , conservé , gehouden
577 , verre , glas
578 , herbe , gras
579 , vache , koe
580 , emploi , werk
581 , bord , rand
582 , signe , teken
583 , visite , bezoek
584 , passé , verleden
585 , doux , zacht
586 , amusement , pret
587 , clair , helder
588 , gaz , gas
589 , temps , weer
590 , mois , maand
591 , million , miljoen
592 , porter , dragen
593 , finition , af hebben
594 , heureux , gelukkig
595 , espoir , hoop
596 , fleur , bloem
597 , vêtir , kleden
598 , étrange , vreemd
599 , disparu , weg
600 , commerce , handel
601 , mélodie , melodie
602 , voyage , reis
603 , bureau , kantoor
604 , recevoir , ontvangen
605 , rangée , rij
606 , bouche , mond
607 , exact , exact
608 , symbole , symbool
609 , mourir , dood gaan
610 , moins , minst
611 , difficulté , probleem
612 , cri , roepen
613 , sauf , behalve
614 , écrit , tekst
615 , semence , zaad
616 , ton , toon
617 , joindre , bijvoegen
618 , suggérer , voorstellen
619 , propre , schoon
620 , pause , pause
621 , dame , dame
622 , cour , werf
623 , augmenter , toenemen
624 , mauvais , slecht
625 , coup , klap
626 , huile , olie
627 , sang , bloed
628 , toucher , aanraken
629 , a augmenté , toegenomen
630 , cent , cent
631 , mélanger , mengen
632 , équipe , team
633 , fil , draad
634 , coût , kosten
635 , perdu , verloren
636 , brun , bruin
637 , porter , dragen
638 , jardin , tuin
639 , égal , gelijk
640 , expédié , verzonden
641 , choisir , kiezen
642 , est tombé , gevallen
643 , s’adapter , aanpassen
644 , débit , tekort
645 , juste , eerlijk
646 , banque , bank
647 , recueillir , verzamelen
648 , sauver , sparen
649 , contrôle , controle
650 , décimal , decimaal
651 , oreille , oor
652 , autre , anders
653 , tout à fait , heel
654 , cassé , kapot gegaan
655 , cas , zaak
656 , milieu , midden
657 , tuer , doden
658 , fils , zoon
659 , lac , meer
660 , moment , moment
661 , échelle , schaal
662 , fort , luid
663 , printemps , de lente
664 , observer , observeren
665 , enfant , kind
666 , droit , rechtdoor
667 , consonne , medeklinker
668 , nation , natie
669 , dictionnaire , woordenboek
670 , lait , melk
671 , vitesse , snelheid
672 , méthode , methode
673 , organe , orgaan
674 , payer , betalen
675 , âge , leeftijd
676 , section , sectie
677 , robe , jurk
678 , nuage , wolk
679 , surprise , verrassing
680 , calme , rustig
681 , pierre , steen
682 , minuscule , klein
683 , montée , beklimmen
684 , frais , koel
685 , conception , ontwerp
686 , pauvres , arm
687 , lot , partij
688 , expérience , ervaring
689 , bas , bodem
690 , clé , sleutel
691 , fer , ijzer
692 , unique , uniek
693 , bâton , stok
694 , plat , vlak
695 , vingt , twintig
696 , peau , huid
697 , sourire , glimlach
698 , pli , vouw
699 , trou , gat
700 , sauter , springen
701 , bébé , baby
702 , huit , acht
703 , village , dorp
704 , se rencontrent , ontmoeten
705 , racine , wortel
706 , acheter , kopen
707 , augmenter , verhogen
708 , résoudre , oplossen
709 , métal , metaal
710 , si , of
711 , pousser , duwen
712 , sept , zeven
713 , paragraphe , paragraaf
714 , troisième , derde
715 , doit , zal
716 , en attente , gehouden
717 , cheveux , haar
718 , décrire , beschrijven
719 , cuisinier , keuken
720 , étage , verdieping
721 , chaque , ieder
722 , résultat , resultaat
723 , brûler , branden
724 , colline , heuvel
725 , coffre-fort , veilig
726 , chat , kat
727 , siècle , eeuw
728 , envisager , overwegen
729 , type , type
730 , droit , wet
731 , peu , beetje
732 , côte , kust
733 , copie , kopie
734 , phrase , uitdrukking
735 , silencieux , stil
736 , haut , hoog
737 , sable , zand
738 , sol , bodem
739 , rouleau , rolletje
740 , température , temperatuur
741 , doigt , vinger
742 , industrie , industrie
743 , valeur , waarde
744 , lutte , strijd
745 , mensonge , leugen
746 , battre , slaan
747 , exciter , prikkelen
748 , naturel , natuurlijk
749 , vue , zicht
750 , sens , zin
751 , capital , hoofdstad
752 , ne sera pas , niet
753 , chaise , stoel
754 , danger , gevaar
755 , fruit , fruit
756 , riche , rijk
757 , épais , dik
758 , soldat , soldaat
759 , processus , werkwijze
760 , fonctionner , bedienen
761 , pratique , praktijk
762 , séparé , scheiden
763 , difficile , moeilijk
764 , médecin , dokter
765 , s’il vous plaît , alstublieft
766 , protéger , beschermen
767 , midi , middag
768 , récolte , oogst
769 , moderne , modern
770 , élément , element
771 , frapper , raken / slaan
772 , étudiant , leerling
773 , coin , hoek / munt
774 , partie , partij
775 , alimentation , eten
776 , dont , wiens
777 , localiser , bevinden
778 , anneau , ring
779 , caractère , karakter
780 , insecte , insect
781 , pris , gevangen
782 , période , periode
783 , indiquer , wijzen op
784 , radio , radio
785 , rayon , onderdeel / straling / gebied
786 , atome , atoom
787 , humain , mens
788 , histoire , geschiedenis
789 , effet , effect
790 , électrique , elektrisch
791 , attendre , wachten
792 , os , bot
793 , rail , het spoor
794 , imaginer , voorstellen
795 , fournir , voorzien
796 , se mettre d’accord , mee eens zijn
797 , ainsi , dus
798 , doux , zacht
799 , femme , vrouw
800 , capitaine , gezagvoerder
801 , deviner , raden
802 , nécessaire , noodzakelijk
803 , net , scherp
804 , aile , vleugel
805 , créer , creëren
806 , voisin , buurman
807 , lavage , de was
808 , chauve-souris , vleermuis
809 , plutôt , liever
810 , foule , menigte
811 , blé , maïs
812 , comparer , vergelijken
813 , poème , gedicht
814 , chaîne , draad
815 , cloche , klok
816 , dépendre , afhangen
817 , viande , vlees
818 , frotter , wrijven
819 , tube , buis
820 , célèbre , beroemd
921 , dollar , dollar
822 , courant , krant / gewoon / stroom
823 , peur , angst
284 , vue , zicht
825 , mince , dun
826 , triangle , driehoek
827 , planète , planeet
828 , se dépêcher , haasten
829 , chef , chef
830 , colonie , kolonie
831 , horloge , horloge
832 , mine , de mijne
833 , lien , binden
834 , entrer , binnengaan
835 , majeur , majeur
836 , frais , vers
837 , recherche , zoeken
838 , envoyer , sturen
839 , jaune , geel
840 , pistolet , pistool
841 , permettre , toestaan
842 , impression , afdrukken
843 , mort , dood
844 , place , plek
845 , désert , woestijn
846 , costume , pak
847 , courant , actueel
848 , ascenseur , lift
840 , rose , roos
850 , arriver , aankomen
851 , maître , meester
852 , piste , spoor
853 , mère , ouder
854 , rivage , kust
855 , division , divisie
856 , feuille , blad
857 , substance , stof
858 , favoriser , voorkeur hebben
859 , relier , aansluiten
860 , poste , post
861 , passer , voorbij gaan
862 , corde , touw
863 , graisse , vet
864 , heureux , blij
865 , original , origineel
866 , part , delen
867 , station , station
868 , papa , vader
869 , pain , brood
870 , charger , in rekening brengen
871 , propre , schoon
872 , bar , bar
873 , proposition , voorstellen
874 , segment , segment
875 , esclave , slaaf
876 , canard , eend
877 , instant , instant
878 , marché , markt
879 , degré , mate
880 , peupler , bevolken
881 , poussin , kuiken
882 , cher , Geachte
883 , ennemi , vijand
884 , répondre , antwoord
885 , boisson , drinken
886 , se produire , maken
887 , support , ondersteuning
888 , discours , gesprek
889 , nature , natuur
890 , gamme , reeks
891 , vapeur , stoom
892 , mouvement , beweging
893 , chemin , pad
894 , liquide , vloeistof
895 , enregistrer , inschrijven
896 , signifiait , betekenis
897 , quotient , verhouding
898 , dents , tanden
899 , coquille , schelp
900 , cou , nek
901 , oxygène , zuurstof
902 , sucre , suiker
903 , décès , dood
904 , assez , genoeg
905 , compétence , vaardigheid
906 , femmes , vrouwen
907 , saison , seizoen
908 , solution , oplossing
909 , aimant , magneet
910 , argent , zilver / geld
911 , merci , dank
912 , branche , tak / afdeling
913 , rencontre , ontmoeting
914 , suffixe , achtervoegsel
915 , particulièrement , vooral
916 , figue , figuur
917 , peur , bang
918 , énorme , reusachtig
919 , sœur , zus
920 , acier , staal
921 , discuter , bespreken
922 , avant , vooruit
923 , similaire , vergelijkbaar
924 , guider , leiden
925 , expérience , ervaring
926 , score , score
927 , pomme , appel
928 , acheté , gekocht
929 , LED , LED
930 , pas , stap
931 , manteau , jas
932 , masse , massa
933 , carte , kaart
934 , bande , groep
935 , corde , touw
936 , glissement , glad
937 , gagner , winnen
938 , rêver , dromen
939 , soirée , avond
940 , condition , staat
941 , alimentation , voeding
942 , outil , gereedschap
943 , total , totaal
944 , de base , eenvoudig
945 , odeur , geur
946 , vallée , vallei
947 , ni , noch
948 , double , dubbele
949 , siège , stoel
950 , continuer , doorgaan met
951 , bloc , blok
952 , graphique , grafiek
953 , chapeau , hoed
954 , vendre , verkopen
955 , succès , succes
956 , entreprise , bedrijf
957 , soustraire , aftrekken
958 , événement , evenement
959 , particulier , bijzonder
960 , accord , deal
961 , baignade , een bad nemen
962 , terme , termijn
963 , opposé , tegenover
964 , femme , vrouw
965 , chaussure , schoen
966 , épaule , schouder
967 , propagation , verspreiding
968 , organiser , regelen
969 , camp , kamp
970 , inventer , uitvinden
971 , coton , katoen
972 , né , geboren
973 , déterminer , bepaling
974 , litre , liter
975 , neuf , negen
976 , camion , vrachtauto
977 , bruit , lawaai
978 , niveau , niveau
979 , chance , kans
980 , recueillir , verzamelen
981 , boutique , winkel
982 , tronçon , stronk
983 , jeter , gooien
984 , éclat , schijnsel
985 , propriété , eigendom
986 , colonne , kolom
987 , molécule , molecuul
988 , sélectionner , selecteren
989 , mal , verkeerd
990 , gris , grijs
991 , répétition , herhaling
992 , exiger , eisen
993 , large , breed
994 , préparer , bereiden
995 , sel , zout
996 , nez , neus
997 , pluriel , meervoud
998 , colère , woede
999 , revendication , vraag / eis
1000 , continent , continent
[/table]


Kun je er geen genoeg van krijgen? Veux-tu de plus? Zie hier ->>> Frans voor op reis / handige Franse woorden en zinnen op deze website?

Of:1000 moderne Franse woorden en uitdrukkingen – Franse straattaal.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie