Meest voorkomende zoogdieren ter wereld – De top 10

0
Meest voorkomende zoogdieren ter wereld
Meest voorkomende zoogdieren ter wereld

Meest voorkomende zoogdieren ter wereld

Zoogdieren vormen een klasse van warmbloedige, meestal levendbarende chordadieren die hun jongen zogen.

De moederdieren produceren melk en voeden hiermee hun jongen. Ze zijn deel van de Amniota en zijn als zodanig het nauwst verwant aan de reptielen en vogels.

Tot de moderne zoogdieren worden ruim 5500 soorten gerekend in meer dan 1250 geslachten, in ruim 150 families en in bijna 30 ordes.

De zoogdieren kennen zowel vliegende (vleermuizen) als zwemmende (walvissen) en zowel vleesetende (roofdieren) als plantenetende (onder andere herkauwers) soorten. Zie hier de meest voorkomende zoogdieren….


Meest voorkomende zoogdieren ter wereld
Meest voorkomende zoogdieren ter wereld

Lees hier ->>> meer interessante artikelen over dieren op deze website…


Top 10 – Meest voorkomende zoogdieren ter wereld


10. Ezel – 40 miljoen

Gedomesticeerde ezels hebben een aantal voordelen ten opzichte van paarden. Zo zijn ze kleiner, beter bestand tegen extreme klimatologische omstandigheden. Ook zijn ze makkelijker te hanteren en te voeden.

De ezel heeft de reputatie eigenzinnig te zijn. Dit komt door hun bijzondere intelligentie en voorzichtigheid. Ezels zijn in tegenstelling tot paarden geen vluchtdieren. De herkomst uit bergachtige omgevingen maakt dat zij bij gevaar compleet verstarren.

Ze zijn daardoor niet met dwang te porren. Ook niet wanneer je ze wil aandrijven in situaties waar zij gevaar in zien. De stress zal eerder hun halsstarrigheid vergroten. Is eenmaal hun vertrouwen gewonnen, dan tonen zij hun vriendelijke en volgzame aard.


9. Paard – 60 miljoen

We zijn het er tegenwoordig over eens dat paarden kuddedieren zijn met een gevoel voor sociale rangorde. Het zijn op de eerste plaats vluchtdieren en daarnaast gewoontedieren. Dieren met een uitstekend geheugen die gedrag kunnen aanleren door conditionering.

Er zijn proeven gedaan om te bezien of paarden kunnen tellen. Een beroemd paard waarvan beweerd werd dat het kon rekenen was Kluger Hans.


Zie hier de top 10 grootste paardenrassen.


8. Tamme waterbuffel – 175 miljoen

Waterbuffels zijn al ongeveer vijfduizend jaar gedomesticeerde beesten. De karbouw gebruiken we als trekdier, bijvoorbeeld voor de ploeg in rijstplantages. Ook wordt de buffel voor karren en wagens gespannen.

Daardoor staat de waterbuffel bekend als de levende tractor van het Oosten. Je kan ook op een karbouw rijden zoals op een paard. In Vietnam vinden evenementen plaats waar stieren onder publieke belangstelling hun krachten kunnen meten.

De melk van de karbouw kun je gewoon drineken en heeft een hoog vetgehalte. De melkproductie van sommige rassen is zo hoog dat deze de productie van melkkoeien benadert.

De gestremde melk is de traditionele grondstof voor de Italiaanse buffelmozzarella. Het vlees van dit rund kan gegeten worden. Problemen met BSE zijn niet bekend. De huid levert de grondstof voor taai en nuttig leer.


7. Kat – 625 miljoen

Bij de christenen zijn katten in de late middeleeuwen niet geliefd Dit heeft waarschijnlijk te maken de nachtelijke ‘concerten’. Deze zijn toentertijd vaak geïdentificeerd werden met de ‘machten van de duisternis’. I

In de 14e eeuw zijn katten in verband gebracht met hekserij. Daarom zijn ze in groten getale levend verbrand en doodgeknuppeld. Uit deze tijd stammen ook kwelspelen met katten, zoals katknuppelen.

Ook dienden katten als offer voor de boze geesten of ze werden levend begraven. Gevolg van deze slachtpartijen was een explosie van het aantal ratten en zijn zo pestepidemieën bevorderd. Tot de 19e eeuw is katknuppelen nog een geliefd kermisvermaak.


6. Geit – 860 miljoen

Geiten zijn in staat om zich in sobere omstandigheden heel goed te handhaven en voort te planten. Daarom werden zij vroeger vaak door arme mensen gehouden, in plaats van koeien.

Vandaar de bijnaam: de koe van de arme man. De geit is wel kieskeurig. Zij eet graag gras, kruiden, groenten, plantenscheuten, bladeren en boomschors. Een geit is een herkauwer.


Top 5 – Meest voorkomende zoogdieren ter wereld


5. Hond – 900 miljoen

In het oude Egypte tonen wandschilderingen aan, dat de mens destijds reeds veel gebruik maakte van honden, bijvoorbeeld voor de jacht.

In zowel Nederland als België worden ongeveer 1,5 miljoen honden gehouden. Voor Nederland betekent dit dat 18% van de huishoudens een hond bezat, in België 23%.


4. Varken – 1 miljard

In grote delen van de wereld zijn varkens verwilderd geraakt, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en eilandjes in de Grote Oceaan.

Vroege westerse zeevaarders, zoals de VOC, hebben bewust varkens uitgezet. Dit deden ze bij voorkeur op eilanden, om een duurzame voedselvoorraad te garanderen. De varkens hebben daar grote ecologische schade toegebracht en doen dat in veel gevallen nog steeds.


Top 3 – Meest voorkomende zoogdieren ter wereld


3. Schaap – 1,1 miljard

Behalve voor de wol houden we schapen ook voor hun melk en hun vlees, waarbij we vooral het lamsvlees eten. De schapenmaag gebruikt men in traditionele gerechten als tripes en haggis.

Uit schapendarmen zijn in vroeger dagen condooms gemaakt. Soms zijn schapendarmen nog steeds in gebruik om de snaren voor violen en andere strijkinstrumenten te maken.


2. Koe – 1,5 miljard

Een melkkoe geeft tussen de 5 en 60 liter melk per dag, gemiddeld 25 liter melk per dag. Een koe wordt gemiddeld 315 dagen per jaar gemolken.

Dit komt neer op een gemiddelde productie van 8000 liter melk per koe per jaar. Sommige koeien produceren tijdens hun leven wel 100.000 liter melk.


1. Mens – 7,65 miljard

Mensen zijn, evenals de meeste andere primaten, sociaal van aard. Ze zijn bijzonder bedreven in het gebruik van communicatiemiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideeën en organisatie.

Mensen creëren complexe sociale structuren, die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurrerende groepen, die uiteenlopen van families tot naties.