, , ,

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland (top 31)

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland

Finland verslaat de andere 27 EU-landen in positieve zin waar het gaat over armoede onder werkenden. Dit blijkt uit een nieuwe studie van Eurostat, de Europese versie van ons Centraal Bureau voor Statistieken (CBS). Uit het rapport blijkt dat maar 3,1 procent van de werkende personen ouder dan 18 jaar in Finland in 2016 het risico liep op armoede. Nederland staat overigens op een zevende plaats. Lees meer…

Lees hier->>> meer interessante artikelen over economie op deze website

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland

Vergelijken we de Finnen met de Roemenen, dan is het percentage werkenden met de kans op armoede daar meer dan zes keer hoger. Wat ons opvalt is dat we de Zweden in de middenmoot vinden met 6,7 procent, terwijl Estland een armoedecijfer van 9,6 procent heeft.

Het EU-gemiddelde is 9,6 procent en de grootste landen in de unie zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zweven rond dit percentage. Het land met de grootste toename op de kans om te werken en in arren moede te geraken sinds de laatste studie is Hongarije. De meeste verbetering op dit gebied is gerealiseerd door Litouwen.

Eurostat definieert personen met een risico op armoede als personen die in een huishouden wonen met een beschikbaar inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Dit is vastgesteld op 60 procent van het gemiddeld nationaal besteedbare inkomen, na eventuele sociale bijstandsuitkeringen.

Volgens de studie wordt het armoederisico sterk beïnvloed door het type arbeidsovereenkomst. Mensen die in deeltijd werken, lopen twee keer zoveel risico als de fulltime werknemers, terwijl uitzendkrachten driemaal zoveel kans hebben. Dit zou een reden kunnen zijn voor de prestaties van Finland in dit onderzoek, omdat er relatief minder deeltijd en tijdelijke functies beschikbaar zijn op de Finse arbeidsmarkt.

Eurostat stelde ook vast dat werkende mannen iets meer risico lopen op armoede dan werkende dames in de EU. In Finland kregen 3,3 procent van de mannen het predicaat risicovol en vrouwen slechts 2,9 procent.

Minste werkende armen in Europa wonen en werken in Finland

Werkenden en niet-werkenden en de kans op armoede in procenten

Bron en meer informatie: Eurostat

[table “” not found /]
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie