Moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken (een top 10)

0
Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?
Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?

Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?(een top 10)

Het woord ‘Meteorologisch’ is volgens de lezers en volgers van het Genootschap Onze Taal het moeilijkste woord om uit te spreken in het Nederlands. Bijna 2.900 mensen brachten hun stem uit en meteorologisch kwam daarbij als moeilijkste woord uit de bus met 35 procent van de stemmen. Meteorologisch werd op de voet gevolgd door ‘defibrilleren’ met 32 procent van de stemmen. Hieronder de overige acht en nog wat andere hele fijne bekbrekertjes zoals Worcestershiresaus en het door ons veel gebezigde woord parallellepipedum. Suggesties?

Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?
Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?

Het prachtige woord ‘Bavarois’ eindige op enig afstand op een derde plek met 11 procent van de stemmen. Dit alles werd bekend gemaakt door de fonoloog* en Onze Taal-medewerker Marc van Oostendorp in het radioprogramma De Taalstaat van Frits Spits. Na de eerste inventarisatie op de Facebook-pagina van Onze Taal, deze Facebook-pagina is HIER ->>> te vinden, stelde een vakjury een top-tien samen, waaruit de bijna 2.900 mensen de grootste tongbreker konden selecteren. De aanleiding en het idee voor de verkiezing van het moeilijkste woord in het Nederlands, was een soortgelijke inventarisatie in het Engels. In deze taal bleken woorden als Worcestershire, specific en squirrel de grootste tongbrekers te zijn.

*Fonologie is een onderdeel van de taalwetenschappen dat de kleinste en betekenisloze onderdelen van de taal bestudeert. In het geval van gesproken taal zijn dit spraakklanken. Nadat bekend werd dat ook gebarentalen dergelijke kleine betekenisloze onderdelen hebben is de term “fonologie” uitgebreid, zodat deze tegenwoordig eerder de “vormleer” van talen dan “klankleer” omvat.

Wat zijn de moeilijkste Nederlandse woorden om uit te spreken?(een top 10)

1. meteorologisch
2. defibrilleren
3. bavarois
4. uil
5. aluminium
6. munitie
7. cholesterol
8. identiteit
9. nieuws
10. industrieel

Natuurlijk zijn er best nog wel wat andere te vinden, die alleen niet zo gangbaar zijn zoals:
Consiliumabeundi: dringende raad om weg te gaan of de studie te staken
Diminuendo: afnemend
Geëquilibreerd: in evenwicht
hippopotomonstrosesquippedaliofobie: fobie voor lange woorden
Worcestershiresaus
Linoleum
Parallellepipedum: veelvlak met zes parallellogrammen als zijvlak, 8 hoekpunten en 12 ribben, waarvan alle overstaande vlakken evenwijdig zijn en twee-aan-twee, gezien van de buitenkant, elkaars spiegelbeeld

Hier->>> vind je nog meer artikelen over taal in de vorm van boeken

 

Geef een reactie