, , , , ,

Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst – Alle 10

Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst

Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Het is daarom van groot belang dat we het voor ons nageslacht behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. Zie hier een overzicht van al het Nederlandse erfgoed.


Lees hier ->>> meer over architectuur op deze website.


Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst


Schokland

Schokland

Schokland

Het dorp Schokland is een gelijknamig voormalig eiland in de Zuiderzee. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt Schokland deel uit van het vasteland van de provincie Flevoland. Vanwege de archeologische rijkdom en geschiedenis is het gebied in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.


Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang, bevat 45 forten en is aangelegd van 1880 tot 1920.

Op 26 september 1995 werd de Stelling van Amsterdam samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij UNESCO aangemeld voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst waar zij in in haar geheel op werd geplaatst in 1996.

Website: www.stellingvanamsterdam.nl


Historisch centrum van Willemstad

Historisch gebied van Willemstad, binnenstad en haven, Curaçao

Historisch gebied van Willemstad, binnenstad en haven, Curaçao

Sinds 1997 staat het historisch centrum van Willemstad op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad staat bekend om haar vele gekleurde historische gebouwen waar zowel Nederlandse als ook Portugese en Spaanse stijlen in gecombineerd zijn. Oorspronkelijk waren deze gebouwen wit aangezien ze van koraalsteen waren gebouwd.

Begin 19e eeuw werd een wet ingevoerd die gelastte dat alle gebouwen in de stad gekleurd beschilderd dienden te worden. Waarschijnlijk omdat men vermoedde dat het weerkaatsende zonlicht op de witte gevels oogschade zouden kunnen berokkenen. De wet is niet meer van kracht maar de kleuren zijn wel gebleven.


Molens van Kinderdijk

Molens van Kinderdijk

Molens van Kinderdijk

De molens van Kinderdijk betreffen negentien molens in het noordwesten van de Alblasserwaard, een streek in de provincie Zuid-Holland. Alhoewel ze worden aangeduid als behorend tot het dorpje Kinderdijk (gemeente Molenlanden) ligt één molen net daarbuiten (De Blokker), in de gemeente Alblasserdam.

Het gaat om boezemmolens, die twee molengangen vormen en een grote (ook internationale) toeristische trekpleister zijn. Sinds 1997 staan ze op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en het gebied is tevens een beschermd dorpsgezicht. De molenrijen zijn alleen te voet of per fiets goed te bezichtigen. Twee molens zijn open voor publiek.

De molens bij Kinderdijk zijn gebouwd vanaf het einde van de vijftiende eeuw, maar de huidige molens dateren bijna allemaal uit 1738 en 1740.


Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst


Ir.D.F. Woudagemaal

Ir.D.F. Woudagemaal

Ir.D.F. Woudagemaal

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit gebouwd. Het is zelfs zo nu en dan ook nog in werking. Het gemaal bevindt zich in Lemmer nabij Tacozijl in Friesland.

Het gemaal wordt gemiddeld eens per jaar gebruikt, tijdens perioden met veel regen en wind, om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden. Bijvoorbeeld als het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren door omstandigheden onvoldoende capaciteit kan leveren. Sinds 1998 staat het gemaal op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.


Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)

Droogmakerij de Beemster

Droogmakerij de Beemster

De Beemster is een droogmakerij (polder) en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Sinds 1999 staat de gehele droogmakerij Beemster op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. In de Beemster liggen vijf forten als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, ook Werelderfgoed. Hierbij horen het Fort bij Spijkerboor. Hier zijn dus twee Werelderfgoederen op één locatie gecombineerd.


Rietveld Schröderhuis

Het Rietveld Schröderhuis is een door Gerrit Rietveld in 1923-1924 ontworpen woonhuis in de stad Utrecht. Het huis is volledig uitgevoerd volgens de ideeën van de kunstbeweging De Stijl. Rietveld ontwierp het huis voor Truus Schröder-Schräder, die er van januari 1925 tot haar dood in 1985 heeft gewoond.

Het huis bevindt zich op het adres Prins Hendriklaan 50 in de buurt Wilhelminapark. Het is te bezichtigen via een rondleiding. Het staat sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Website: www.rietveldschroderhuis.nl


Nederland op de Unesco-werelderfgoedlijst


Waddenzee

Waddenzee

Waddenzee

De Waddenzee is de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken.

Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken. Het heeft een lengte van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km². Hiervan zijn ongeveer 7.500 km² getijdengebied (slikken en zandbanken), 1.100 km² eilanden en 350 km² kwelders en zomerpolders. De rest bestaat uit vaargeulen.


Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam

De grachtengordel is het onderdeel van de Amsterdamse binnenstad dat langs de vier hoofdgrachten. Dit zijn de Singel, de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht. Vanaf de Brouwersgracht buigen deze grachten zich min of meer evenwijdig aan elkaar geleidelijk naar het zuidoosten, maken een viertal flauwe bochten en eindigen in de Amstel. De verlengingen van de hoofdgrachten: de Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Prinsengracht lopen vanaf de Amstel naar het noordoosten tot aan de Muidergracht, waarna de Plantage begint. Uiteindelijk is de grachtengordel op 1 augustus 2010, bij de 34e sessie van de Commissie voor het Werelderfgoed, toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.


Van Nellefabriek

De Van Nellefabriek

De Van Nellefabriek

De voormalige Van Nellefabriek aan de Delfshavense Schie in Rotterdam geldt als het voornaamste industriële monument in Nederland. Dit is als zodanig ook wereldwijd erkend, toen het in juni 2014 tot UNESCO werelderfgoed werd verklaard.

De voormalige fabriek van firma Van Nelle is ontworpen door Leendert van der Vlugt van het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt. Dit in samenwerking met constructeur Jan Wiebenga, is een schoolvoorbeeld van het nieuwe bouwen.