Persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met ‘Big Five’-kenmerken zijn gelukkiger

0
Persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met 'Big Five'-kenmerken zijn gelukkiger
Persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met 'Big Five'-kenmerken zijn gelukkiger

Persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met ‘Big Five’-kenmerken zijn gelukkiger

Mensen met de Big Five-persoonlijkheidskenmerken zijn over het algemeen meer tevreden gedurende hun hele leven.

Dit onderzoek is gebaseerd op het Big Five-persoonlijkheidsmodel en levenstevredenheidsgegevens van mensen die in Nederland wonen. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over geluk op deze website.


Persoonlijkheid en tevredenheid met het leven: mensen met ‘Big Five’-kenmerken zijn gelukkiger


Het persoonlijkheidstype dat het sterkst wordt geassocieerd met tevredenheid met het leven is een hoge mate van emotionele stabiliteit.

Onderzoekers geloven al enige tijd dat bepaalde persoonlijkheidstypes nauwer verbonden zijn met het vinden van voldoening in het leven dan andere.

Deze studie onderzoekt voor het eerst of deze associaties verband houden met bepaalde levensfasen of dat ze voor alle leeftijden gelden.

De studie is gebaseerd op het Big Five-persoonlijkheidsmodel dat sommige psychologen gebruiken om veel menselijke gedragingen te beschrijven. Verschillende persoonlijkheidskenmerken houden met name verband met tevreden zijn met het leven.


Zie hier: tuinieren zorgt voor gezondheid en geluk.


De studie constateert dat persoonlijkheidskenmerken die geassocieerd worden met tevreden zijn in gelijke mate van toepassing zijn op alle levensfasen en in latere jaren zelfs sterker worden.

Mensen die emotioneel stabiel zijn, en niet-neurotisch in Big Five-termen, voelen zich over het algemeen het meest tevreden met het leven.

Onderzoekers ontdekten ook dat werktevredenheid nauw verband houdt met consciëntieusheid, terwijl sociale tevredenheid nauw verband houdt met extraversie en vriendelijkheid.

De studie analyseert openbare, geanonimiseerde gegevens die zijn verzameld voor de Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences-panelenquête van 2008 tot 2019.


Zie hier de redenen waarom mannen en vrouwen op elkaar afknappen.


De 9.110 deelnemers aan de enquête waren een landelijk representatieve steekproef van mensen van 16 tot 95 jaar die in Nederland wonen.

De studie is gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology van de American Psychological Association.


De ‘Big Five’ persoonlijkheidskenmerken

De Big Five zijn brede persoonlijkheidskenmerken die karakteriseren hoe een persoon denkt, voelt en zich gedraagt. Achtereenvolgens spellen hun eerste letters in het Engels “OCEAN”.

Sommige psychologen gebruiken iets andere namen voor de eigenschappen, en het is belangrijk op te merken dat geen enkele persoonlijkheid exclusief kan worden beschreven door een bepaald type, en de meeste mensen hebben een combinatie. De eigenschappen worden beschreven door hun meest extreme uitdrukkingen.

Openheid

Dit beschrijft een persoon die open staat voor nieuwe ervaringen. Met een hoog niveau van de eigenschap kunnen ze zich bezighouden met ‘magisch denken’ en kunnen ze excentriek zijn. Wanneer iemand een gebrek aan openheid heeft, is hij inflexibel en bekrompen.

Consciëntieusheid

Dit beschrijft een gemotiveerde, perfectionistische workaholic met een hoge consciëntieusheid en een onverantwoordelijke, snel afgeleide of ondoordachte persoon met te weinig van de eigenschap.

Extraversie

Dit kun je beschrijven als een sociaal persoon die ook een opwindings- en aandachtzoeker kan zijn. Met een tekort aan extraversie is iemand teruggetrokken of kan hij ‘koud’ zijn tegen anderen.

Aangenaamheid

Dit beschrijft mensen die met elkaar willen opschieten en misschien onbaatzuchtig zijn in hun pogingen om dat te doen.

Ze kunnen ook onderdanig en goedgelovig zijn. Lage niveaus van vriendelijkheid kunnen leiden tot bedrieglijk, manipulatief, onverschillig of achterdochtig zijn.

Neuroticisme

Dit beschrijft mensen die onzeker, overdreven emotioneel en misschien depressief en hulpeloos zijn. Lage niveaus van neuroticisme associëren we met onbevreesdheid en schaamteloosheid.

Wanneer iemand noch hoog-neurotisch noch laag-neurotisch is, maar tussen beide in evenwicht is, treedt emotionele stabiliteit op. Dit is de belangrijkste drijfveer voor tevredenheid met het leven.


Zie hier de Top 10 meest voorkomende psychische stoornissen bij Nederlanders 2022.


Persoonlijkheid en tevredenheid gedurende het hele leven

Deze studie is de eerste die ons vertelde dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken gedurende het hele leven meer verband houden met tevredenheid’ vertelt klinisch psycholoog dr. Alisa Ruby Bash, die niet bij de studie betrokken was.

‘Hoewel andere studies het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en tevredenheid met het leven hebben onderzocht, kijkt deze naar de lange termijn.’

De studie onderzoekt de interactie tussen twee dingen die veranderen naarmate mensen verschillende levensfasen doorlopen: de omgeving waarin ze functioneren en hun persoonlijkheid.

Een extraverte persoon kan bijvoorbeeld van zijn leven genieten tijdens zijn jongvolwassen jaren. Dit terwijl hij voortdurend nieuwe mensen ontmoet en zijn sociale horizon verbreedt.

Wat vóór deze studie minder duidelijk was, is hoe ze zich later in hun leven voelen wanneer hun relaties grotendeels zijn gesetteld en activiteitenpatronen zijn vastgesteld.

‘Maar als we extravert zijn, gemakkelijk in de omgang, betrouwbaar, betrouwbaar en ons best doen, zullen mensen bij ons in de buurt willen zijn en ons meer willen betrekken bij sociale activiteiten, en onze aanwezigheid waarderen’, legt Dr. Bash uit.


Bron en meer informatie: The Link Between Personality, Global, and Domain-Specific Satisfaction Across the Adult Lifespan, Gabriel Olaru 1, Manon A. van Scheppingen, Wiebke Bleidorn en Jaap J. A. Denissen, PMID: 36939603 DOI: 10.1037/pspp0000461


Geef een reactie